Stockholms stad

Kungsgatans grund stärks inför framtiden

Dela

Det är över 100 år sedan Kungsgatan byggdes och nu behöver grunden under gatan mellan Sveavägen och Norrlandsgatan stärkas. Satsningar på att öka trivsel, tillgängligheten och värdet att vistas på gatan sker samtidigt. Arbetet på gatan planerar att starta 1 mars 2023 och beräknas klart sommaren 2025. Kungsgatan kommer att vara öppen hela byggtiden.

Visionsbild Kungsgatan österut. Illustration: Sweco.
Visionsbild Kungsgatan österut. Illustration: Sweco.

Kungsgatan invigdes storslaget 1911 och nu, över 100 år efter invigningen, behöver delar under Kungsgatan stärkas för att hålla i många år till. Det är sträckan mellan Sveavägen och Norrlandsgatan som ska renoveras för att fortsatt klara dagens och framtidens trafikbelastning.

– När gatan byggdes hade vi 1 500 bilar i hela Sverige. Idag färdas 18 000 bilar bara här på Kungsgatan. Nu ska vi stärka gatans grund och samtidigt göra gatan mer trivsam och tillgänglig för de som går och är verksamma här, säger Anette Ullskog, kommunikationsansvarig för projektet på trafikkontoret i Stockholms stad.

Förbättringar för gående och verksamma på gatan

I samband med att grunden under Kungsgatan stärks sker även satsningar på att öka trivseln, tillgängligheten och värdet att vistas på gatan. Följande förbättringar för gående och verksamma på gatan ingår i projektet:

  • Gatubelysningen ska moderniseras.
  • Båda broarna över gatan kommer att få ny belysning som lyfter fram deras form och utseende.
  • Under Regeringsgatans bro kommer Stockholm konst att göra en ny konstinstallation. Hela taket under bron och delar av väggen på den norra sidan ska målas.
  • Trafiksäkerheten och framkomligheten för gående ökas genom att övergångsställena höjs till samma nivå som trottoaren.
  • På södra sidan av Kungsgatan blir gångbanan bredare med upp till en meter på vissa platser. Det gäller främst sträckan mellan bron vid Regeringsgatan och Norrlandsgatan.
  • På några ytor placeras nya sittbänkar och vi planterar ett träd för att öka tillgängligheten och trivseln.
  • Cykelparkeringarna blir fler och får nya cykelställ.
  • Vissa lastplatser kommer att höjas upp till samma nivå som trottoaren så att gående kan använda dessa när inte lastning sker.

Arbetet planeras starta 1 mars 2023 och beräknas pågå till sommaren 2025. Kungsgatan kommer att vara öppen hela byggtiden.

– Kungsgatan kommer att vara öppen under hela byggtiden och vi startar först när lugnet har lagt sig efter julhandeln. Alla butiker, restauranger, biografer och andra verksamheter på gatan kommer att kunna ha öppet som vanligt både innan, under och efter projektet, säger Anette Ullskog.

Framkomlighet under byggtiden

Kungsgatan är öppen för alla trafikslag under hela byggtiden men framkomligheten påverkas. Projektet genomförs i olika etapper för att gatan ska vara framkomlig för alla samt för att minska risken att bygget stör de som passerar och är verksamma på hela gatan. Några etapper kommer även att byggas samtidigt för att effektivisera byggtiden så att projektet kan bli klart snabbare. Vid arbetsområdena kommer man att behöva samsas om utrymmet. Gående kan i första skedet gå på trottoaren närmast husfasaderna men på ett mindre utrymme där arbeten pågår. Bilar och cyklar kan färdas i båda riktningarna på Kungsgatan förbi arbetsområdena men behöver använda samma körbana då det inte finns plats för separata filer för bilar respektive cyklar.

Fakta om Kungsgatan

Kungsgatan invigdes storslaget 1911 och är en av Stockholms mest anrika gator med pampiga fasader, torn och broar. Gatan är välbesökt och full av liv och rörelse. Det är en plats som många förknippar med historiska händelser. Här firades freden 1945 och omläggningen till högertrafik 1967. Sedan Kungsgatan byggdes har trafiken förändrats dramatiskt. Då fanns det cirka 1500 bilar i hela Sverige. Trafikberäkningarna inför beslutet om att genomföra projektet 2021 var, per dygn och trafikslag: 35 000 gående, 2 000 cyklar, 18 000 motorfordon, 9 000 bussresenärer.

Nyckelord

Kontakter

TrafikkontoretMalinda Flodman, pressansvarig

Trafikkontoret ansvarar för bland annat framkomlighet, trafiksäkerhet, städning, snöröjning, klottersanering, parkering och belysning. Dessutom utvecklar trafikkontoret attraktiva offentliga miljöer genom exempelvis blommor och träd samt hanterar tillstånd för olika typer av markupplåtelser och evenemang.

Tel:08-508 26 282malinda.flodman@stockholm.se

Bilder

Visionsbild Kungsgatan österut. Illustration: Sweco.
Visionsbild Kungsgatan österut. Illustration: Sweco.
Ladda ned bild
Visionsbild Kungsgatan västerut. Illustration: Sweco.
Visionsbild Kungsgatan västerut. Illustration: Sweco.
Ladda ned bild
Kungsgatan österut mot Malmskillnadsbron där bygget fortfarande pågick när bilden togs 1911. Fotograf: okänd. Stockholms stadsmuseum.
Kungsgatan österut mot Malmskillnadsbron där bygget fortfarande pågick när bilden togs 1911. Fotograf: okänd. Stockholms stadsmuseum.
Ladda ned bild
Kungsgatan västerut mot Malmskillnadsbron, 1911-1913. Fotograf: okänd. Stockholms stadsmuseum.
Kungsgatan västerut mot Malmskillnadsbron, 1911-1913. Fotograf: okänd. Stockholms stadsmuseum.
Ladda ned bild
Karta över projektområdet på Kungsgatan. Illustration: Stockholms stad.
Karta över projektområdet på Kungsgatan. Illustration: Stockholms stad.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum