Svenskt Trä

Kunskapsbrist hinder för hållbart byggande

Dela

Sverige behöver en halv miljon nya bostäder de närmaste fem åren. Vi måste bygga snabbt och samtidigt klokt. Limträ är det bästa konstruktionsmaterialet ur ett hållbarhetsperspektiv, men bristande kunskap hos många i byggbranschen gör att man allt för ofta väljer material som är sämre för miljön, skriver Johan Fröbel på Svenskt Trä.

På ett seminarium som Svenskt Trä nyligen arrangerade diskuterade en rad nationella och internationella experter ingenjörsmässigt byggande i trä.

Den starka urbaniseringen och det stora behov av nya bostäder som den innebär var ett återkommande tema. Liksom oron över byggbranschens klimatpåverkan, som enligt en svensk rapport, där även infrastrukturen räknades med, bidrar lika mycket till klimatförändringarna som alla Sveriges personbilar (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och Sveriges Byggindustrier, 2014).

Experterna på seminariet representerade olika organisationer, företag, universitet och intressen, men på en punkt var de överens: för att inte göra större negativa klimatavtryck än nödvändigt bör vi bygga så mycket som möjligt i trä, eftersom vi då kan kombinera effektivt, attraktivt och miljömässigt hållbart byggande.

Undersökning avslöjar kunskapsbrist
Under seminariedagen fick deltagarna höra om den snabba och spännande utvecklingen som sker inom träbyggandet, men också om de faktorer som hämmar tillväxten. De handlar inte sällan om den gamla och egentligen överspelade frågan om trä och brand.

För att vara tydlig: i dag är forskare och experter eniga om att limträ är minst lika bra som stål och betong ur brandsäkerhetsperspektiv. Men – det är en kunskap som tyvärr inte slagit igenom hos alla i byggbranschen.

En undersökning som Prospector genomfört på uppdrag av Svenskt Trä visar till exempel att bara 23 procent av 1 000 tillfrågade personer som jobbar i byggbranschen känner till limträets goda brandegenskaper.

Det ligger nära till hands att anta att det är denna kunskapsbrist som hindrar dem från att bygga i limträ och att istället välja alternativ som är sämre ur miljöperspektiv. Fakta talar för limträ, men okunskap och gammal vana får många att göra som de alltid gjort, trots att vi vet att det skadar vår planet. 

Uppfyller kraven
Hur ser då fakta ut i saken? Fördelarna med limträ vid brand är det långsamma och förutsägbara förloppet, den måttliga rökutvecklingen och att materialet behåller en betydande bärförmåga och stabilitet under lång tid.

Det sistnämnda beror på att limträet innanför den förkolnade ytan har kvar sina ursprungliga egenskaper, vilket bland annat ökar säkerheten för räddningspersonal vid brand. I vissa fall kan därför försäkringspremien sänkas för byggnader utförda med limträkonstruktioner.

Birgit Östman, expert på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som bland annat gett ut den första europeiska handboken någonsin om brandsäkert träbyggande, påpekade under seminariet att 1800-talets stadsbränder snarare berodde på städernas infrastruktur och hur de byggdes, än på vilket material det enskilda huset var byggt med.

Under de senaste decennierna har teknik och kunskap utvecklats snabbt. Stora objekt med limträ som bärande konstruktionsmaterial uppfyller mer än väl kraven i gällande brandnorm, något som både ett flertal fullstora brandprovningar och praktisk erfarenhet visat.  

Onödig kunskapsbrist
Kunskapen finns alltså och vi på Svenskt Trä arbetar intensivt med att sprida den. Det är uppenbart att vi måste fortsätta vårt arbete och bli ännu bättre på att informera om miljömässigt hållbart byggande i trä. Det är dags för hela byggbranschen att ta ansvar och inte låta gamla myter, rena osanningar och onödig kunskapsbrist avgöra vår planets framtid!

Johan Fröbel, Svenskt Trä

Tips!
Ett tips för intresserade är att läsa i nya Limträhandbok Del 1-3 som Svenskt Trä gett ut. Där finns ett särskilt avsnitt om brand. Ett annat är att hålla utkik efter de kunskapsdagar och föreläsningar som Svenskt Trä arrangerar.

Högupplösta bilder.

För mer information:
Johan Fröbel, chef teknik och distribution, Svenskt Trä
Tel 0702-89 79 68
johan.frobel@svenskttra.se

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig, Svenskt Trä
Tel 072-702 79 65
camilla.carlsson@svenskttra.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Svenskt Trä
Svenskt Trä
Storgatan 19
Stockholm

08-762 72 60https://www.svenskttra.se

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Svenskt Trä värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs integritetspolicyn här.

Följ Svenskt Trä

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenskt Trä

Bygga med trä, både för klimat och affärsnytta – vem tar stafettpinnen?14.5.2019 13:55:57 CESTPressmeddelande

Klimatpolitiska rådet har precis kommit med en nedslående rapport och vi vet också att byggsektorn står för över 20 procent av Sveriges klimatutsläpp. Men det finns byggaktörer som går mot strömmen och tar hänsyn till klimatet i sin affär. Först ut av de stora byggentreprenörerna är Veidekke som genom sin satsning ”Region trä” leder förändringen i branschen mot mindre klimatavtryck.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum