Kunskapsskolan

Kunskapsskolan som huvudman helt utan anmärkning i Skolinspektionens koncerninspektion

Dela

I Skolinspektionens stora koncerninspektion av Kunskapsskolan fann myndigheten att alla krav uppfylls på huvudmannanivån. På skolnivån var 31 av 36 skolor helt utan anmärkning. Kunskapsskolans vd Fredrik Lindgren gläds över resultatet. - Detta är ett kvitto på det fina, högkvalitativa arbete våra medarbetare gör varje dag, och att vi har välfungerande gemensamma rutiner och processer.

Skolinspektionens granskning har pågått från november 2017 och avslutades den 23 april 2018. På huvudmannanivån har inspektionen granskat två områden: “Förutsättningar för utbildning vid skolenheterna” samt “Utveckling av utbildning vid skolenheterna”. Myndigheten fann att Kunskapsskolan uppfyllde alla krav.

- Vi har under många år arbetat målmedvetet med tydliga kvalitetsprocesser, utvärdering och uppföljning, men också med delaktighet och kollegialt lärande, för att hela tiden utveckla och förbättra vår verksamhet. Vi har haft en bra bild av vår verksamhet och nu får vi också bekräftelse på att vårt målinriktade arbete ger resultat, säger Fredrik Lindgren.

På de enskilda skolorna har sex olika områden granskats. Av Kunskapsskolans 29 grundskolor klarade sig 26 helt utan nedslag och av de sju gymnasieskolorna klarade sig fem utan anmärkning. De åtgärdspunkter som identifierats handlar om involvering av skolpsykologen/kuratorn i det förebyggande elevhälsoarbetet, användningen av befintligt skolbibliotek i undervisningen samt i två fall behov av ökad studiero i specifika undervisningssituationer. Detta är frågeställningar som på övriga skolor inte har föranlett någon kommentar och kan därmed skyndsamt adresseras och åtgärdas i de enskilda fallen.

- Vi är mycket stolta över att vi håller en jämn och hög nivå på våra skolor samt att vi lyckas så väl med att nå elever med väldigt olika förutsättningar, bakgrund och mål. Samtidigt finns det områden vi vill och kan utveckla övergripande, så vi välkomnar den återkoppling Skolinspektionen gett oss, säger Fredrik Lindgren.

Även i Skolinspektionens granskning av 36 huvudmäns kvalitetsarbete 2015 (Rapportnummer 2015:1) framhölls Kunskapsskolans kvalitetsarbete som ett gott exempel.

På skolnivån har följande områden granskats:

  • Undervisning och lärande
  • Extra anpassningar och särskilt stöd
  • Bedömning och betygssättning
  • Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
  • Förutsättning för lärande och trygghet
  • Styrning och utveckling av verksamheten

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Kunskapsskolan
Kunskapsskolan
Box 92146
120 08 Stockholm

https://www.kunskapsskolan.se/

På Kunskapsskolan får du gedigna kunskaper i varje ämne. Men du får också något mer. Du får lära dig att sätta mål och hur du ska göra för att nå dem. Hos oss kommer du bli självständig, duktig på att planera och lära dig att ta egna initiativ. Det är förmågor du har stor nytta av på gymnasiet och senare i arbetslivet.

Vi vet att elever lär på olika sätt och i olika takt. Därför har vi ett arbetssätt som är personligt utformat och utgår från varje individ. Du har en handledare som inspirerar och regelbundet följer upp dina resultat. Hos oss får du en trygg skola där alla blir sedda och utmanade.

Följ Kunskapsskolan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kunskapsskolan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum