Studentlitteratur AB

Kurslitteraturprisets hederspris till bok med ny syn på elevers språkliga förmåga

Dela

Genom att mynta begreppet språklig sårbarhet ger författarna till boken Språklig sårbarhet i förskola och skola en mer nyanserad bild av elevers språkliga förmåga och kunskap om hur man arbetar pedagogiskt för att förebygga och lindra sårbarheten. Nu belönas boken med Kurslitteraturprisets hederspris.

Kurslitteraturpriset är Sveriges främsta utmärkelse till författare av ny kurslitteratur. Alla som har en bokidé för universitet och högskola kan tävla. I år går ett av hedersprisen och 50 000 kronor till boken Språklig sårbarhet i förskola och skola, med följande motivering från juryn:

”Författarna lanserar begreppet barn och ungdomar i språklig sårbarhet som kan användas oavsett om sårbarheten rör språket i sig eller bemästrandet av det, och oavsett om problemen är permanenta eller tillfälliga. Boken ger förskolans och skolans personal ovärderlig kunskap om hur man kan arbeta pedagogiskt för att förebygga och lindra språklig sårbarhet. Målet är att låta alla barn få samma självklara möjlighet till språkutveckling och social samvaro, till kunskapande och vänskapande.”

Författarna till boken är Barbro Bruce, leg. logoped och docent i utbildningsvetenskap/specialpedagogik vid högskolan i Kristianstad, Anna-Karin Svensson, förskollärare, grundskollärare, specialpedagog och fil. dr i pedagogik och verksam som universitetslektor i utbildningsvetenskap/specialpedagogik vid Malmö högskola, Eva Sventelius , lärare, talpedagog och tidigare verksam som universitetsadjunkt i specialpedagogik fram till sin pensionering, samt Ulrika Ivarsson, grundskollärare och speciallärare med specialisering Grav språkstörning, idag verksam inom inkluderande lösningar för elever i språklig sårbarhet i Umeå kommun.

Enligt författarna uppstår den språkliga sårbarheten som en obalans mellan elevens språkliga förutsättningar och de förväntningar som ställs på språklig förståelse och uttrycksförmåga i kunskapsutveckling och kamratrelationer. Det innebär att sårbarheten ökar i takt med att de språkliga kraven i skolan blir högre. Samtidigt blir den mer dold i kraft av att den inte längre gör sig påmind i uttalet.

– Begreppet språklig sårbarhet innebär ett paradigmskifte från att i skolans värld tidigare ha tillämpat sjukvårdens diagnos ''språkstörning" till att istället se pedagogiska möjligheter. Det nya begreppet sätter fokus på lärandemiljöns och pedagogikens roll för att stödja och främja språkutveckling i undervisning och lärande, säger bokens författare. 

Om Kurslitteraturpriset

Kurslitteraturpriset delas årligen ut av Studentlitteratur och syftar till att inspirera forskare och lärare att skapa nytänkande och pedagogisk kurslitteratur för universitet och högskola.

Traditionsenligt har även ett förstapris utsetts, En berättelse om organisering av Maria Grafström, Anna Jonsson, Lars Strannegård och Oline stig samt ytterligare ett hederspris, Psykologin som vetenskap av Lars-Gunnar Lundh och Artur Nilsson. Samtliga pris delas under högtidliga former ut i Stockholm den 14 september. Prissumman, en kvarts miljon kronor, fördelas med 150 000 kronor till förstapriset och 50 000 kronor vardera till de två hederspriserna.

Vill du veta mer om Kurslitteraturpriset och läsa motiveringarna i sin helhet? Se www.studentlitteratur.se/kurslitteraturpriset

För ytterligare kommentarer kontakta: 
Stefan Persson, VD Studentlitteratur och juryns ordförande
Tel: 046-31 22 77
E-post: stefan.persson@studentlitteratur.se

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB
Åkersgränden 1
226 60 Lund

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 344 miljoner kronor och har 130 anställda.

Följ Studentlitteratur AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Studentlitteratur AB

Ny bok ger svaret på hemligheten bakom världens bästa skolsystem17.9.2018 15:51Nyheter

I boken, Cleverlands – Vad skapar utbildning i världsklass?, ger Lucy Crehan en unik inblick i hemligheten bakom ett antal länders framgångar i PISA. Lucy Crehan var en brittisk lärare när hon tröttnade på förutsättningarna för sitt arbete och istället gav sig ut på en upptäcktsresa. Hon bestämde sig för att ta reda på sanningen bakom världens mest lyckade skolsystem, och göra det konkret och verkligt för alla, bortom statistik och grafer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum