Studentlitteratur AB

Kurslitteraturprisets hederspris till gedigen grundbok om arbetslivet

Dela

Den kommande boken Arbete & Välfärd tilldelas ett av Kurslitteraturprisets hederspriser 2018, för att på ett gediget sätt ge grundkunskaper samtidigt som den utmanar med nya perspektiv. – Vi vill bidra med kunskap i en form som även är spännande, utmanar och får studenten att vilja veta mer, säger bokens redaktör Åke Sandberg.

Kurslitteraturpriset är Sveriges främsta utmärkelse till författare av ny kurslitteratur. Alla vars bidrag riktar sig mot den svenska universitets- och högskolemarknaden kan delta, oavsett ämne. I år går ett av hedersprisen och 50 000 kronor till boken Arbete & Välfärd - Ledning, personal och organisationsmodeller i Sverige. Juryns motivering lyder:

”För en omfattande grundbok som tar sig an uppgiften att beskriva kopplingarna mellan arbete och välfärd i Sverige. Närmare 30 författare har gjort en gemensam ansträngning att skapa en helhetsbild som rör sig från individnivån, via organisation/mesonivån till samhällsnivån. Boken är fylld av nya och ibland annorlunda perspektiv som ger en god grund för seminarier och fördjupande diskussioner. En angelägen bok som bidrar med kunskap i en form som är spännande och som dessutom utmanar och får studenten att tänka själv.”

Bakom boken står redaktören Åke Sandberg, tillsammans med 28 medförfattare och ledande forskare. Åke Sandberg är civilekonom och sociolog, professor emeritus vid Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. Tidigare FOA, Arbetslivsinstitutet, samt KTH, såväl Datavetenskap och kommunikation, som Industriell ekonomi.

Helhetsgrepp utifrån olika perspektiv
Ett grundtema i boken är att undersöka förutsättningarna för anständiga, utvecklande arbeten med kvalifikationer, samverkan och inflytande. Den belyser också hur välfärd och jämlikhet går hand i hand med konkurrenskraft och produktivitet. Perspektivet är kritiskt samhällsvetenskapligt med aspekter som makt, genus, klass, etnicitet och facklig organisering. Boken tar ett helhetsgrepp och beskriver hur olika nivåer samspelar.

– Detta är en grundbok om personal, arbetsmiljö och organisationsmodeller i Sverige. Samtidigt är det en bok som bidrar med spännande, ibland ifrågasättande perspektiv och frågor. Vi vill väcka tankar hos läsarna och ge god grund för seminarier och fördjupande diskussioner i utbildningen, säger bokens redaktör Åke Sandberg.

Boken utkommer under hösten 2018.

Medförfattarna till boken är ledande forskare från universitet och högskolor runt om i landet och tillhör institutioner från en rad olika ämnen så som sociologi, psykologi, pedagogik och statsvetenskap samt arbetsvetenskap, företagsekonomi, innovationsforskning, ergonomi och ledarskap. Flera av medförfattarna har erfarenhet från ledande befattningar i näringsliv och förvaltning.

Om Kurslitteraturpriset
Kurslitteraturpriset delas årligen ut av Studentlitteratur och syftar till att inspirera forskare och lärare att skapa nytänkande och pedagogisk kurslitteratur för universitet och högskola. I år delas priset ut för tionde gången.

Traditionsenligt har även ett förstapris utsetts, Ortopedi – patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna av redaktörerna Magnus Karlsson, Harald Roos och Jon Karlsson samt ytterligare ett hederspris, Nycklar till grammatik av Gunlög Josefsson och Katarina Lundin. Samtliga pris delas ut under högtidliga former i Stockholm den 12 september. Prissumman, en kvarts miljon kronor, fördelas med 150 000 kronor till förstapriset och 50 000 kronor vardera till de två hederspriserna.

För frågor och ytterligare kommentarer, kontakta:
Stefan Persson, VD Studentlitteraur och juryns ordförande
stefan.persson@studentlitteratur.se
046-31 22 77

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Åke Sandberg är civilekonom och sociolog, professor emeritus vid Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet.
Åke Sandberg är civilekonom och sociolog, professor emeritus vid Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB
Åkersgränden 1
226 60 Lund

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 359 miljoner kronor och har 136 anställda.

Följ Studentlitteratur AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Studentlitteratur AB

Kurslitteraturprisets hederspris till bok som ger nycklar till grammatisk förståelse14.6.2018 10:32Pressmeddelande

Genom sina pedagogiska resonemang som på djupet förklarar grammatiska moment som många studenter snubblar på, tilldelas Nycklar till grammatik ett av Kurslitteraturprisets hederspriser 2018. – Grammatiken är erkänt svår för många: Hur ska man tänka, var ska man börja och varför ska man göra på ett visst sätt? Med vår bok vill vi ge nycklar till en ökad förståelse för hur språket fungerar, säger bokens författare.

Årets Kurslitteraturpris till modern grundbok i ortopedi14.6.2018 10:28Pressmeddelande

Den kommande boken Ortopedi – patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna belönas med Kurslitteraturpriset 2018 för att på ett heltäckande och välskrivet sätt ge en aktuell introduktion till ett föränderligt fält. – Vår förhoppning är att läroboken fyller ett behov där det tidigare saknats evidensbaserad information och råd anpassade till svensk sjukvård och svensk behandlingstradition, säger bokens redaktörer.

Fortsatt uppåt när Studentlitteratur publicerar årsbokslut5.6.2018 11:15Pressmeddelande

Studentlitteraturs goda utveckling fortsätter. När koncernens årsbokslut nu blir offentlig redovisas en omsättning på 359 miljoner kronor, vilket är en ökning på 4,4 procent mot föregående år. – Trots en något stagnerande marknad fortsätter vi att växa och ta marknadsandelar, vilket ger oss möjligheter att ytterligare förstärka vårt erbjudande, säger Stefan Persson, Studentlitteraturs VD.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum