DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Kvalitet bör vara viktigare än kostnadsbesparingar när Arbetsförmedlingen organiseras om

Dela

Ett återkommande tema i promemorian om Arbetsförmedlingens omorganisering är att kostnadseffektiviteten ska vara vägledande. DHR menar i stället att kvalitetsaspekten ska vara vägledande och att funktionshinderperspektivet behöver garanteras genom tydliga krav på leverantörerna.

Åsa Strahlemo, förbundsordförande, DHR
Åsa Strahlemo, förbundsordförande, DHR

Arbetslösheten för personer med nedsatt rörelseförmåga är betydligt högre än för befolkningen i övrigt och har varit så under längre tid. Dessutom visar Arbetsförmedlingens statistik att en tredjedel av personer inskrivna på arbetsförmedlingen med funktionsnedsättning har nedsatt rörelseförmåga.

-        Det krävs ett aktivt arbete från regeringen för att vända denna trend. Förslagen på omorganisering av arbetsförmedlingen kan vara en del i det arbetet för ökad kvalitet, men flera åtgärder behövs, säger Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR.

Förbundet har gjort ett remissyttrande avseende ”Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet, Ds 2021:27”. Leverantörerna har enligt promemorian till uppgift att få den enskilde att nå ett varaktigt arbete och kan inte avvisa en person som har anvisats av Arbetsförmedlingen. DHR tycker att detta är bra, men betonar att Arbetsförmedlingens fortsatta ansvar att utreda arbetsförmåga kräver resurser.

-        Många av våra medlemmar har erfarenhet av att den interna samverkan på Arbetsförmedlingen är bristfällig och att det tar alldeles för lång tid att få stödinsatser. Till exempel har uteblivet SIUS-stöd resulterat i att personer har förlorat arbetet. Ett arbetshjälpmedel eller en SIUS-konsulent är många gånger en förutsättning för att kunna närma sig arbetsmarknaden. Om inte Arbetsförmedlingen får tillräckliga resurser för att kunna utreda arbetsförmåga och tilldela stödinsatser kommer omorganiseringen att bli resultatlös för stora delar av befolkningen, säger Åsa Strahlemo.

Ett återkommande tema i promemorian är att kostnadseffektiviteten ska vara vägledande i omorganiseringen. DHR menar i stället att kvalitetsaspekten ska vara vägledande och att funktionshinderperspektivet därför behöver garanteras genom tydliga krav på leverantörerna.

-        Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska personer med funktionsnedsättning ha faktisk tillgång till arbetsförmedling. Vi förutsätter skall-krav i upphandlingsdirektiv som garanterar fysisk tillgänglighet hos samtliga leverantörer. Vi föreslår också genom upphandlingskrav att varje leverantör ska ha kännedom om konventionen, säger Åsa Strahlemo.

I enlighet med promemorians beskrivning att leverantörerna ska kunna utforma stöd efter individuella förutsättningar, krävs kunskap om funktionshinderfrågor. Leverantörernas stöd måste också kunna koordineras med eventuella LSS- eller SoL-insatser.

-        I promemorian saknar vi även en mer detaljerad analys och uppskattning av geografisk spridning av förmedlarna, då bra service ska finnas i hela landet, säger Åsa Strahlemo.

För mer information, var god kontakta:

Åsa Strahlemo, förbundsordförande, DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet, telefon 070 – 50 88 029, asa.strahlemo@dhr.se

Kristian Cornell, ombudsman, DHR, telefon 070 - 315 80 36, kristian.cornell@dhr.se

Bilder

Åsa Strahlemo, förbundsordförande, DHR
Åsa Strahlemo, förbundsordförande, DHR
Ladda ned bild

Om

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Storforsplan 44
123 21 Farsta

08-685 80 00https://dhr.se/

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Följ DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Syns inte, finns inte – Nytt avsnitt av podden Hur tänkte ni nu?4.11.2021 08:31:44 CET | Pressmeddelande

Hur ofta ser vi en person som har en funktionsnedsättning kommentera gängkriminaliteten, prata om odling eller intervjuas som expert på ekonomi i svensk TV? Svar: nästan aldrig. Syns en funkis i TV är det utifrån att vara en representant för alla andra funkisar, som ett offer eller som lyckad ”mot alla odds”. Eller som Karro – den typiska funkisaktivisten som får frågor om tillgänglighet och hur samhället bör förändras.

DHR har instiftat ett pris i Vilhelm Ekensteens anda2.11.2021 15:04:43 CET | Pressmeddelande

DHR har instiftat ett pris som ska gå till en person som förtjänstfullt och framgångsrikt över tid har förbättrat samhället genom att påverka och upplysa makthavare i Sverige om normer och levnadsvillkor som berör personer med nedsatt rörelseförmåga på ett negativt sätt. Personen har också kontinuerligt och ihärdigt lämnat goda förslag på hur samhället kan förbättras. Priset delas ut vartannat år och är på 10 000 kronor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum