Region Uppsala

Kvalitetspolicy för hälso- och sjukvården klubbad

Dela

Nu finns en gemensam kvalitetspolicy för all hälso- och sjukvård inom Region Uppsala.

Policyn tydliggör hur Region Uppsala definierar kvalitet och hur det fortsatta arbetet ska grundas i föreskrifter och standarder inom området. Den är det första steget i att skapa ett ramverk för ett sammanhållet kvalitetsarbete. Nästa steg är att ta beslut om en förvaltningsövergripande kvalitetsstrategi som konkretiserar hur Region Uppsala ska uppnå uppsatta kvalitetsmål. Kvalitetsstrategin ska sedan brytas ner till förvaltningsspecifika handlingsplaner som tydliggör roller och ansvar på alla hälso- och sjukvårdsförvaltningar.

Regionfullmäktige beslutade att anta policyn, som benämns ”Kvalitetspolicy för en värdeskapande hälso- och sjukvård i Region Uppsala.”

Ett yrkande från (SD) om att ordet ”kund” skulle ersättas med ”patient, anhörig och andra samarbetspartner” bifölls.

Läs om övriga beslut som fattades vid regionfullmäktiges sammanträde den 26 februari i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Länkar

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum