Linköpings stift

Kyrkan får handbok på romani chib

Dela

Efter flera års översättningsarbete mottager Svenska kyrkan nu översättningar av delar av kyrkohandboken till fyra dialekter av romska eller romani chib; kalderas, kale, lovara och resande romani. Mottagningen sker vid gudstjänster på pingstdagen den 23 maj, bland annat i Linköpings domkyrka där biskop Martin Modéus medverkar.

För tre år sedan togs den nuvarande kyrkohandbok för Svenska kyrkan i bruk. Sedan dess har arbetet med att översätta den till landets minoritetsspråk pågått. 2020 mottogs översättningen till finska, meänkieli, sydsamiska, nordsamiska och lulesamiska. Nu finns den i utdrag översatt till fyra dialekter av romska eller romani chib; kalderas, kale, lovara och resande romani. De nya översättningarna rymmer ordningar för allmänna gudstjänster, kyrkliga handlingar och centrala förböner. Officiellt tas dessa i bruk nu på söndag, på pingstdagen den 23 maj.

I evangelisk-luthersk tradition har det alltid varit viktigt att få tillgång till evangeliet på sitt eget språk. Nu är det möjligt att ha med textläsning och bön på någon av dialekterna vid en kyrklig handling. Översättningen är också ett sätt för Svenska Kyrkan att visa att man tar minoriteternas rättigheter på allvar.

Romani chib är i första hand ett talspråk och man kan inte ta för givet att den som talar språket också kan läsa det. Det är också ett mycket gammalt språk, vilket gjort översättningsarbetet komplicerat och tidskrävande.

Biskop Martin Modéus kommer att medverka i domkyrkans gudstjänst nu på söndag, där texter kommer att läsas på resande romani. I gudstjänsten kommer även Eleonor Frankemo, som själv är rom, att medverka. Den som önskar nå henne för frågor kan göra det på eleonor.frankemo@hotmail.com eller tel 070-856 4321.

Gudstjänsten finns att se här: facebook.com/linkopingsdomkyrka. Efter sändning finns den på svenskakyrkan.se/linkoping/nyheter/digitaltidomkyrkan

Kontakter

Om

Linköpings stift
Linköpings stift
Ågatan 65 (Box 1367)
581 13 Linköping

013-24 26 00https://www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift

Linköpings stift är en av Svenska kyrkans 13 regionala enheter och omfattar Östergötland och norra Småland. Stiftsnivåns uppgift är att stötta de 101 församlingarna i området och att förvalta kyrkans tillgångar. Biskopen i Linköpings stift heter Martin Modéus.

Följ Linköpings stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings stift

Linköpings stift har fördelat 56,7 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag27.5.2021 13:55:05 CEST | Pressmeddelande

Av stiftets 282 kyrkor och kapell får 84 ta del av KAE/KUB-ersättningen detta år. Beräknad totalkostnad för de projekt som har beviljats ersättning uppgår till cirka 119,5 miljoner kronor. Församlingarnas egeninsats i dessa projekt beräknas alltså till cirka 62,8 miljoner kronor, men deras sammanlagda insatser är långt större än så, eftersom drift och löpande underhåll inte berättigar till ersättning. Många projekt genomförs också helt utan kyrkoantikvarisk ersättning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum