Svenska kyrkan

Kyrkomötet återsamlas nästa vecka för beslut

Dela

Kyrkomötet återsamlas i Uppsala nästa vecka för arbetsplenum och beslut. Det enskilt största beslutsärendet är förslaget om ny kyrkohandbok, som föranlett 52 motioner. Under sessionen delas också årets kulturstipendier ut. Direkt efter avslutat kyrkomöte samlas det nyvalda kyrkomötet för mandatperioden 2018-2021 till valsammanträde.

Kyrkomötet äger rum i Uppsala Konsert & Kongress. Foto: Magnus Aronson/IKON.

Kyrkomötets andra och beslutande session börjar kl 9 på måndag den 20 november i Uppsala Konsert & Kongress. Kyrkomötet avslutas med mässa i Uppsala domkyrka torsdag den 23 november kl 14:30, under ledning av Karlstad stifts biskop Sören Dalevi. Läs mer på www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet.

Årets kulturstipendier delas ut på onsdag den 22 november kl 17:45. Läs mer: 2017 års mottagare av Svenska kyrkans kulturstipendium. Vid samma tillfälle kommer också Samiska rådets kulturpris 2017 att delas ut.

Kyrkomötet, som återsamlas till sin andra session, har i utskotten behandlat 158 motioner och sammanlagt åtta skrivelser från kyrkostyrelsen och kyrkomötets presidium. I betänkandena finns utskottens förslag till beslut.

Ny kyrkohandbok
Kyrkomötet ska bland annat fatta beslut om ny kyrkohandbok. Förslagen i gudstjänstutskottets betänkande debatteras under hela tisdagen, den 21 november, och besluten fattas på torsdag 23 november med start kl 8. Direkt efter beslut bjuds in till pressträff med bl a ärkebiskopen och kyrkomötets ordförande. OBS – särskild pressinbjudan med mer information kommer i början av vecka 47.

Direkt efter avslutat kyrkomöte samlas det nyvalda kyrkomötet för mandatperioden 2018-2021 till valsammanträde torsdag kväll och fredag 23-24 november. Då väljs bland annat nytt presidium för kyrkomötet och en ny kyrkostyrelse.

Ackreditering
Journalister och fotografer som vill bevaka kyrkomötet ska vara ackrediterade och bära synlig namnskylt, som hämtas ut i mötesbyrån på Uppsala Konsert & Kongress.

Anmäl namn, mobilnummer, e-post och redaktion via e-post till ewa.almqvist@svenskakyrkan.sesenast fredag den 17 november kl 12. Tfn/sms: 0705-469677.

Pressbilder 
Högupplösta pressbilder från kyrkomötet och kulturstipendieutdelningen läggs ut på bildbanken IKON: www.svenskakyrkan.se/fotoweb. Klicka OK för att komma direkt in i pressarkivet för nedladdning. Ingen inloggning krävs. Fotograf måste anges vid publicering.

Fakta

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ med 251 ledamöter som valdes i kyrkovalet 2013 för en fyraårig mandatperiod. Detta är det sista kyrkomötet i mandatperioden 2014-2017.

Under den första sessionen i september, arbetade ledamöterna i utskott. I den andra sessionen, 20-23 november, arbetar ledamöterna i plenum och fattar alla beslut. 

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Uttalande: Stor oro för ökad splittring efter Trumps initiativ6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Tillsammans med många andra, däribland det kyrkliga ledarskapet i Jerusalem, uttrycker vi idag djup oro över president Trumps planer på att ensidigt förändra Jerusalems status genom att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sin ambassad dit. Vi stödjer upprätthållandet av Jerusalems status som en öppen stad, delad mellan två folk och tre religioner och där tillgängligheten till de heliga platserna garanteras – i enlighet med internationella överenskommelser. Den fred vi alla söker och längtar efter måste bygga på framförhandlade lösningar av konfliktens parter med utgångspunkt i folkrätten. Det finns en överhängande risk att Trumps initiativ leder till ytterligare splittring och våld inte bara i Jerusalem utan i hela regionen, och omöjliggör en fredlig lösning för Israel och Palestina. När oron och våldet ökar i regionen är det främst människorna som drabbas. Många av dessa lever redan i utsatthet. Vi delar den vånda som våra partner i Jerusalem lever med. Nu närmar vi oss

Statement: Great concern about deeper divisions following Trump’s initiative6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Along with many others, including the heads of local churches in Jerusalem, we express deep concern today over President Trump’s plans to unilaterally change the status of Jerusalem by recognising it as the Israeli capital and moving the U.S. embassy to that city. We support maintaining the status of Jerusalem as an open city, shared between two peoples and three religions, where access to sacred sites is assured – in accordance with international agreements. The peace we all seek and yearn for must be based on solutions negotiated by the parties to the conflict and based on international law. There is an imminent danger that Trump’s initiative will lead to further divisions and violence; not only in Jerusalem but throughout the region, making it impossible to find a peaceful solution for Israel and Palestine. When unrest and violence increase in this region, it is primarily ordinary people who suffer. Many of these people are already living in vulnerable situations. We empathise with

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum