Svenska kyrkan

Kyrkomötet beslutade om 75 miljoner kr till flyktingarbete

Dela

Svenska kyrkan avsätter 75 miljoner kronor till arbetet med flyktingar och asylsökande under 2016, utöver budgetramen. Pengarna ska användas för arbete i Sverige och utomlands. – Det är ett glädjande och unikt beslut av kyrkomötet, vi har aldrig förr avsatt så mycket pengar till ett specifikt ändamål, säger kyrkomötets ordförande Karin Perers.

Katarina församling är en av många församlingar inom Svenska kyrkan som arbetar med flyktingar. Foto: Magnus Aronson/IKON

Antalet flyktingar i världen är nu det högsta sedan andra världskriget. Det ökade antalet asylsökande i Sverige innebär att migrations-, flykting- och integrationsfrågor har utvecklats till centrala verksamhetsområden.

Många av Svenska kyrkans församlingar gör akuta insatser för flyktingar i Sverige. Det handlar om närvaro där människor anländer, hjälp med förnödenheter, rådgivning och boende. Dessutom erbjuds språkträning och mötesplatser av olika slag, psykosocialt stöd, praktisk hjälp i vardagen och lek för barnen. På vissa bedrivs även uppsökande verksamhet för asylsökande, t ex vid anläggningsboenden.

I Syrien, Irak och i dess närområden bedriver Svenska kyrkan både akuta humanitära insatser och ett långsiktigt arbete för människor på flykt. Det handlar om både materiella behov som tak över huvudet och varma kläder och aktiviteter som ger mening och struktur i tillvaron. Att skapa en känsla av normalitet.

Med anledning av de stora behoven i arbetet med flyktingar och asylsökande har kyrkomötet beslutat om en extra tilldelning av 75 miljoner kronor, utöver budgetramen. Dessa medel kan användas för arbete såväl i Sverige som utomlands.

– Som kyrka vill vi i ord och handling stå upp för människors lika värde och mänskliga rättigheter. Det behövs stora insatser världen över för att hantera dagens flyktingströmmar, och för att förebygga nya flyktskäl. Jag gläds över kyrkomötets beslut som gör det möjligt att fortsätta och utöka arbetet både i Sverige och utomlands, säger kyrkomötets ordförande Karin Perers.

Kyrkomötet har gett kyrkostyrelsen i uppdrag att besluta om hur pengarna ska fördelas, med hänsyn till att flyktingsituationen och behoven ständigt förändras. Beslutsprocessen och användningen av medlen måste därför vara flexibla och behovsstyrda.

Stift och församlingar ska enkelt, snabbt och transparent kunna få tillgång till medel utifrån behov och vid särskilda satsningar, för arbetet i Sverige. Situationen i omvärlden gör att det sannolikt kommer att finnas ett stort behov de kommande åren av ett långsiktigt och ansvarsfullt arbete med människor på flykt.

Läs mer:
Kyrkomötesbesluten, utskottens betänkanden och övrig information om kyrkomötet finns på www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet (länkar finns i vänsterspalten).

Arbetet med flyktingar från Syrien
Arbetet med flyktingar från Irak
Arbetet i Sverige för människor på flykt

 

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Sysslomansgatan 4
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Ny utbildning startar för kyrkogårdsarbetare med praktisk erfarenhet20.11.2017 13:05Pressmeddelande

Trädgårdsbranschen hotas av brist på utbildad arbetskraft. Nu startar Hvilan utbildning och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation en diplomutbildning för att tillgodose kyrkogårdsförvaltningarnas behov av yrkesutbildade medarbetare. – Genom denna satsning bidrar vi till att mildra den arbetskraftsbrist som hotar, med omfattande pensionsavgångar samtidigt som alltför få utbildar sig inom grön sektor. Det säger Helen Källholm, VD för arbetsgivarorganisationen

Revisionsrapport: ”Dra lärdom av handboksprocessen”16.11.2017 07:03Pressmeddelande

Kyrkostyrelsens arbetsutskott tog den 15 november emot den revisionsrapport som de förtroendevalda revisorerna uppdragit åt revisionsbyrån Grant Thornton att ta fram. Granskningen gäller processen med översyn och revidering av kyrkohandboken. – Vi har precis tagit emot rapporten. Vi ska nu gå igenom den och se vilka lärdomar vi kan dra, säger ärkebiskop Antje Jackelén, ordförande i kyrkostyrelsen.

Svenska kyrkan kan återigen investera i Telia och Stora Enso15.11.2017 08:51Pressmeddelande

Svenska kyrkans nationella nivå öppnar upp för att återigen investera i Telia Company och Stora Enso i sina hållbarhetsfonder - Ethosfonderna. Sedan omfattande problem uppdagades för några år sedan har inte företagen ingått i fonderna. Svenska kyrkan ställer höga krav på företag man investerar i när det gäller mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och arbetet med att motverka korruption. Idag bedöms företagen kunna klara kraven.

Report from the review: “Learn from the Book of Worship process”15.11.2017 07:10Pressmeddelande

On 15 November, the general sub-committee of the Church of Sweden’s Central Board received the report from the review that the elected auditors had commissioned accounting firm Grant Thornton to produce. The subject of the review was the process of reviewing and revising the Book of Worship. “We have just received the report. We will now go through it and see what lessons we can learn from it,” says Archbishop Antje Jackelén, chair of the Central Board of the Church of Sweden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum