Svenska kyrkan

Kyrkomötet beslutade om 75 miljoner kr till flyktingarbete

Dela

Svenska kyrkan avsätter 75 miljoner kronor till arbetet med flyktingar och asylsökande under 2016, utöver budgetramen. Pengarna ska användas för arbete i Sverige och utomlands. – Det är ett glädjande och unikt beslut av kyrkomötet, vi har aldrig förr avsatt så mycket pengar till ett specifikt ändamål, säger kyrkomötets ordförande Karin Perers.

Katarina församling är en av många församlingar inom Svenska kyrkan som arbetar med flyktingar. Foto: Magnus Aronson/IKON

Antalet flyktingar i världen är nu det högsta sedan andra världskriget. Det ökade antalet asylsökande i Sverige innebär att migrations-, flykting- och integrationsfrågor har utvecklats till centrala verksamhetsområden.

Många av Svenska kyrkans församlingar gör akuta insatser för flyktingar i Sverige. Det handlar om närvaro där människor anländer, hjälp med förnödenheter, rådgivning och boende. Dessutom erbjuds språkträning och mötesplatser av olika slag, psykosocialt stöd, praktisk hjälp i vardagen och lek för barnen. På vissa bedrivs även uppsökande verksamhet för asylsökande, t ex vid anläggningsboenden.

I Syrien, Irak och i dess närområden bedriver Svenska kyrkan både akuta humanitära insatser och ett långsiktigt arbete för människor på flykt. Det handlar om både materiella behov som tak över huvudet och varma kläder och aktiviteter som ger mening och struktur i tillvaron. Att skapa en känsla av normalitet.

Med anledning av de stora behoven i arbetet med flyktingar och asylsökande har kyrkomötet beslutat om en extra tilldelning av 75 miljoner kronor, utöver budgetramen. Dessa medel kan användas för arbete såväl i Sverige som utomlands.

– Som kyrka vill vi i ord och handling stå upp för människors lika värde och mänskliga rättigheter. Det behövs stora insatser världen över för att hantera dagens flyktingströmmar, och för att förebygga nya flyktskäl. Jag gläds över kyrkomötets beslut som gör det möjligt att fortsätta och utöka arbetet både i Sverige och utomlands, säger kyrkomötets ordförande Karin Perers.

Kyrkomötet har gett kyrkostyrelsen i uppdrag att besluta om hur pengarna ska fördelas, med hänsyn till att flyktingsituationen och behoven ständigt förändras. Beslutsprocessen och användningen av medlen måste därför vara flexibla och behovsstyrda.

Stift och församlingar ska enkelt, snabbt och transparent kunna få tillgång till medel utifrån behov och vid särskilda satsningar, för arbetet i Sverige. Situationen i omvärlden gör att det sannolikt kommer att finnas ett stort behov de kommande åren av ett långsiktigt och ansvarsfullt arbete med människor på flykt.

Läs mer:
Kyrkomötesbesluten, utskottens betänkanden och övrig information om kyrkomötet finns på www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet (länkar finns i vänsterspalten).

Arbetet med flyktingar från Syrien
Arbetet med flyktingar från Irak
Arbetet i Sverige för människor på flykt

 

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Europeiskt juluttalande för asylrätten och ett värdigt flyktingmottagande5.12.2018 07:54Pressmeddelande

Ärkebiskop Antje Jackelén har tillsammans med ett 30-tal europeiska kyrkoledare skrivit under ett uttalande för asylrätten och upprätthållande av värdighet i mottagandet av människor på flykt. Uttalandet överlämnades igår till Europaparlamentets förste vice talman, Mairead McGuinness, under en ceremoni i Bryssel. I uttalandet uppmanar kyrkoledarna Europas stater, invånare och politiska ledare att värna människovärdet och inte bli likgiltiga inför andras lidande.

Kyrkomötet beslutade ta fram nationell klimatstrategi21.11.2018 14:07Pressmeddelande

2018 års kyrkomöte har just avslutats efter tre dagars debatt- och beslutssession. Sista dagen har ledamöterna bland annat beslutat att former för ett nationellt program för klimatstrategi ska arbetas fram. Kyrkomötet beslutade också att se över vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas nationellt för att förebygga sexuella övergrepp och trakasserier, samt att 2019 års tematiska kyrkomöte ska ha temat Undervisning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum