Svenska kyrkan

Kyrkomötet beslutade om inriktning för verksamhet och ekonomi

Dela

2020 års kyrkomöte har avslutats efter utskottsarbete och nu två dagars debatt och beslut. Det har handlat mycket om verksamhet och ekonomi, och ledamöterna har bland annat beslutat om en utbildningssatsning kring våld i nära relationer. Kyrkomötet beslutade också att kyrkohandboken för Svenska kyrkan på romska tas i bruk på pingstdagen 2021.

Foto: Magnus Aronson/Ikon
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Med anledning av coronapandemin har årets kyrkomöte genomförts digitalt med begränsat antal ärenden och motioner och med färre tjänstgörande ledamöter. Kyrkomötet har behandlat och fattat beslut utifrån 20 motioner och sammanlagt sex skrivelser från kyrkostyrelsen.

Här finns alla beslut från kyrkomötet 2020.

Axplock ur besluten: 
Betänkande E 2020:1 Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå 2021-2023 med anledning av coronapandemin
Kyrkomötet ställer sig bakom kyrkostyrelsens inriktningsförslag för verksamhet och ekonomi 2021-2023 och uppdrar till kyrkostyrelsen att i samarbete med stiften genomföra en kartläggning av var församlingar och pastorat befinner sig i nuvarande planer för sina IT-lösningar och administrativa system. Kartläggningen ska ligga till grund för en färdplan som kyrkostyrelsen ska presentera på 2021 års kyrkomöte.

Enligt kyrkostyrelsens förslag blir det också extra medel med anledning av coronapandemin.
– Kyrkomötet tillför nu 180 miljoner kronor till Svenska kyrkans extra insatser under pandemins andra våg 2021. Det kommer att få stor betydelse, säger Karin Perers, kyrkomötets ordförande. 

Enligt förslag i motion 2020:25 uppdrogs till kyrkostyrelsen att göra en utbildningssatsning för Svenska kyrkans anställda och bidra till utveckling av arbetet med att agera i mötet med människor som är utsatta för våld i nära relationer.

Kyrkostyrelsens skrivelse 2020:6 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan på romska
Kyrkomötet beslutade att översättningen av Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del I till romska, i urval enligt bilaga 3 i kyrkostyrelsens skrivelse 2020:6, får användas i Svenska kyrkan från och med pingstdagen den 23 maj 2021.

Kyrkostyrelsens skrivelse 2020:5 Jämställdheten i Svenska kyrkan
Kyrkostyrelsens jämställdhetsskrivelse innehåller statistiskt material, analyser, redogörelse för aktuell forskning och rapporter på temat jämställdhet i Svenska kyrkan och en beskrivning av det löpande arbete som bedrivs på nationell nivå för att främja jämställdhet. Kyrkomötet lade med godkännande skrivelsen till handlingarna men fann att formen och synen på kön behöver uppdateras. Därför uppdrogs till kyrkostyrelsen att bredda innehållet i skrivelsen för att synliggöra transpersoner och icke-binära samt inkludera statistik för ideellt engagerade och åldersfördelning för förtroendevalda på alla nivåer.

PRESSBILDER
Högupplösta pressbilder från kyrkomötet finns i Svenska kyrkans bildbank IKON: www.svenskakyrkan.se/fotoweb. Ingen inloggning krävs. Fotograf måste anges vid publicering.

WEBBSÄNDNING
Debatt och beslutsfattande har direktsänts via webben och kan ses i efterhand på www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet/live

FAKTA
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Kyrkomötets 251 platser för mandatperioden 2018-2021 innehas av 125 kvinnor (49,8 %) och 126 män (50,2 %) från 11 olika nomineringsgrupper. 

Kyrkomötet i sociala medier
Facebook: Kyrkomötet
Twitter: @Kyrkomötet och #kyrkomötet
Instagram: @svenskakyrkan_delar 

Kontakter

Bilder

Foto: Magnus Aronson/Ikon
Foto: Magnus Aronson/Ikon
Ladda ned bild

Länkar

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Förstudie inför psalmboksrevision klar8.2.2021 14:40:17 CETPressmeddelande

Svenska kyrkans nuvarande psalmbok, Den svenska psalmboken, togs i bruk den första advent 1986. Nu förbereds en revision av den – en process som kommer att ta tid. Som en första del i förberedelsearbetet har en förstudie gjorts, som har överlämnats till kyrkostyrelsens arbetsutskott. Förstudien ligger till grund för kyrkostyrelsens fortsatta arbete med att lägga en plan för hur revideringsarbetet ska gå till.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum