Svenska kyrkan

Kyrkomötet beslutade ta fram nationell klimatstrategi

Dela

2018 års kyrkomöte har just avslutats efter tre dagars debatt- och beslutssession. Sista dagen har ledamöterna bland annat beslutat att former för ett nationellt program för klimatstrategi ska arbetas fram. Kyrkomötet beslutade också att se över vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas nationellt för att förebygga sexuella övergrepp och trakasserier, samt att 2019 års tematiska kyrkomöte ska ha temat Undervisning.

2018 års kyrkomöte har idag avslutats efter tre dagars debatt- och beslutssession. Foto: Magnus Aronson/IKON.
2018 års kyrkomöte har idag avslutats efter tre dagars debatt- och beslutssession. Foto: Magnus Aronson/IKON.

Ledamöterna har behandlat och fattat beslut utifrån 95 motioner och sammanlagt fem skrivelser från kyrkostyrelsen och kyrkomötets presidium. 

Här finns alla beslut från kyrkomötet 2018

Axplock ur onsdagens beslut:

F 2018:01 Sammanhållet klimatarbete
Kyrkomötet biföll motion 2018:55 och uppdrog till kyrkostyrelsen att undersöka och i enlighet med motionens förslag arbeta fram former för framtagande av ett nationellt täckande program för klimatstrategi, så att arbetet ska kunna genomföras i samtliga stift.

Kl 2018:6 Uppföljning av #metoo och #vardeljus
Med anledning av motion 2018:88 uppdrogs till kyrkostyrelsen att se över vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas nationellt för att förebygga sexuella övergrepp och trakasserier samt att med särskilt fokus på ålders- och könsmaktsordning synliggöra och vidareutveckla det goda arbete som redan pågår.

O 2018:02 Tema för kyrkomötet 2019 Årets kyrkomöte beslutade att bifalla förslaget i Presidiets skrivelse 2018:1 att temat för det tematiska kyrkomötessammanträdet 2019 ska vara undervisning. Presidiets motivering till temat är att ”…kristen tro är en för allt färre känd, upplevd och levd verklighet. I hela Svenska kyrkan, på alla nivåer och på många olika sätt, behövs därför utåtriktade arbeten som gör att det kristna budskapet når fram till och berör många människor. Med kraft och inspiration inte minst från tidigare kyrkomöten har kyrkostyrelsen påbörjat ett program som kommer att pågå fram till 2020 med att stärka hela Svenska kyrkans undervisning. Vi uppfattar det vara angeläget att ha undervisning som tema vid vårt första tematiska kyrkomöte”.

Bakgrund: Kyrkomötet 2017 beslutade att göra det möjligt att genomföra tematiska kyrkomöten under mandatperioden 2018­-2021. Det första genomförs alltså 2019 och ska därefter utvärderas. Vid ett tematiskt kyrkomöte behandlas endast motioner som antingen berör temat eller har inlämnats med anledning av skrivelse från kyrkostyrelsen.

Avtackning
Kyrkomötets ordförande Karin Perers avslutade mötet med att avtacka de två av Svenska kyrkans biskopar som avgår under 2019: Ragnar Persenius i Uppsala stift och Eva Brunne i Stockholms stift. Med varma ord och blommor fick de hela kyrkomötets uppskattning för sina biskopsår.

Webbsändning
Debatt och beslutsfattande har webbsänts och kan ses i efterhand på http://www.svenskakyrkan.tv

Pressbilder
Högupplösta pressbilder från kyrkomötet finns i Svenska kyrkans bildbank IKON: www.svenskakyrkan.se/fotoweb. Ingen inloggning krävs. Fotograf måste anges vid publicering.

Kontakter

Ewa AlmqvistPressekreterare

Presskontakt för kyrkomöte, kyrkostyrelse, barn/unga, internationellt arbete (katastrofarbete + regionarbete), generalsekreteraren, kyrkorätt, kyrkohandboken, jourhavande präst mm.

070-546 96 77ewa.almqvist@svenskakyrkan.se

Bilder

2018 års kyrkomöte har idag avslutats efter tre dagars debatt- och beslutssession. Foto: Magnus Aronson/IKON.
2018 års kyrkomöte har idag avslutats efter tre dagars debatt- och beslutssession. Foto: Magnus Aronson/IKON.
Ladda ned bild
Kyrkomötets ordförande Karin Perers avtackade de avgående biskoparna Eva Brunne, Stockholms stift, och Ragnar Persenius, Uppsala stift. Foto: Ewa Almqvist
Kyrkomötets ordförande Karin Perers avtackade de avgående biskoparna Eva Brunne, Stockholms stift, och Ragnar Persenius, Uppsala stift. Foto: Ewa Almqvist
Ladda ned bild

Länkar

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Fakta om kyrkomötet 2018-2021
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ med 251 ledamöter som valdes i kyrkovalet 2017 för en fyraårig mandatperiod. Platserna innehas av 121 kvinnor (48,2 %) och 130 män (51,8 %) från 11 olika nomineringsgrupper. 116

Mandatfördelningen till kyrkomötet finns HÄR

Medelåldern för ledamöterna är 55 år. Yngst är August Hermansson, från Visby stift, född 1998. Äldst är Anders Åkerlund, från Västerås stift, född 1940. 

Under kyrkomötets första session, 2-5 oktober, arbetade ledamöterna i utskott. I den andra sessionen, 19-21 november, arbetade ledamöterna i plenum och fattade alla beslut.

Kyrkomötet i sociala medier:
Facebook: Kyrkomötet
Twitter: @Kyrkomötet och #kyrkomötet

Läs mer: www.svenskakyrkan.se/kyrkomötet

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Svenska kyrkans biskopar besöker den lutherska kyrkan i Tanzania2.5.2019 10:31:50 CESTPressmeddelande

I helgen åker Svenska kyrkans 14 biskopar till Tanzania för att besöka den lutherska kyrkan i landet. Under en vecka kommer de både att ha gemensamma studiedagar med biskoparna från Tanzania samt besöka Svenska kyrkans vänstift. Resan är ett svarsbesök då de tanzaniska biskoparna besökte Sverige 2015. Genom att mötas, samtala, dela erfarenheter och fira gudstjänst tillsammans vill kyrkorna utveckla den långa relation som finns.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum