Svenska kyrkan

Kyrkomötet fattar beslut nästa vecka

Dela

Kyrkomötet återsamlas i Uppsala den 22 november för tre dagars arbetsplenum och beslut. Under sessionen delas också årets kulturstipendier och priser ut. Direkt efter avslutat kyrkomöte samlas ledamöterna i det nyvalda kyrkomötet för mandatperioden 2022–2025 till valsammanträde. Då utses bland annat ordförande för kyrkomötet samt ny kyrkostyrelse.

Kyrkomötets ordförande Karin Perers. Foto: Magnus Aronson/IKON
Kyrkomötets ordförande Karin Perers. Foto: Magnus Aronson/IKON

Kyrkomötets andra och beslutande session pågår måndag-onsdag den 22–24 november i Uppsala Konsert & Kongress. Ledamöterna har i utskottsarbetet under session 1 behandlat totalt 105 motioner och sex skrivelser från kyrkostyrelsen. I betänkandena finns utskottens förslag till beslut.

Detta sista kyrkomöte i mandatperioden avslutas med högtidsgudstjänst i Uppsala domkyrka onsdag den 24 november kl 14:30, under ledning av ärkebiskop Antje Jackelén. Gudstjänsten webbsänds och kommer att präglas av Svenska kyrkans officiella ursäkt till det samiska folket, för gångna tiders oförrätter. Separat pressinbjudan med mer information skickas ut den 16 november.

Svenska kyrkans kulturstipendier 2021 delas ut under kyrkomötet, tisdagen den 23 november kl. 17:45. Vid samma tillfälle kommer också Samiska rådets kulturpris 2021 samt Svenska kyrkans liturgipris 2021 att delas ut.

Valsammanträde för nya kyrkomötet
Direkt efter avslutat kyrkomöte samlas det nyvalda kyrkomötet för mandatperioden 2022–2025 till valsammanträde. Det startar onsdag den 24 november kl. 14.30 med högtidsgudstjänsten i Uppsala domkyrka tillsammans med det avgående kyrkomötet, som tidigare samma dag avslutar mandatperiodens sista kyrkomöte. Efter gudstjänsten inleds valsammanträdets förhandlingar i plenum i Uppsala Konsert & Kongress (UKK).

Innan kyrkomötet har valt presidium leds sammanträdet av ålderspresidenten, dvs den ledamot som suttit längst tid i kyrkomötet. Ålderspresident under mandatperioden 2022–2025 är Anders Åkerlund, Västerås stift.

Onsdag den 24 november 19:15 väljs bland annat kyrkomötets ordförande, 1 och 2 vice ordförande samt sekreterare. Torsdag den 25 november 11:30 samt 13:30 väljs bland annat kyrkostyrelse, läronämnd och övriga nämnder.

Ackreditering
Journalister ska vara ackrediterade och bära synlig namnskylt, som hämtas ut i mötesbyrån på Uppsala Konsert & Kongress.

OBS! Med anledning av pandemin kommer kyrkomötets session II, trots släppta restriktioner, att anpassas i syfte att göra miljön så luftig och coronasäkrad som möjligt. Det innebär bland annat att allmänhet och media inte kan beredas plats inne i själva plenisalen. I stället erbjuds bevakning av förhandlingarna i annan lokal med storbildsskärm. Pressekreterare hjälper till vid behov att träffa ledamöter för kommentarer och intervjuer.

För ackreditering: Skicka namn, mobilnummer, e-post och redaktion till press@svenskakyrkan.se senast fredag den 19 november kl 12. Ange ärendemening ”Ackreditering kyrkomötet”.

Pressbilder
Högupplösta pressbilder från kyrkomötet, kulturstipendieutdelningen och högtidsgudstjänsten läggs fortlöpande ut på Svenska kyrkans bildbank IKON: www.svenskakyrkan.se/fotoweb. Klicka OK för att komma direkt in i pressarkivet för nedladdning. Ingen inloggning krävs. Bildbyline måste anges vid publicering.

FAKTA
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och dess ledamöter väljs av medlemmarna i kyrkovalet vart fjärde år. Kyrkomötets 251 platser har under mandatperioden 2018–2021 innehafts av 125 kvinnor (49,8 %) och 126 män (50,2 %) från 11 olika nomineringsgrupper.

Kyrkomötet beslutar i frågor som handlar om kyrkoordningen (Svenska kyrkans regelverk) och andra frågor som har betydelse för hela Svenska kyrkan, till exempel kyrkohandboken och Den svenska psalmboken.

Kyrkomötet sammanträder i Uppsala under två sessioner på hösten. Session 1 hålls med utskottsarbete under vecka 40 i oktober, och session 2 med debatt och beslut under vecka 47 i november.

Läs mer: 
Allt om kyrkomötet
Webbsändningar från kyrkomötet
Sammanträdesplan, arbetsplan och föredragningslistor
Statistik över kyrkomötets ledamöter 2018–2021

Kyrkomötet i sociala medier:
Facebook: Kyrkomötet
Twitter: @Kyrkomötet och #kyrkomötet
Instagram: @svenskakyrkan_delar

Kontakter

Bilder

Kyrkomötets ordförande Karin Perers. Foto: Magnus Aronson/IKON
Kyrkomötets ordförande Karin Perers. Foto: Magnus Aronson/IKON
Ladda ned bild

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

FAKTA OM KYRKOMÖTET

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och dess ledamöter väljs av medlemmarna i kyrkovalet vart fjärde år. Kyrkomötets 251 platser för mandatperioden 2018-2021 innehas av 121 kvinnor (48,2 %) och 130 män (51,8 %) från 11 olika nomineringsgrupper.
Kyrkomötet beslutar i frågor som handlar om kyrkoordningen (Svenska kyrkans regelverk) och andra frågor som har betydelse för hela Svenska kyrkan, till exempel kyrkohandboken och psalmboken.
Kyrkomötet sammanträder i Uppsala under två sessioner på hösten. Enligt nu gällande ordning hålls session 1 med utskottsarbete under vecka 40 i oktober, och session 2 med debatt och beslut under vecka 47 i november.

Läs mer: 
Allt om kyrkomötet
Sammanträdesplan, arbetsplan och föredragningslistor
Statistik över kyrkomötets ledamöter

Kyrkomötet i sociala medier:
Facebook: Kyrkomötet
Twitter: @Kyrkomötet och #kyrkomötet
Instagram: @svenskakyrkan_delar

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Kyrkomötet avslutat - nu väntar val inför ny mandatperiod24.11.2021 13:46:46 CET | Pressmeddelande

2021 års kyrkomöte är avslutat efter tre dagar av debatt och beslut. På onsdagen har beslut fattats bland annat om en revision av psalmboken, en nationell dopkampanj och om att utreda möjligheten att även diakoner ska kunna anlitas till tjänsten Jourhavande präst. Årets kyrkomöte var det sista under mandatperioden 2018-2021. Nu väntar val av bland annat kyrkostyrelse och kyrkomötets presidium till den nya mandatperioden 2022-2025.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum