Svenska kyrkan

Kyrkornas världsråd bjuder in till öppen workshop under World Water Week i Stockholm

Dela

Under World Water Week i Stockholm bjuder Kyrkornas Världsråd (KV) in trossamfund, församlingar och allmänheten till en öppen föreläsning och workshop den 30 augusti. Seminariet har titeln Water and Faith: Building partnerships to achieve the SDGs. Evenemanget är öppet för alla, och organiseras i samarbete med Svenska kyrkan, Global Water Partnership, Stockholm International Water Institute, och Svenska insitutet i Alexandria.

Var: Rum Cabaret, Folkets hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm.

När: 30 augusti 2017, kl 09.00-10.30.

Ingen föranmälan eller registrering krävs.

 – Det här upplägget har tagits fram för att informera och ge inspiration till olika trossamfund, församlingar, men även individer i Sverige och världen över, i frågor som rör sociala utmaningar och miljö, både lokalt och globalt, säger Dinesh Suna som samordnar Kyrkornas världsråds ekumeniska vattennätverk.

 – Trossamfundens breda och väletablerade nätverk utgör en stark grund för att påverka människors värderingar, tankar och beteenden i stora delar av världen, säger Suna. Vi vet att religionen ofta har en avgörande roll i människors vardag, i synnerhet i de delar av världen där tillgången till vatten är satt under störst press. Många engagerar sig redan idag i arbetet för en hållbar utveckling i vattenfrågor, och vi tror att det finns mycket vi kan vinna på ökat samarbete på den lokala, regionala och globala nivån.

Det är andra året i följd som KV arrangerar ett seminarium på temat Vatten och tro under World Water Week. I år ligger fokus på att presentera och reflektera över konkreta vattenrelaterade projekt som leds av trossamfund i olika delar av världen. Ett interaktivt upplägg är tänkt att främja såväl utbyte av erfarenheter som stärkt samarbete och dialog mellan trossamfund och andra aktörer i vattenfrågor.

Medverkar gör bland andra Adam Russell Taylor från The Faith-Based Initiative, World Bank Group; Dinesh Suna från Kyrkornas världsråds ekumeniska vattennätverk, Elizabeth Yaari från Stockholm International Water Institute, Henrik Grape från Kyrkornas världsråds arbetsgrupp för klimatfrågor, Francois Brikke från Global Water Partnership, Peter Weiderud från Svenska insitutet i Alexandria samt Munqeth Mehyar från EcoPeace Middle East.

Mer information: 

Water and Faith: Building partnerships to achieve the SDGs

World Water Week Stockholm

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Sysslomansgatan 4
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Ny utbildning startar för kyrkogårdsarbetare med praktisk erfarenhet20.11.2017 13:05Pressmeddelande

Trädgårdsbranschen hotas av brist på utbildad arbetskraft. Nu startar Hvilan utbildning och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation en diplomutbildning för att tillgodose kyrkogårdsförvaltningarnas behov av yrkesutbildade medarbetare. – Genom denna satsning bidrar vi till att mildra den arbetskraftsbrist som hotar, med omfattande pensionsavgångar samtidigt som alltför få utbildar sig inom grön sektor. Det säger Helen Källholm, VD för arbetsgivarorganisationen

Revisionsrapport: ”Dra lärdom av handboksprocessen”16.11.2017 07:03Pressmeddelande

Kyrkostyrelsens arbetsutskott tog den 15 november emot den revisionsrapport som de förtroendevalda revisorerna uppdragit åt revisionsbyrån Grant Thornton att ta fram. Granskningen gäller processen med översyn och revidering av kyrkohandboken. – Vi har precis tagit emot rapporten. Vi ska nu gå igenom den och se vilka lärdomar vi kan dra, säger ärkebiskop Antje Jackelén, ordförande i kyrkostyrelsen.

Svenska kyrkan kan återigen investera i Telia och Stora Enso15.11.2017 08:51Pressmeddelande

Svenska kyrkans nationella nivå öppnar upp för att återigen investera i Telia Company och Stora Enso i sina hållbarhetsfonder - Ethosfonderna. Sedan omfattande problem uppdagades för några år sedan har inte företagen ingått i fonderna. Svenska kyrkan ställer höga krav på företag man investerar i när det gäller mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och arbetet med att motverka korruption. Idag bedöms företagen kunna klara kraven.

Report from the review: “Learn from the Book of Worship process”15.11.2017 07:10Pressmeddelande

On 15 November, the general sub-committee of the Church of Sweden’s Central Board received the report from the review that the elected auditors had commissioned accounting firm Grant Thornton to produce. The subject of the review was the process of reviewing and revising the Book of Worship. “We have just received the report. We will now go through it and see what lessons we can learn from it,” says Archbishop Antje Jackelén, chair of the Central Board of the Church of Sweden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum