Svenska kyrkan

Kyrkostyrelsen antog skrivelse om kyrkohandboken

Dela

Kyrkostyrelsen har idag beslutat att överlämna skrivelsen Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del I till kyrkomötet. I skrivelsen ingår, som bilaga, förslaget till kyrkohandbok som är tänkt att användas från och med pingstdagen 2018.

Ärkebiskop Antje Jackelén, ordförande i kyrkostyrelsen, och Wanja Lundby Wedin, förste vice ordförande. Foto: Magnus Aronson/IKON.
 

– Kyrkostyrelsens beslut är ett viktigt steg i arbetet för en ny kyrkohandbok. Den processen har pågått i många år och engagerat i stort sett alla församlingar, och många fler som bidragit med erfarenheter och expertis, säger ärkebiskop Antje Jackelén, ordförande i kyrkostyrelsen.

– Det känns både glädjande och väldigt stort att vi har tagit det här beslutet! Nu ser jag fram emot behandlingen i kyrkomötet, säger kyrkostyrelsens förste vice ordförande Wanja Lundby Wedin.

Reservation
Tre ledamöter reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag, och en särskild mening inlämnades (publiceras tillsammans med skrivelsen, se länk nedan).

Tidplan
Kyrkomötets läronämnd behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 30-31 augusti och avger därefter sitt yttrande till kyrkomötet.

Beslut i frågan om ny kyrkohandbok fattas under kyrkomötets session II, 20-23 november. Ärendet behandlas dessförinnan i kyrkomötets gudstjänstutskott under session I, 3-6 oktober. Gudstjänstutskottet har också fått extra tid till förfogande och kommer att mötas vid två tillfällen redan före första sessionen, 20-21 september samt 2 oktober.

Läs mer:
Kyrkohandboksskrivelsen (inkl relaterade dokument) samt Förslag till kyrkohandbok
Revisionsgruppens förslag och övrigt kyrkohandboksarbete

Presentation av kyrkohandboksförslaget 16 mars 2017
Den 16 mars överlämnade revisionsgruppen sitt förslag till reviderad kyrkohandbok till kyrkostyrelsen. Förslaget presenterades av revisionsgruppens ordförande, biskop emeritus Esbjörn Hagberg, vid en pressträff då även ärkebiskop Antje och kyrkostyrelsens andre vice ordförande Mats Hagelin medverkade.

Här finns hela presentationen av kyrkohandboksförslaget:

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Sysslomansgatan 4
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Ny utbildning startar för kyrkogårdsarbetare med praktisk erfarenhet20.11.2017 13:05Pressmeddelande

Trädgårdsbranschen hotas av brist på utbildad arbetskraft. Nu startar Hvilan utbildning och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation en diplomutbildning för att tillgodose kyrkogårdsförvaltningarnas behov av yrkesutbildade medarbetare. – Genom denna satsning bidrar vi till att mildra den arbetskraftsbrist som hotar, med omfattande pensionsavgångar samtidigt som alltför få utbildar sig inom grön sektor. Det säger Helen Källholm, VD för arbetsgivarorganisationen

Revisionsrapport: ”Dra lärdom av handboksprocessen”16.11.2017 07:03Pressmeddelande

Kyrkostyrelsens arbetsutskott tog den 15 november emot den revisionsrapport som de förtroendevalda revisorerna uppdragit åt revisionsbyrån Grant Thornton att ta fram. Granskningen gäller processen med översyn och revidering av kyrkohandboken. – Vi har precis tagit emot rapporten. Vi ska nu gå igenom den och se vilka lärdomar vi kan dra, säger ärkebiskop Antje Jackelén, ordförande i kyrkostyrelsen.

Svenska kyrkan kan återigen investera i Telia och Stora Enso15.11.2017 08:51Pressmeddelande

Svenska kyrkans nationella nivå öppnar upp för att återigen investera i Telia Company och Stora Enso i sina hållbarhetsfonder - Ethosfonderna. Sedan omfattande problem uppdagades för några år sedan har inte företagen ingått i fonderna. Svenska kyrkan ställer höga krav på företag man investerar i när det gäller mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och arbetet med att motverka korruption. Idag bedöms företagen kunna klara kraven.

Report from the review: “Learn from the Book of Worship process”15.11.2017 07:10Pressmeddelande

On 15 November, the general sub-committee of the Church of Sweden’s Central Board received the report from the review that the elected auditors had commissioned accounting firm Grant Thornton to produce. The subject of the review was the process of reviewing and revising the Book of Worship. “We have just received the report. We will now go through it and see what lessons we can learn from it,” says Archbishop Antje Jackelén, chair of the Central Board of the Church of Sweden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum