Göteborgs stift

Kyrkovalet färdigräknat - 18,5 % röstade i Göteborgs stift

Dela
Valdeltagandet i kyrkovalet i Göteborgs stift ökade med 6 %-enheter jämfört med förra kyrkovalet. En anledning till ökningen är det mycket populära röstmottagningsstället i köpcentret Nordstan i Göteborg. (Foto: Magnus Aronsson/Ikon)
 

Svenska kyrkan går till val på tre nivåer; lokalt till kyrkofullmäktige, regionalt till stiftsfullmäktige och nationellt till kyrkomöte. När alla rösterna var räknade inklusive förtidsröster från bland annat Nordstan i Göteborg landade valdeltagande för Göteborgs stift på 18,5 %. De är en ökning med 6 %-enheter jämfört med förra kyrkovalet.

Det lokala valet till kyrkofullmäktige var färdigräknat och mandatberäknat i slutet av förra veckan. Idag var också stiftsfullmäktigevalet mandatberäknat. Inom kort kommer även valet till Kyrkomötet att vara mandatberäknat. Därmed kommer de som valts in att få besked om det förtroendeuppdrag som anförtrotts dem genom kyrkovalet.

I Göteborgs stift ökade valdeltagandet från det preliminära 17,1 % till det slutgiltiga 18,5 %. Den stora skillnaden beror till stor del på det röstmottagningsställe för förtidsröstande som höll öppet under två veckor i köpcentret Nordstan i Göteborg. Där var det drygt 12.000 röstande som lade sina förtidsröster, många av dem som passade på när de ändå passerade. Tillgängligheten gjorde att många som kanske inte skulle ha röstat nu gjorde på.

Valresultatet i kyrkofullmäktigevalet redovisas här:
https://kyrkoval.svenskakyrkan.se/Valresultat2017/slutg/Visning/Resultat/Forsamling.aspx

Valresultatet i stiftsfullmäktige redovisas här:
https://kyrkoval.svenskakyrkan.se/Valresultat2017/slutg/Visning/Resultat/Stiftsfullmaktige.aspx

Valresultatet i kyrkomötet kommer inom kort att redovisas här:
https://kyrkoval.svenskakyrkan.se/Valresultat2017/slutg/Visning/Resultat/Kyrkomote.aspx

Från dessa sidor går det att se hur resultatet av kyrkovalet i olika valkretsar och hur det gått för de olika nomineringsgrupperna. Det går också skriva ut diverse rapporter.

Kontakt:
Torgny Lindén, torgny.linden@svenskakyrkan.se 031-771 30 31

En rik mångfald av verksamhet ryms inom Svenska kyrkan. Den grundläggande uppgiften utförs i första hand av församlingarna. 

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet som helhet. Stiftet leds av biskopen och stiftsstyrelsen. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet arbetar också med krisberedskapsfrågor. Till nytta för församlingarna förvaltar stiftet kyrklig jord och skog, de sk Prästlönetillgångarna, vars avkastning bidrar till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans arbete.

Göteborgs domkyrka är hela stiftets kyrka. Den ligger vid Kungsgatan i centrala Göteborg och invigdes 1815.

Stiftskansliet ligger vid Lilla Bommen, i det karaktäristiska höghuset som brukar kallas "Läppstiftet".

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

Prata med en teolog – Nyhet på Bokmässan25.9.2018 08:05Pressmeddelande

När Bokmässan i Göteborg på torsdag slår upp portarna finns Svenska kyrkan med som vanligt. På Se människan-scenen avlöser samtalen med författare varandra under dagarna fyra. Nyhet för året är Teologiska hörnan. Där finns namnkunniga teologer till hands för att samtal om det som mässbesökarna vill tala om, bland andra biskop Susanne Rappmann som gör sin första Bokmässa som biskop i Göteborgs stift.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum