Huddinge kommun - politik

L: "Trygghet är en frihetsfråga"

Dela

Du ska känna dig trygg att röra dig i kommunen på dygnets alla timmar utan att känna rädsla för att utsättas för varken rån eller rasism. Våra Huddingeungar ska känna framtidstro. Här är åtgärder i skolan, samhällsbyggnad och ideella krafter avgörande.

En trygg och lyckad skolgång som avslutas med godkända betyg är ett vaccin mot att unga rekryteras in i gängen. Skolan lägger också grunden för framtiden - både för individen och för samhället i stort. Det är viktigt att i ett tidigt skede fånga upp barn som befinner sig i riskzonen, barn som behöver särskild undervisning och barn som behöver någon att prata med. Socialtjänsten måste välkomnas in i skolan. Vid sidan av det vill vi Huddingeliberaler satsa på förbättrad lärandemiljö och fler engagerade lärare som har höga förväntningar på alla elever. Det är så vi kan få både fler godkända elever, elever som uppnår betyg på den högre skalan och fler elever som kan gå vidare till högre studier. 

Rena, attraktiva mötesplatser och levande stadsdelscentrum med aktivitet på dygnets alla timmar skapar trygghet. Genom verksamhetslokaler i bottenplan, fin och ren stadsmiljö, bra belysning och platssamverkan mellan Huddinge kommun och andra aktörer kan vi fortsätta utveckla Huddinges kommundelar till det bättre. Samhällsplaneringen ska lägga stor vikt vid att binda samman Huddinges varierade bostadsområden genom attraktiva mötesplatser såsom utegym, gång- och cykelvägar och parkmiljöer. På så sätt kan besökare från olika områden mötas.

- Den som är otrygg är inte fri. Därför är trygghet en frihetsfråga som vi vill ta tag i. Hårdare tag räcker inte för att lösa trygghetsfrågan och skapa ett Huddinge för alla, säger Bo Källström (L), kommunalråd. Det behövs både Stålhandske och lovikkavantar för att komma till rätta med otryggheten, Det är Huddinge Kommun som ska bära Lovikkavanten. Vi kan inte nöja oss med att ropa efter hårdare lagstiftning och fler poliser.

Liberalerna vill att Huddinge kommun tar fram en strategi för ett Huddinge fritt från utanförskapsområden 2030. Liberalerna har i Förortslyftet presenterat 226 förslag för ett Sverige där det inte finns några utanförskapsområden 2030. Förortslyftet bör vara utgångspunkten när Huddinge lägger sin strategi.

Vi ska vara proaktiva, inte reaktiva som idag. Det är ett ambitiöst mål som kräver samarbete över partigränserna och mellan olika samhällsaktörer och ideella krafter. Men tillsammans har vi möjlighet att förbättra både tryggheten och känslan av trygghet bland Huddingeborna.

Nyckelord

Kontakter

Om

Huddinge kommun - politik
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge kommun

http://huddinge.se

Välkommen till den styrande koalitionen i Huddinge

Huddinges styrande koalition består av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Drevvikenpartiet, Kristdemokraterna och Huddingepartiet.

Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 110 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

Följ Huddinge kommun - politik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Huddinge kommun - politik

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum