M Sverige

Laddbar bil särskild utmaning för boende i flerfamiljshus

Dela

Den som bor i ett flerfamiljshus har sämre möjligheter att ladda sin bil visar ny statistik som konsumentorganisationen M Sverige har tagit fram genom Statistiska Centralbyrån, SCB.

Under flera år har M Sverige visat på omfattande brister i det publika nätverket av laddstolpar. Årets sammanställning visade att utbyggnaden borde öka med hela 100 procent för att uppnå dagens målsättning om maximalt en publik stolpe per tio laddbara bilar. Bara en tredjedel av länen klarar den gränsen, sämst är läget i Stockholms och Uppsala län.

Bristen på laddstolpar innebär särskilt stora utmaningar för boende i flerfamiljshus. Dels utgör ett komplicerat regelverk ett hinder för att sätta upp en egen laddbox, dels saknar många flerfamiljshus egen parkeringsyta, varför boende hänvisas till gatuparkering eller annan kommunal mark. Saknas det laddstolpar även där blir det nästan omöjligt att införskaffa en laddbar bil, eftersom det är billigast att ladda bilen långsamt där den oftast står parkerad.

– M Sveriges granskning visar inte bara att andelen privatpersoner i flerfamiljshus som äger en laddbar bil är lägre än för andra typer av bilar, utan också att de län som har en låg andel publika laddstolpar ligger än sämre till, säger Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige.

Statistiken visar även att boende i flerfamiljshus oftare väljer en hybridbil utan laddmöjlighet. Fordonstypen är mer vanligt förekommande än genomsnittet hos privatpersoner i flerfamiljshus. De väljer att köra bilar som går på E85 eller biogas i lika stor utsträckning som riksgenomsnittet – strävan efter mer klimatvänliga alternativ än diesel- och bensinbilar är alltså likartad.

– Alla som saknar laddstolpar i sitt område måste ställa krav på sina politiker. Det här handlar om att framtidens mobilitet måste vara tillgänglig för alla i samhället. Politiker behöver förstå att situationen idag måste bli oerhört mycket bättre, säger Caroline Drabe.

Undersökningen visar att en av tre icke laddbara bilar ägs av privatpersoner i flerbostadshus, men samtidigt står dessa som ägare till mindre än var femte laddbar bil.

Hade fördelningen varit densamma för laddbara bilar som för icke laddbara bilar skulle ytterligare ungefär 11 000 laddbara bilar ägas av privatpersoner i flerfamiljshus. Utslaget på det totala antalet laddbara bilar i trafik (inklusive de som ägs av juridisk person) bör potentialen vara ett tillskott på i storleksordningen 50 000–60 000 bilar. Andelen laddbara bilar av Sveriges vagnpark hade kunnat vara runt 20 procent högre, sex procent i stället för dagens ungefär fem procent.

Den minsta procentuella skillnaden, 14 procent, finns på Gotland, som även har en godkänd andel publika laddstolpar och ett CPEV-tal på 0,18. Den största skillnaden finns i Stockholms län, både procentuellt och sett till antalet bilar, hela 38 procent eller drygt 5 800 bilar. Stockholms län har också lägst andel publika laddstolpar i hela landet med ett CPEV-tal på enbart 0,03.

– Undersökningen visar att omställningen hade kunnat nå mycket längre redan idag om vi haft publika laddstolpar i tillräcklig omfattning, så att även boende i flerfamiljshus känt sig trygga i laddfrågan, säger Caroline Drabe.

M Sverige har beställt uppgifter från Statistiska Centralbyrån, SCB, om privatägda personbilar i trafik fördelat på drivmedelstyp och huruvida bilens ägare bor i ett en- eller flerfamiljshus. Undersökningen avser enbart personbilar som köpts och ägs av privatpersoner, därför omfattas inte det totala antalet personbilar. Av Sveriges ungefär 4,9 miljoner personbilar i trafik är ungefär 3,8 miljoner personbilar inkluderade i vår undersökning.

Resultatet gäller oavsett länsvis högre eller lägre andel flerfamiljsbostäder eftersom beräkningar och jämförelser inom respektive län enbart genomförts utifrån uppgifter hämtade från det aktuella länet.

Utifrån det beställda underlaget har vi tagit fram jämförelser för landet som helhet, men även länsvis, samt kopplat till vår tidigare data om publika laddstolpar.

Bild 01 – Vi har tagit fram en faktor baserat på det totala icke laddbara bilinnehavet i enfamiljshus respektive flerfamiljshus. Med hjälp av denna uppgift räknar vi ut hur många laddbara bilar som kunde ha funnits i varje län om fördelningen varit densamma som för övriga bilmodeller. I Bild 01 vägs detta procentuella värde mot länets CPEV-tal. Exempel: I Östergötland äger boende i flerfamiljshus ungefär hälften så många icke laddbara bilar som boende i enfamiljshus – 54 procent. Hade andelen laddbara bilar varit densamma hade det i länet rullat 719 fler laddbara bilar. (Länsvisa data för Bild 01 återfinns under fliken ”3, laddbara potential”.)

Bild 02 – Vi har jämfört bilar inom respektive drivmedel och räknat ut hur stor andel som ägs av privatpersoner som bor i enfamiljshus jämfört med flerfamiljshus. (Länsvisa data för Bild 02 återfinns under flikarna 1–2.)

Alla data återfinns i bifogad excelfil.

Kontaktperson i frågor om data och beräkningar: Carl-Erik Stjernvall

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

M Sverige
M Sverige
Fridhemsgatan 30
112 40 Stockholm

08-690 38 00https://msverige.se

Riksförbundet M Sverige är med 90 000 medlemmar Sveriges största konsumentorganisation för bilister och andra trafikanter. Under sin nästan 100 år långa historia har organisationen gett sina medlemmar stöd, råd och inspiration för säkrare och roligare bilresor. M Sverige arbetar för en hållbar, säker och tillgänglig mobilitet. Samtidigt fortsätter engagemanget för trafiksäkerhet och bilkonsumenters rättigheter. 

Följ M Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från M Sverige

Finansbolag ökar leasingavgifter utan att ge besked på förhand30.11.2022 13:00:00 CET | Pressmeddelande

De flesta som har bil genom ett privatleasingavtal har den senaste tiden sett hur månadsavgiften höjts i takt med höjda räntor i allmänhet. Missnöjet bland leasingkunder ökar alltmer eftersom många antagit att månadskostnaden varit fast eller inte förväntat sig en så stor höjning. Anmälningarna till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, om privatleasing har ökat med flera hundra procent.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum