EVRY

Låg förändringsvilja och kompetensbrist - största hindren för ökad digitalisering

Dela

För första gången har EVRY i samarbete med Demoskop genomfört en undersökning kring digitalisering i Sveriges kommuner. I åtta av tio kommuner är digitalisering en del av handlingsplanen och det råder stor enighet om att området har mycket stor betydelse. Trots det finns flera kritiska punkter som upplevs hindra den digitala utvecklingen.

EVRYs rapport visar att var femte kommun uppger att digitalisering av kommunala tjänster är helt avgörande. Däremot tycks befolkningens förväntningar på den kommunala digitaliseringen vara högre än vad kommunerna faktiskt levererar.

Konsekvenserna av det här kan resultera i att medborgarna riskerar att tappa förtroendet för offentlig sektor. Det är ett varningstecken som kommunerna måste ta på högsta allvar ” säger Bengt-Göran Kangas, ansvarig för offentlig sektor EVRY Sverige .

*Åtta av tio kommuner uppger att digitalisering av kommunala tjänster ingår i kommunens handlingsplan. Däremot uppger bara 14% att det finns kompetensutvecklingsprogram inom informations- och kommunikationsteknologi.

*Bristande resurser, låg förändringsvilja och kompetensbrist ses som största hinder.

* Politisk ledning anges i stor eller mycket stor utsträckning hindra kommunernas digitalisering.

* Var tredje kommun har ett pågående AI-projekt, som till exempel automatisering av arbetsplatser. Tendensen tycks dock vara att AI bedöms som viktigare av kommuner i större städer.

* Skola och utbildning är det område som kommit längst med implementering av digitala tjänster för medborgardialog, medan ansökan om äldreboende är det minst digitaliserade ärendet. 51% uppger att det primärt sker via papper.

Digitalisering är inte ett projekt man startar och blir klar med. Det kräver ständig förnyelse och nytänk. Undersökningen visar att kommunerna troligen vet det, men inte satsar tillräckligt” säger Bengt-Göran Kangas.

Bland råden som kommunerna själva vill ge politikerna nämns bland annat mod att våga – bristande förändringsvilja. Digitalisering handlar mer om nya rutiner och arbetssätt, än ny teknik.

Rapporten besvarades av 86 kommuner och syftet är att bättre förstå kommunernas utmaningar och behov kring IT och digitalisering. Resultaten kommer att diskuteras på temat ”Helt offentligt” i Almedalen den 2 juli. Motsvarande studie har genomförts av EVRY i Norge de senaste fem åren.

För intervjuförfrågningar och för rapporten i sin helhet: Susanne Delastacia via press@evry.com

Bilder

Länkar

Om

EVRY
EVRY
Ekensbergsvägen 113
171 79 Solna

+46 10 588 00 00https://www.evry.se

Om EVRY

EVRY är ett ledande nordiskt tech- och konsultbolag. Tillsammans med våra kunder och ett ekosystem av de främsta globala digitala experterna, tillämpar vi ny teknik för att förbättra användarupplevelser och prestanda för människor, processer och system. Närhet till kunden är vår styrka och vårt tankesätt präglas av nordiska värderingar så som ansvar, kvalitet och säkerhet. Vi tar med oss det bästa från Norden när vi levererar lösningar i fler än 18 länder. EVRY är noterad på Oslobörsen. Våra 8 800 medarbetare arbetar med passion för att skapa digitala fördelar för drygt 10 000 kunder. Tillsammans formar vi framtiden – idag.

Följ EVRY

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från EVRY

EVRY kvartalsrapport för andra kvartalet 2019 visar på tillväxt inom konsulttjänster och applikationstjänster, vilket driver en gynnsam intäktsmix och stöder den strategiska inriktningen12.7.2019 07:01:02 CEST | Pressmeddelande

(Fornebu, 12 juli 2019) EVRY redovisar ett rörelseresultat för andra kvartalet 2019 på 3 178 milj. NOK, jämfört med 3 286 milj. NOK under andra kvartalet 2018. Rörelseintäkterna för första halvåret 2019 var 6 507 milj. NOK, upp från 6 494 milj. NOK jämfört med samma period förra året. Justerat för valutakurseffekter och förvärv var den organiska tillväxten 0,1 % under första halvåret 2019 jämfört med första halvåret 2018. Financial Services redovisade positiv organisk tillväxt under andra kvartalet, medan andra områden påverkades av säsongsvariationer.