Uppsala Vatten och Avfall AB

Låga grundvattennivåer i flera orter – men inga bevattningsförbud just nu

Dela

Flera orter i Uppsala kommun har låga grundvattennivåer. Det beror på att vintern och våren har varit varmare och torrare än normalt. I dagsläget är det inte aktuellt med något bevattningsförbud, men en smart användning av dricksvattnet är extra viktigt när nivåerna är låga på flera orter i kommunen.

– Det är viktigt att vi inte börjar vattna gräsmattor och liknande nu med dricksvatten. Om vi hjälps åt att ha en smart användning så räcker dricksvattnet till alla och förhoppningsvis klarar vi oss utan förbud, säger Bertil Lustig, chef på dricksvattenavdelningen, Uppsala Vatten.

­Uppsala har haft låga grundvattennivåer flera år i rad på grund av långa perioder med mer värme och mindre nederbörd än normalt. Det kom bra med nederbörd i höstas, men vintern var väldigt snöfattig och de senaste månaderna har varit torrare än normalt. På grund av den rådande pandemin så kommer också fler människor att stanna hemma i Uppsala över sommaren.

– Om det samtidigt blir en varm sommar där många använder mycket dricksvatten samtidigt för att till exempel vattna gräsmattor kan det bli aktuellt med bevattningsförbud för att vattenläget inte ska bli för ansträngt. Samtidigt har vi vidtagit flera åtgärder och står bättre rustade än tidigare somrar. En smart och enkel lösning för varje hushåll är att redan nu sätta ut en regntunna och samla regnvatten för att vattna med, säger Bertil Lustig.

Läs mer på https://www.uppsalavatten.se/grundvattennivaer

Grundvattennivåer ort för ort

Område  Nivå i vattentäkt
Uppsala stad     NORMAL
Vattholma     LÅG
Lövstalöt-Bälinge  NORMAL
Knutby NORMAL
Storvreta LÅG
Lejsta-Gåvsta-Tibble NORMAL
Ramstalund      NORMAL
Vänge NORMAL
Björklinge-Skuttunge-Läby NORMAL
Järlåsa NORMAL
Skyttorp LÅG

 

Så funkar dricksvattnet i Uppsala kommun

I Uppsala tar vi till största del grundvatten från Uppsalaåsen och Vattholmaåsen för att producera dricksvatten. Grundvatten är vatten som finns i marken och det bildas av nederbörd.

De stora vattenverken i Uppsala stad försörjer förutom Uppsala stad även Gunsta och Länna med dricksvatten. Men det finns även många mindre vattentäkter i våra kransorter. Lövstalöt-Bälinge, Björklinge-Skuttunge-Läby, Järlåsa, Vänge, Ramstalund, Storvreta, Vattholma, Skyttorp, Lejsta-Gåvsta-Tibble och Knutby försörjs med dricksvatten från lokala vattentäkter.

Vattentäkterna är olika stora. Stora vattentäkter har större lagringskapacitet och påverkas inte lika snabbt av nederbörd, till skillnad från små magasin som reagerar snabbare på mängden nederbörd.

Exempel på en stor vattentäkt är den i Uppsala Stad, som är mindre känsligt för variationer i mängden nederbörd. Många av vattentäkterna i kommunens kransorter är små vattentäkter och påverkas snabbt av variationer i mängden nederbörd.

De olika vattentäkterna sitter inte ihop med varandra. Det är därför det kan vara bevattningsförbud på olika orter i kommunen – de får helt enkelt inte sitt dricksvatten från samma vattentäkt.

Kontakter

Om

Uppsala Vatten och Avfall AB
Uppsala Vatten och Avfall AB
Box 1444
751 44 Uppsala

https://www.uppsalavatten.se/

Rent vatten, smarta kretslopp - för hållbart liv i ett växande Uppsala

Uppsala Vatten ger dig rent vatten och smarta kretslopp i ett växande Uppsala.

Vårt mål är att aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att ständigt utveckla nya resurssmarta lösningar och uppmuntra till återvinning och återbruk. Vi ger Uppsala dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om regnvatten. Vi skapar kretsloppstjänster där vi gör biogas av matavfall, minskar vattenförbrukningen och återanvänder material på bästa sätt.

Vi är en del av Uppsala kommun och en av de ledande aktörerna i branschen.

Följ Uppsala Vatten och Avfall AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala Vatten och Avfall AB

Vattenförbrukningen i Uppsala fortsätter att minska17.4.2020 09:06:23 CESTPressmeddelande

– Vi tror att det fortfarande är främst smartare hushållsmaskiner för disk och tvätt samt snålspolande kranar som står för de här besparingarna. Sedan har vi blivit mer medvetna om att vatten är en naturresurs och att vi av miljöskäl är mer rädda om vårt vatten, säger Bertil Lustig, dricksvattenchef på Uppsala Vatten. Vattenförbrukningen per person i Uppsala har gradvis gått ner de senaste 10 åren. Den har minskat från 165 liter per Uppsalabo och dag 2008 till 135 liter per Uppsalabo och dag 2019. Det innebär att trots att Uppsala under samma tid har ökat med 40 000 människor så ligger vattenproduktionen kvar på samma nivå som för tolv år sedan. I Sverige ligger medelsförbrukningen på 140 liter vatten per person och dygn. Hur mycket lägre kan hushållens vattenförbrukning bli? – Sverige är absolut inte bäst i klassen. I till exempel Danmark ligger vattenförbrukningen på omkring 100 liter per person och dag, så vi kan absolut bli bättre. Med hjälp av den nya konstruktionen på VA-taxan so

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum