Region Örebro län

Lägesbild corona: Ny platå i smittspridningen – regionen redo att vaccinera så snart vaccin finns på plats

Dela

Smittspridningen ligger kvar på samma nivå denna vecka som föregående med omkring 800 nya fall av bekräftat smittade i vårt län. Det meddelar Region Örebro läns smittskyddsläkare, Gunlög Rasmussen. När det gäller det väntade vaccinet finns en beredskap att börja vaccinera så snart det finns tillgängligt, någon tidplan är dock omöjlig att ge just nu.

- Smittspridningen verkar nu nått en ny platå och vi ser tyvärr inte någon fortsatt minskning under senaste veckan, säger Gunlög Rasmussen.

Hon poängterar att det fortsatt är viktigt att provta sig.

- Det finns god kapacitet till provtagning och även under jul- och andra helgdagar framöver är det viktigt att provta sig vid symtom för att upptäcka sjukdom och bromsa smittspridningskedjor.

Oförändrad belastning på vården

När det gäller belastningen på vården är läget även där relativt oförändrat sedan förra veckan.

- Ungefär 35 patienter med covid-19 behöver sjukhusvård på vårdavdelning, och ytterligare fem behöver intensivvård. Av de fem patienterna som får intensivvård, kommer två patienter från annan region, säger Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

I Region Örebro län finns en beredskap för att kunna vårda fler patienter med covid-19 under jul- och nyårshelgen, men läget är dock skört.

- Om en tilltagande smittspridning i samhället uppstår, kommer vården att belastas hårt. Detta får i så fall till följd att personalens möjlighet till vila och återhämtning försvåras, samt att tillgängligheten till planerad vård försämras, konstaterar Jonas Claesson.

Redo när vaccinet anländer

Förberedelserna för att ge länets invånare skydd mot coronapandemin pågår för fullt och så snart det finns vaccin tillgängligt kommer vaccineringen att inledas.

Till en början, under mellandagarna och i början av januari, kommer vaccinet att levereras i mindre sändningar.

Först ut att erbjudas vaccinering, enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning, är personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemtjänst. Därefter kommer bland annat personal inom äldreomsorgen eller hälso- och sjukvården samt anhöriga som bor tillsammans med dem som har hemtjänst.

- Vi följer Folkhälsomyndighetens direktiv gällande vilka som ska vaccineras först och då handlar det i första hand om att skydda samhällets allra mest sårbara, säger Inger Nordin Olsson, vaccinsamordnare.

- Att säga när vaccineringen i vårt län kommer att starta i större omfattning är inte möjligt i nuläget, men vi har byggt en dynamisk organisation för snabb utökning av tider och bemanning när vaccinet kommer.

- Vi kan inte göra några utfästelser eller möjliggöra tidsbokningar förrän vi vet datum när leveranserna kommer. Det jag kan säga är att vi är redo när de första doserna kommer och att vi då går ut med information, säger Inger Nordin Olsson.

Fler åtgärder från 24 december

Folkhälsomyndigheten inför ytterligare åtgärder från den 24 december. De innebär bland annat uppmaning att stänga verksamheter som badhus, bibliotek, museer och öppna förskolor. Verksamhet inom vård och omsorg samt tandvård påverkas dock inte ytterligare av detta.

Det blir också skärpta regler för restaurangbesök och begränsningar för antal besökare till gym, köpcentrum och butiker. Som tidigare ska alla som kan arbeta hemifrån.

Från och med 7 januari införs också munskydd under vissa tider i kollektivtrafiken.

- Regionen har sedan tidigare rutiner som innebär att all vård- och omsorgspersonal ska använda munskydd eller i vissa fall visir vid nära vårdkontakt för att hindra eventuell smittspridning till vårdtagare. Denna rutin är nu skärpt så att även munskydd rekommenderas vid arbetssituationer inom hälso- och sjukvård samt kommunal vård och omsorg i situationer när det inte går att hålla avstånd, detta för att i förlängningen skydda vårdtagaren, säger Gunlög Rasmussen.

Här finns dagligt uppdaterad statistik från Region Örebro län

Information om provtagning av covid-19

 

Nyckelord

Kontakter

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör, telefon: 019-602 37 00

Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare, telefon: 019-602 35 81

Inger Nordin Olsson, vaccinationssamordnare, telefon: 072-141 58 01

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum