Region Örebro län

Lägesbild corona: Viktigt att även barn och ungdomar provtar sig för covid-19

Dela

Som ett led i den ökade testningen för covid-19 ska även barn, från och med sex år och med lindriga symtom på covid-19, testa sig. - Barn kan ha samma symtom som vuxna, men de är oftast mildare. Därför är det viktigt att också barn testar sig vid lindriga symtom för att de tidigare ska komma tillbaka till skolan och för att inte föra smittan vidare, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län.

Förskolebarn ska stanna hemma
- Mindre barn i förskoleålder rekommenderas inte provtagning. De får ju många förkylningar även i vanliga fall. Att då ta prov vid varje infektion kan vara obehaglig för små barn. Därför är det bättre att låta barnet vara hemma utan provtagning så länge de är sjuka och två dygn efteråt.

Om barnet behöver medicinsk bedömning kontaktar man som vanligt sin vårdcentral eller sjukvårdsrådgivning på 1177. Då kan provtagning bli aktuell efter medicinsk bedömning.

Boka och beställ via e-tjänst på 1177.se
Liksom för vuxna ska provtagning av barn beställas via e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se. Barn mellan sex och tolv år tar inte sitt prov själva utan det utförs av hälso- och sjukvårdspersonal. Från och med den 8 september är det möjligt att boka tid för provtagning för sitt barn.

Sjunkande trend av bekräftade fall
Sammantaget ser Region Örebro län fortsatt en långsamt sjunkande trend i antalet bekräftade fall av personer som är smittade av covid-19. Under förra veckan utfördes drygt 1 500 så kallade PCR-tester och bara ett drygt tjugotal var positiva.

Viktigt att tidigt lokalisera utbrott
- Vi är nu i ett läge med minskad smittspridning i samhället. Då är det av yttersta vikt att vi tidigt kan lokalisera och smittspåra personer som lämnar ett positivt prov, säger Gunlög Rasmussen. På så sätt kan vi hindra att de smittar fler och vi får större utbrott.
- Allt fler testar sig för covid-19 i länet, och det är bra. Vi ser också en fortsatt minskning av positiva fall. För att den positiva utvecklingen ska fortsätta måste vi fortsätta följa folkhälsomyndighetens råd. Tack till alla som fortsätter att hålla råden – ni gör skillnad för alla.

Gunlög Rasmussen understryker också vikten av att gå och testa sig vid tecken på smitta. Att allt fler personer i länet nu gör det ser hon som mycket positivt.

De senaste siffrorna över antalet fall:
Antal bekräftade fall i Region Örebro län: 2 666
Covid-patienter på vårdavdelning: 1
Covid-patienter på intensivvårdsavdelning: 0

Här finns dagligt uppdaterad statistik från Region Örebro län


Folkhälsomyndighetens råd

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Om det är möjligt, gå, cykla eller använd andra alternativa färdsätt.
  • Välj ett färdmedel där du kan boka plats eller ett där du kan undvika trängsel.
  • Håll avstånd till andra på bussen, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.
  • Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop. När det gäller begravningar har Svenska kyrkan och Myndigheten för stöd till trossamfund information om hur dessa kan genomföras för att förhindra smitta av covid-19.
  • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
  • Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du undviker platser där människor samlas och att du begränsar dina fysiska kontakter.

Kontakt:
Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare, Region Örebro län, telefon: 019-602 35 81
Lena Adolfsson, områdeschef, Region Örebro län, telefon: 072-7266101 

Nyckelord

Kontakter

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

Alla särskilda boenden har vaccinerat klart i slutet av veckan13.1.2021 12:51:03 CETPressmeddelande

5 200 vaccindoser har fördelats ut för vaccination i Örebro län fram till och med denna vecka. Av dessa har 4 550 gått till kommunerna för att vaccinera de äldre i särskilt boende, hemsjukvård och hemtjänst. 650 doser ska användas för att vaccinera kommunal personal som arbetar nära personer på äldreboenden och inom hemsjukvård och hemtjänst. Den vaccineringen börjar i dag onsdag.

Ny nationell upphandlingstjänst för minskad klimatpåverkan ska testas i Örebro kommun29.12.2020 13:00:00 CETPressmeddelande

Kvarteret Klimatspararna är ett statligt finansierat utvecklingsprojekt har som mål att från och med 2022 erbjuda en landsomfattande tjänst för gemensamma upphandlingar av klimatsmarta åtgärder. Genom tjänsten ska bostadsrättsföreningar och privata fastighetsbolag få möjligheten att dra nytta av fördelarna med upphandlingar som genomförs för flera samtidigt, inom geografiskt avgränsade områden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum