Konkurrensverket

Lagrådsremiss med förslag om utökade befogenheter för Konkurrensverket

Dela

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att Konkurrensverkets beslutanderätt ska utökas och även omfatta att som första instans få besluta i frågor om konkurrensskadeavgift.

Lagrådsremissen innehåller även förslag till lagändringar som bland annat innebär att Konkurrensverkets befogenheter vid platsundersökningar utökas och att en utredningsskadeavgift införs, det vill säga en sanktion mot företag som trotsar Konkurrensverkets beslut under utredningen av den överträdelse som företaget är misstänkt för.

Konkurrensverket har sedan tidigare bland annat beslutanderätt när det gäller frågor om företagskoncentrationer och får ålägga företag att upphöra med överträdelser av de konkurrensrättsliga förbuden. I samband med att EU-direktivet om stärkta befogenheter för konkurrensmyndigheterna nu genomförs i svensk rätt tas ytterligare steg för att stärka Konkurrensverkets befogenheter. Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten välkomnar förslagen.

– Utökad beslutanderätt och den skärpta reglering som genomförandet av direktivet medför kommer att skapa förutsättningar för effektivitetsvinster i handläggningen av konkurrensärenden. Det ger oss bättre förutsättningar att bedriva en tydlig, effektiv och rättssäker tillsyn för att säkerställa att konkurrensreglerna efterlevs. De utökade befogenheterna kommer också underlätta det internationella samarbetet med andra konkurrensmyndigheter inom EU, säger Rikard Jermsten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 4 februari 2021.

För ytterligare information, kontakta:

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92, marie.stromberglindvall@kkv.se

Läs mer på www.konkurrensverket.se

Nyckelord

Om

Konkurrensverket
Konkurrensverket

103 85 Stockholm

08-700 16 00http://www.konkurrensverket.se/

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum