Umeå kommun

Lägre ökning av barn och elever under 2021 än förväntat leder till överskott

Dela

För- och grundskolenämnden redovisar ett positivt ekonomiskt resultat på 31,7 miljoner kronor efter de fyra första månaderna 2021. Den nya befolkningsprognosen visar en något lägre volymökning av barn och elever än budgeterat, vilket ger ett överskott. Den senaste befolkningsprognosen visar en förskjutning i antalet barn som föds. Antalet barn och elever ökar inte under 2021 i den utsträckningen som förväntades när beslut om budget fattades för 2021. Det budgeterade utrymmet för volymerna kommer att behövas kommande år för att klara förväntade volymökningarna 2022 och framåt.

– För att möta den tuffa utmaning som pandemin medfört får skolan tillfälliga statsbidrag för 2021. Tillskottet kommer ge bättre förutsättningar på skolorna att vidta åtgärder för att säkerställa elevernas rätt till utbildning, trots pandemin, säger Moa Brydsten (S), ordförande i nämnden.

Sjukfrånvaron har under perioden minskat i jämförelse mot föregående år. De längre sjukskrivningarna minskar medan korttidssjukfrånvaro ligger kvar på en relativ hög nivå. Pandemin med restriktioner att vara hemma vid minsta symtom leder till hög korttidsfrånvaro och en låg andel långtidsfriska.

Det förväntade överskottet för helåret beräknas till 37,2 miljoner kronor. I prognosen har antagande gjorts att extra statsbidrag i form av skolmiljarden och ersättning för sjuklöner kommer att förbrukas under året.

Förbättrade resultat i årets elevenkäter

Trots pandemitider visar resultatet av vårens elevenkäter ett bättre resultat jämfört med föregående år. Resultatet på majoriteten av frågorna har förbättrats och väldigt många elever rekommenderar sin skola. Eleverna upplever att det är tryggt att gå i förskoleklass, fritidshem, grundskolan och grundsärskolan och de trivs. Eleverna anser att vuxna bryr sig om vad de säger och att elever och vuxna respekterar varandras olikheter.

En tydlig positiv trend är att undervisningen blivit mer anpassad och varierad samt att eleverna möter mer utmaningar. I samtliga kommunala verksamhetsformer upplever eleverna i stor omfattning att de får stöd när de behöver hjälp och möjlighet att möta svårare uppgifter.

Enkätresultaten visar också på behov av att utveckla möjlighet till lugn och ro på fritidshemmet, fler elever borde äta skollunch varje dag och att undervisningen i större omfattning kan stimulera eleverna att lära sig mer. Det finns en tydlig skillnad när det gäller hur nöjda pojkar och flickor är med utbildningen. Flickor är mer nöjda med lågstadiet och pojkar är mer nöjda med högstadiet.

Fakta:

Elevenkäterna har genomförts under våren 2021 inom förskoleklass, grundskola årskurs 1–9 samt grundsärskolan årskurs 1–9. Svarsfrekvensen i grundskolan F-6 var 92 % procent, grundskolan 7–9 var 84 % och grundsärskolan 1–9 var 92 %.

För- och grundskolenämndens sammanträde pågår till kl. 16. 

Kontakt
Moa Brydsten (S)
ordförande
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Lena Riedl (M)
vice ordförande
070-206 93 00
lena.riedl@umea.se

Nasteho Lander (V)
2:e vice ordförande
073-055 74 28
nastehoali.lander@umea.se

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Tekniska nämnden ger klartecken till Umeå kommuns kollektivtrafikprogram27.8.2021 09:32:00 CEST | Pressmeddelande

År 2025 ska 65 procent av Umeåbornas resor inom tätorten ske genom kollektivtrafik, cykel eller till fots. För att nå målet krävs en rad insatser och de hållbara transportslagen – inte minst busstrafiken – blir viktiga. Därför finns nu ett kollektivtrafikprogram, som pekar ut riktningen de kommande åren. I programmet framgår bland annat att bussarnas framkomlighet ska förbättras så att restiderna blir mer förutsägbara. Dessutom ska busshållplatserna bli mer tillgängliga, särskilt utanför Umeå tätort.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum