Försäkringskassan

Lägst sjukfrånvaro i små välfärdsföretag

Dela

Skillnaderna i sjukfrånvaro mellan privat och offentligt drivna välfärdsföretag är små, om hänsyn tas till personalsammansättningen. En högre sjukfrånvaro finns istället hos de stora offentliga och privata välfärdsproducenterna jämfört med de mindre privata. Det visar en ny analys från Försäkringskassan.

Sjukfrånvaron inom kvinnodominerade välfärdstjänster som vård, skola och omsorg har under lång tid legat på en hög nivå. Inom dessa områden finns stora personalgrupper med kontaktyrken vilket inte sällan är fysiskt tunga arbeten med obekväma arbetstider.

- Arbetar du inom välfärdstjänstebranscherna så löper du en större risk att hamna i sjukskrivning jämfört med snittet för alla branscher. För att förebygga sjukfrånvaro bör fokus ligga på att skapa goda förutsättningar för hållbart arbete inom vård, skola och omsorg oavsett driftsform, säger Ulrik Lidwall, analytiker och rapportförfattare på Försäkringskassan.

Privat driftsform är vanligast i storstadsregionerna och då inom öppna sociala insatser som bland annat innefattar personlig assistans och hemtjänst, och är minst vanlig inom utbildningsområdet som innefattar förskola, grundskola och gymnasium. Fyra av fem inom vård, skola och omsorg arbetar i offentligt driven verksamhet.

Tar man hänsyn till personalsammansättningen och justerar för bland annat kön, ålder och yrke har anställda inom kommunerna en något högre risk för att bli sjukskrivna än anställda inom landstingen och de stora privata välfärdsföretagen, men skillnaderna är små.

Bilaga: Lägst sjukfrånvaro i små välfärdsföretag

Kontakt
Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Dokument

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Inera och Försäkringskassan säger upp samarbetsavtal om gemensam tjänstelegitimation22.1.2019 15:08:21 CETPressmeddelande

Inera och Försäkringskassan har sagt upp sitt samarbetsavtal kring en gemensam lösning för tjänstelegitimation inom offentlig sektor. – Under arbetets gång har vi sett att behoven från våra kunder ser så pass olika ut att det rimliga är att avbryta arbetet och att var och en fokuserar på att lösa sina frågeställningar på varsitt håll, säger Stefan Olowsson it-direktör på Försäkringskassan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum