Försäkringskassan

Lägst sjukfrånvaro i små välfärdsföretag

Dela

Skillnaderna i sjukfrånvaro mellan privat och offentligt drivna välfärdsföretag är små, om hänsyn tas till personalsammansättningen. En högre sjukfrånvaro finns istället hos de stora offentliga och privata välfärdsproducenterna jämfört med de mindre privata. Det visar en ny analys från Försäkringskassan.

Sjukfrånvaron inom kvinnodominerade välfärdstjänster som vård, skola och omsorg har under lång tid legat på en hög nivå. Inom dessa områden finns stora personalgrupper med kontaktyrken vilket inte sällan är fysiskt tunga arbeten med obekväma arbetstider.

- Arbetar du inom välfärdstjänstebranscherna så löper du en större risk att hamna i sjukskrivning jämfört med snittet för alla branscher. För att förebygga sjukfrånvaro bör fokus ligga på att skapa goda förutsättningar för hållbart arbete inom vård, skola och omsorg oavsett driftsform, säger Ulrik Lidwall, analytiker och rapportförfattare på Försäkringskassan.

Privat driftsform är vanligast i storstadsregionerna och då inom öppna sociala insatser som bland annat innefattar personlig assistans och hemtjänst, och är minst vanlig inom utbildningsområdet som innefattar förskola, grundskola och gymnasium. Fyra av fem inom vård, skola och omsorg arbetar i offentligt driven verksamhet.

Tar man hänsyn till personalsammansättningen och justerar för bland annat kön, ålder och yrke har anställda inom kommunerna en något högre risk för att bli sjukskrivna än anställda inom landstingen och de stora privata välfärdsföretagen, men skillnaderna är små.

Bilaga: Lägst sjukfrånvaro i små välfärdsföretag

Kontakt
Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Dokument

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Generaldirektör Ann-Marie Begler lämnar Försäkringskassan27.4.2018 13:32Pressmeddelande

Regeringen har idag meddelat att generaldirektör Ann-Marie Begler får lämna Försäkringskassan i förtid. ”När jag tillträdde i september 2015 fick jag ett mycket tydligt uppdrag från regeringen. För att på bästa sätt utföra det uppdraget valde jag att fokusera på stärkt rättssäkerhet, service och effektivitet. Jag är stolt över vad jag har åstadkommit, framför allt när det gäller rättssäkerheten, på denna korta tid. Men jag hade naturligtvis sett fram emot att slutföra arbetet under den tid som mitt förordnande avsåg, det vill säga till 2021. Det har varit en spännande tid, jag har under dessa år besökt medarbetare över hela landet en dag i veckan, och jag är imponerad av den kompetens, ansvarskänsla och plikttrogenhet som finns i denna stora myndighet.” Till tf generaldirektör har Maria Hemström-Hemmingsson utsetts. Hon tillträder den 1 maj. För mer information, kontakta Försäkringskassans presstjänst: 010-1169888.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum