Brå

Lägsta nivån av självrapporterad utsatthet för brott sedan 2016

Dela

Den självrapporterade utsattheten för brott mot person minskar för tredje året i rad och ligger nu på den lägsta nivån sedan 2016. För nästan alla brottstyper har andelen utsatta legat stabilt eller minskat sedan förra året. Försäljningsbedrägerier har dock ökat under tidsperioden. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2022 som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.

Det är 19,5 procent av befolkningen (16–84 år) som uppger att de utsattes för brott mot enskild person under 2021. Jämfört med 2020 är det en minskning med 0,7 procentenheter och det är dessutom den lägsta nivån sedan 2016 (det första året med resultat enligt nuvarande sammansättning för brott mot enskild person). Försäljningsbedrägerier är den enda brottstyp som har ökat jämfört med föregående mätning (från 5,5 2020 till 5,7 procent 2021). Det är bland kvinnor som utsattheten för försäljningsbedrägerier har ökat, men totalt sett är det en större andel män som uppger att de har blivit utsatta.

– Utsattheten för försäljningsbedrägerier har även ökat på längre sikt, sedan 2016. Vi ser också att bedrägeri är en brottstyp som många oroar sig för, säger Johanna Viberg, utredare på Brå.

Det är 32 procent som uppger att de känner oro eller har avstått från att handla på internet på grund av oro för att utsättas för bedrägeri. Det innebär att det är den brottstyp som störst andel oroar sig för. Det är vanligare att äldre oroar sig än yngre.

– Oro för att utsättas för brott behöver dock inte vara kopplat till risken att utsättas för brott. Men oavsett vad oron för brott beror på är det väldigt viktigt att ta det på allvar, eftersom den exempelvis kan leda till att man begränsar sin vardag, säger Emelie Holst, utredare på Brå.

Förtroendet för rättsväsendet är fortsatt högt i årets undersökning, och för flera av rättsväsendets myndigheter är nivån den högsta hittills. Kriminalvården utmärker sig då andelen med stort förtroende har ökat 3 procentenheter sedan NTU 2021 (från 34 procent 2021 till 37 procent 2022).

Om Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

NTU är en del av Sveriges officiella statistik och bygger på webb- och postenkäter till ett urval av 200 000 personer i åldrarna 16–84 år. Den genomförs årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroende för och erfarenheter av rättsväsendet. Undersökningen bedöms kunna representera den svenska befolkningen (16–84 år) relativt väl. I kategorin Brott mot enskild person ingår misshandel, hot, sexualbrott, personrån, fickstöld, försäljningsbedrägeri, kort/kreditbedrägeri samt nätkränkning. Referensperioden för utsatthet för brott är föregående kalenderår. Det innebär att den utsatthet som rapporteras i NTU 2022 avser utsatthet under 2021.

Hela rapporten NTU 2022 (2022:9) finns att ladda ner på www.bra.se. Där finns också ett statistikverktyg för att studera resultaten på regional och lokal nivå.

Kontakt

Johanna Viberg, utredare, johanna.viberg@bra.se, tfn: 08-527 58 474
Emelie Holst, utredare, emelie.holst@bra.se, tfn: 08-527 58 533

Kontakter

Bilder

Johanna Viberg. Foto: Brå
Johanna Viberg. Foto: Brå
Ladda ned bild
Emelie Holst. Foto: Brå
Emelie Holst. Foto: Brå
Ladda ned bild

Om

Brå
Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Större risk att utsättas för hot eller våld i skolor med sämre socioekonomiska förutsättningar8.2.2023 08:30:00 CET | Pressmeddelande

Vilken skola en elev går i påverkar risken att bli utsatt för hot eller våld, särskilt för sexualbrott. Störst skillnad syns mellan skolor som ligger i områden med olika socioekonomiska förutsättningar. Risken att utsättas är också större i skolor på landsbygden, med lägre lärartäthet eller större andel elever med utländsk bakgrund. Det visar en ny studie från Brå som publiceras idag.

Polisens arbete med beteendeförändringar hos våldsamma gärningspersoner får pris för bästa brottsförebyggande insats3.11.2022 08:17:53 CET | Pressmeddelande

Polisens metod Riskreducerande insatser (RRI) är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Metoden syftar till att minska motivationen till hot och våld genom offensiva samtal, och därmed också minska upprepad utsatthet för brott. När metoden användes i ett pilotprojekt upphörde brottsligheten i 72 procent av fallen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum