Läkemedelsverket

Läkemedelsverket förbättrar information om läkemedelsbrist

Dela

Läkemedelsverket har genomfört en rad förbättringar som underlättar möjligheterna till bättre informationsgivning kring restanmälda läkemedel.

På uppdrag av regeringen har Läkemedelsverket sett över och vidareutvecklat myndighetens informationssystem för restanmälningar och bristsituationer. Utöver genomförda förbättringar föreslår myndigheten fler åtgärder för att ytterligare förbättra och effektivisera informationsflödet i läkemedelsförsörjningskedjan. Arbetet presenterades i en rapport igår.

- Enkel åtkomst till information om vilka läkemedel som inte är tillgängliga just nu är av stor vikt, både för läkare i förskrivningsögonblicket och för patient och apotekspersonal när recept ska expedieras, säger Pia Carlstedt, projektledare på Läkemedelsverket.

Ökad informationstillgänglighet

Under det senaste året har Läkemedelsverket arbetat med att höja kvalitén på informationen via Läkemedelsverkets webbplats. Nu uppdateras information om marknadsförda utbytbara alternativ till restanmälda läkemedel automatiskt varje dag.

Dessutom tillhandahålls informationen mer strukturerat som öppna data. Detta möjliggör att informationen på ett effektivare sätt kan användas i andra aktörers informationssystem. Det medför även förbättrade möjligheter till analys och statistik kring restsituationer.

- Samtidigt har Läkemedelsverket lagt fram ett antal förslag som behöver utredas vidare för att ytterligare kunna förbättra informationsgivningen, säger Pia Carlstedt.

Samverkan med E-hälsomyndigheten

Det gäller bland annat en eventuell samverkan med E‑hälsomyndigheten när det gäller information om läkemedel som upphör att försäljas. Att hämta dessa uppgifter via E-hälsomyndigheten skulle göra det möjligt för Läkemedelsverket att publicera en mer komplett förteckning över läkemedel som inte tillhandahålls. Att läkemedel inte finns tillgängliga kan exempelvis bero på en restsituation, för att de inte marknadsförs eller om de avregistreras.

Läkemedelsverket kommer att fortsätta arbetet med att förbättra informationen runt restsituationer och läkemedelsbrist och att verka för att företagen i god tid rapporterar restsituationer för sina läkemedel.

Relaterad information


Delrapport 2 – Vidareutveckling av Läkemedelsverkets informationsgivning

Läs mer om restsituationer på Läkemedelsverkets webbplats

Kort film om restsituationer

Längre film om restsituationer

Nyckelord

Kontakter

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Säkerhetsutredningen av AstraZenecas covid-19-vaccin18.3.2021 20:21:24 CET | Pressmeddelande

Nyttan med AstraZenecas vaccin mot covid-19 överväger riskerna. Den slutsatsen drar den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA efter att under de senaste dagarna utrett en signal om blodpropp, inklusive mycket sällsynta fall av blodpropp i kombination med låga halter av blodplättar, och ibland blödning. Orsakssamband med vaccinet kan inte fastslås, men det kan finnas en koppling. Därför fortsätter utredningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum