Läkemedelsverket

Läkemedelsverket stänger Apotek Barkarbystaden

Dela

Läkemedelsverket har beslutat att omedelbart stänga ett apotek i Barkarby på grund av omfattande brister i verksamheten. Vid en inspektion i augusti har myndigheten hittat brister vad gäller förvaring av läkemedel, hantering av recept, egenkontroll och dokumentation som alla apotek ska sköta.

Läkemedelsverket har den 24 september 2019 fattat beslut om att återkalla ett tillstånd för Apotek Barkarbystaden, Barkarbyvägen 44 B i Järfälla. Anledningen är omfattande brister i verksamheten, något som uppdagades vid en inspektion av apoteket i augusti 2019.

Apoteket har brutit mot flera av de grundläggande kraven för att få driva apotek. Bland annat saknas en fungerande egenkontroll, det finns omfattande brister i hanteringen av narkotikaklassade läkemedel och förvaringen av läkemedel.

- Reglerna för att få driva apotek syftar främst till att patienten får säkra och fungerande läkemedel, säger Martin Lindblom, gruppchef för apotekstillsynen vid Läkemedelsverket. Den här aktören har tydligt brutit mot en rad bestämmelser, så vårt beslut är välgrundat.

Vid inspektionen i augusti hittades även manipulerade recept som expedierats vid apoteket, och den läkemedelsansvarige har uppvisat bristande kunskaper och förståelse för gällande regelverk.

Den samlade bedömningen är att det föreligger sådana allvarliga och omfattande brister i verksamheten att det kan medföra risker för patientsäkerheten.

Beslutet innebär först och främst att ingen verksamhet får bedrivas vid det aktuella apoteket, med omedelbar verkan. Apoteket ska också vidta flera åtgärder för att säkerställa att patienter kan hämta ut läkemedel vid andra apotek samt kassera de läkemedel som finns i lagret. Tillståndet att bedriva öppenvårdsapotek upphör att gälla den 25 oktober 2019.

De patienter som har hämtat ut läkemedel vid det aktuella apoteket den senaste tiden är välkomna att kontakta Läkemedelsupplysningen för information om hur de bör agera.

Nyckelord

Kontakter

Martin Lindblom
Gruppchef, Apotek och receptfri detaljhandel
Telefon: 018-17 47 08

Läkemedelsupplysningen
Telefon: 0771-46 70 10

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Till användare av Emerade injektionspenna med adrenalinlösning: Större kraft kan behövas för aktivering av pennan14.10.2019 14:00:00 CESTPressmeddelande

Läkemedelsverket vill informera användare av Emerade förfylld injektionspenna med adrenalinlösning om att i sällsynta fall har pennan inte lösts ut på första försöket. Om detta händer ska ett nytt försök att aktivera den göras med större kraft. Emerade lösning för injektion används för behandling av svåra akuta allergiska reaktioner.

Förslag på skärpta regler för vem som får driva apotek26.9.2019 15:00:00 CESTPressmeddelande

Sedan apoteksmarknadens omreglerades 2009 gäller att förskrivare eller läkemedelsföretag inte får driva apotek. Syftet är främst att motverka risken för överförskrivning av läkemedel. Detta har bedömts kunna uppstå om det finns ekonomiska incitament utöver de medicinska behoven hos patienten. Läkemedelsverket har på regeringens uppdrag gjort en översyn av dessa begränsningar och föreslår nu att även vårdgivare ska omfattas av begränsningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum