Läkemedelsverket

Läkemedelsverket stänger två apotek efter allvarliga brister

Dela

Läkemedelsverket har beslutat om tillfällig stängning av två apotek i Stockholm på grund av allvarliga brister i verksamheten. Beslutet omfattar två apotek som drivs av företaget Fridhemsplans Apotek AB. De båda apoteken heter S:t Eriks Apotek och Al-Wasty Apotek i Sätra.

Efter signaler om avvikelser inspekterade Läkemedelsverket de båda apoteken. Vid inspektionerna framkom en rad brister i verksamheten. Läkemedelsverket har därför fattat beslut om tillfällig stängning av de två apoteken.

Förbudet gäller omedelbart och till dess Läkemedelsverket fattar ett nytt beslut. Beslutet är förenat med ett löpande vite om 200 000 kr för varje gång förbudet överträds.

- Vi bedömer att beslutet om stängning av dessa två apotek är välgrundat. De brister som har framkommit är allvarliga avvikelser från regelverket, säger Annika Babra, chef för apotekstillsynen. Vissa väsentliga förutsättningar saknas som krävs för att få driva apotek.

Idag finns ca 1465 aktiva tillstånd för öppenvårdsapotek beviljade av Läkemedelsverket. Sedan omregleringen av apoteksmarknaden 2009 har Läkemedelsverket vid ett fåtal tidigare tillfällen beslutat om tillfällig stängning av apotek på grund av allvarliga avvikelser mot gällande regler.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Säkerhetsutredningen av AstraZenecas covid-19-vaccin18.3.2021 20:21:24 CET | Pressmeddelande

Nyttan med AstraZenecas vaccin mot covid-19 överväger riskerna. Den slutsatsen drar den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA efter att under de senaste dagarna utrett en signal om blodpropp, inklusive mycket sällsynta fall av blodpropp i kombination med låga halter av blodplättar, och ibland blödning. Orsakssamband med vaccinet kan inte fastslås, men det kan finnas en koppling. Därför fortsätter utredningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum