Läkemedelsverket

Läkemedelsverket välkomnar Riksrevisionens rapport om apotekstillsynen

Dela

Riksrevisionen har flera förslag på hur Läkemedelsverket kan förbättra sin tillsyn. Bland annat pekar man på att myndigheten behöver bli bättre på att följa upp att apoteken vidtar de åtgärder som Läkemedelsverkets tillsyn visat behov av.

Riksrevisionen har i sin granskningsrapport ”Statens tillsyn över apotek och partihandel med läkemedel” tittat på hur effektiv statens tillsyn av apotek och partihandel är. I Granskningsrapporten lyfter man fram att Läkemedelsverket, TLV och IVO behöver större möjligheter att dela uppgifter som är relevanta för respektive myndighetstillsyn, samt att Läkemedelsverkets tillgång till uppgifter från E-hälsomyndigheten behöver utökas.

-Vi välkomnar den här granskningen och det är bra att tillsynsfrågorna runt apotek kommer upp på agendan. Samverkan mellan myndigheter är viktig för att tillsynen ska kunna bli så effektiv som möjligt. Rapporten innehåller flera förslag som Läkemedelsverket själva noterat och tidigare fört fram förslag på lösningar kring, säger Annika Babra, enhetschef på Läkemedelsverket.

Vidare anser Riksrevisionen att Läkemedelsverket behöver bli bättre på att utveckla uppföljningen av tillsynen och att tillsynsresultaten ska bidra till ökande lärande inom apoteksbranschen så att brister och missförhållanden inte upprepas.

-Vi arbetar ständigt med att utveckla vår tillsyn och Riksrevisionens rekommendationer är viktiga för vårt fortsatta arbete. Det ska vara lätt att göra rätt, säger Annika Babra.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Läkemedelsverket arbetar för att patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att de används ändamålsenligt och effektivt. Läkemedelsverkets vision är att vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Björn Eriksson har fått i uppdrag att utreda digitala vårdgivare inom primärvården22.6.2022 17:10:00 CEST | Pressmeddelande

Björn Eriksson, generaldirektör på Läkemedelsverket, har fått i uppdrag av Socialdepartementet att utreda hur digitala vårdgivare ska kunna bli en del av en mer sammanhållen och kontinuitetbaserad del av primärvården. Översynen ska bland annat klargöra vilka digitala vårdtjänster som är att likställa med fysiska besök i primärvården och vad som är att betrakta som sjukvårdsrådgivning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum