Norrköpings kommun

Långsam handläggning av vuxenärende anmäls enligt lex Sarah

Dela

Handläggningen av ett ärende gällande en person i missbruk drog ut på tiden. Nu har Socialkontoret gjort en anmälan enligt Lex Sarah om brister i handläggningen.

I februari 2022 fick socialkontoret in en anmälan om en persons missbruk varpå en utredning enligt socialtjänstlagen inleddes. I mars inkom ytterligare anmälan om personens missbruk och för att göra en första bedömning av personens hjälpbehov inledde socialkontoret därför en så kallad förhandsbedömning

Förhandsbedömningen avslutades i mitten på april med beslut om att inleda utredning enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall). I början på juli beslutade sedan socialkontoret att personen omedelbart skulle omhändertas och i slutet på juli beslutade förvaltningsrätten om vård efter ansökan från socialkontoret.

På grund av den långa tid det tog mellan den första anmälan tills det att beslut fattades om omhändertagande inledde socialkontoret en internutredning. Den visar på brister i handläggningen av ärendet då Socialkontoret inte har handlagt ärendet skyndsamt så som lagstiftningen föreskriver.

Med anledning av detta har socialkontoret tagit fram en handlingsplan med åtgärder för att motverka att liknande brister i handläggning ska ske igen. Åtgärderna är:

  • Arbeta mer aktivt och skyndsamt när det finns ett tydligt läkarutlåtande med, som i detta fall skarpa uppgifter, om risk för den enskildes hälsa.
  • Tydliggöra det överenskomna arbetssättet om när man ska samråda med 1:e socialsekreterare i befintliga rutiner och stöddokument.
  • Se över introduktionen för nyanställda på enheten för att säkerställa att genomgång av rutiner är en del av introduktionen.
  • Ställa följdfrågor till sjukvården. Exempelvis kring vilken risk som finns på kort- och lång sikt om den enskilde fortsätter missbruka.
  • Vid bedömning av uppgifter från sjukvården:
    - Beakta i vilket sammanhang sjukvården svarat på frågor.
    - Utgångspunkten bör vara att lita på den bedömning som läkaren gjort i läkarutlåtandet i de fall läkarutlåtandet är tydligt.

Kontakt:
Therése Johansson
Titel: Verksamhetschef
Telefon: 011-15 77 97

________________________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072-584 72 15

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

 Norrköpings kommun har omkring 145 000 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 13 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering och medieteknik samt besöksnäring. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2022-2026 styrs Norrköpings kommun av borgerlig samverkan, som består av M, KD och L. 

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum