BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Långsiktig plan och ny ordförande valdes på Bris kongress

Dela

Annabella Kraft, seniorchef och ledarskapsutvecklare i Södertälje kommun, är ny ordförande för Bris förbundsstyrelse. Bris kongress i Norrköping fattade också beslut om en ny långsiktig plan för organisationens arbete för ett samhälle där barnets rättigheter respekteras.

Annabella Kraft har under den senaste mandatperioden varit ledamot i Bris förbundsstyrelse, och tar nu plats som ordförande.

– Att få chansen att verka för Bris med dess långa fina historia, är otroligt hedrande. Det är en organisation som tar barnrättsfrågor på stort allvar, något som visar sig till exempel i den höga ambitionen att bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga, och i arbetet med att vara en röst för barn i utsatta situationer. Som ny ordförande för Bris lovar jag att verka för att vi i samtliga beslut, i samtliga möten med förbundsstyrelsen ska ha barnperspektivet i främsta rummet, säger Annabella Kraft.

Det var en enhällig kongress som beslutade om Bris långsiktiga plan för perioden 2017-2021, ”Tio steg mot ett samhälle där barnets rättigheter respekteras” som beskriver hur Bris tre verksamhetsgrenar – stödja barn, mobilisera samhället och påverka beslutsfattare – ska arbeta framåt för att stärka barnets rättigheter.

En enhällig kongress antog också nya moderniserade stadgar för Bris, där det bland annat står att barn nu ska kunna bli medlemmar i Bris mot en engångssumma som gäller fram till 18-årsdagen.

Nya ledamöter i Bris förbundsstyrelse:

Carin Grundberg Sandell, u tbildad socionom och folkhögskollärare, nybliven pensionär. Har arbetat med barnfamiljer i riskzonen, utbildat fritidsledare och arbetat med ledarskapsfrågor i Scouterna. Grundade och arbetade i drygt 10 år med "Trygga Möten", Scouternas verksamhet för att skapa en trygg fritidsverksamhet fri från övergrepp och kränkningar mot och mellan barn och ungdomar.

Anas Hsissen, vd och grundare av flera framgångsrika företag bl.a. inom telemarketing, rekrytering och friskvård. Som vd för Flexibla Människor har han tilldelats flera priser. Anas arbetar ständigt för mångfald på arbetsplatsen och för alla människors lika värde, såväl i sitt yrkesliv som inom ideella organisationer.

Rosie Linder, s ocial entreprenör som har grundat och driver Peppy Pals, ett företag som skapar digitala spel och böcker som lär barn om empati, känslor och värdegrund, även kallat social och emotionell intelligens. Rosie är också utvald som Change Leader på Reach For Change för sitt arbete att genom lek förebygga mobbning och utanförskap.

Henrik Saxborn, vd för fastighetsbolaget Castellum. Bolaget äger och förvaltar fastigheter från Sundsvall i norr till Köpenhamn i söder och har 6000 kunder. Henrik har hela sitt liv arbetat med att skapa tillväxt i inom fastighetssektorn. Han har arbetat i Castellum sedan 2006 och som vd de senaste 4 åren.

Parul Sharma, m änniskorättsjurist som idag är Head of CSR Compliance på Advokatfirman Vinge. Parul har en mångårig erfarenhet inom området CSR och granskning av leverantörskedjor i högriskländer och har under flera år rankats som en av de mest inflytelserika CSR-experterna i Norden. Hon är också rektor på the Academy for Human Rights in Business, där över 400 företag har utbildats inom CSR-frågor. Parul är även ordförande för svenska regeringens delegation för FN:s hållbarhetsmål; agenda 2030.

Omvalda ledamöter i Bris förbundsstyrelse:

Christina Elffors-Sjödin, organisationskonsult.  Som god man åt 7 ensamkommande asylsökande ungdomar från Syrien och Afghanistan arbetar Christina dagligen med barnrättsfrågor. Hon har tidigare arbetat som rektor på en montessoriförskola i Stockholm och har de senaste åren även drivit eget företag som konsult inom organisationsutveckling med fokus på ledarskapsfrågor. Christina har suttit i Bris förbundsstyrelse sedan 2013.

Helén Strömberg, forskare och lektor i ekonomisk historia vid Umeå universitet. Helén har erfarenhet från olika typer av styrelser där verksamheterna riktats till barn. Hennes forskning handlar om välfärdsförändringar och har ett stort fokus på intersektionalitetsfrågor. Helén har suttit i Bris förbundsstyrelse sedan 2015.

Anders Lindmark , socionom, utvecklingssamordnare som arbetar med skolledare på Grundskoleförvaltningen i Malmö. Har ett stort engagemang inom idrottsrörelsen.   Anders representerar Region Syd.

Ann Rask Samuelsson , jurist med stor erfarenhet av asyl- och migrationsfrågor. Arbetar som föredragande jurist vid Förvaltningsrätten i Göteborg, och kommer inom kort påbörja utbildning till domare. Ann representerar Region Väst.

Dietmar Mölk , lärare på Institutionen för Studier av Samhällsutveckling och Kultur (ISAK) på Linköpings Universitet. Delägare och styrelseordförande för Mölk Utbildning AB, som bedriver kvalificerad yrkeshögskoleutbildning inom mjukvaruutveckling, data/IT och produktionsutveckling. Dietmar representerar Region Öst.

Torbjörn Blomhage , egenföretagare som jobbar bland annat som personlig utvecklare, coach och mentor. Föreläser och utbildar inom stress- och krishantering, personlig utveckling, motivation och självkänsla, värden och värderingar. Torbjörn representerar Region Mitt.

Sofie Edberg , har arbetat många år i landstingsvärlden och har lång och gedigen ledarerfarenhet som förvaltningschef, landstingsdirektör och planeringschef. Är idag koordinator i två nationella nätverk kring ledning och styrning av hälso- och sjukvården, Sofie representerar Region Nord.

För mer information, kontakta: 
Anna Holmqvist, pressekreterare 
anna.holmqvist@bris.se 
070-779 95 06 

Bris, Barnens rätt i samhället, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå barn och unga i utsatta situationer samt upprätta möjligheter för barn och unga att föra en dialog med vuxna. Bris vision är ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses. FN:s konvention om barnets rättigheter utgör grunden för Bris arbete och Bris bidrar med sitt arbete till FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Mer information om Bris finns på www.bris.se  

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

BRIS - Barnens Rätt i Samhället
BRIS - Barnens Rätt i Samhället
Arenavägen 61
121 77 Johanneshov

08-598 888 00https://www.bris.se

Barnens Rätt I Samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Mer information om Bris finns på www.bris.seBris telefonnummer för barn och unga: 116 111Bris Vuxentelefon – om barn: 077-150 50 50PG: 90 15 04-1

Följ BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från BRIS - Barnens Rätt i Samhället

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum