Naturvetarna

Långsiktigt tänk för hälso- och sjukvården saknas i Budget 2021

Dela

Naturvetarna har länge efterlyst en större satsning på hälso- och sjukvården, istället för enstaka punktinsatser. I regeringens budget för 2021 saknas dock medel för tillräcklig kompetensutveckling samt fortsatt digitalisering av vården.

En samlad satsning sker nu med 4 miljarder kronor. Men det är mot bakgrund av Coronapandemin och den vård som skjutits upp.

-          Framöver måste man ta ett helhetsgrepp och säkerställa att det finns nationella medel för kompetens- och karriärutveckling samt möjlighet att ägna sig åt klinisk forskning för alla medarbetare inom hälso- och sjukvården. Det krävs för att sektorn på sikt ska kunna erbjuda konkurrenskraftiga arbetsvillkor på bred front och för att verksamheterna ska utvecklas, säger Per Klingbjer förbundsdirektör Naturvetarna.

Att cancervården stärks, genom en ökning med 100 miljoner kronor per år under 2021-2023, är positivt, liksom att 2 miljarder kronor avsätts för fortsatt testning och smittspårning.

-          Många av förbundets medlemmar inom diagnostiken och rehabilitering har slitit hårt under coronapandemin. Att det nu tillskjuts medel till dessa verksamheter är väldigt positivt.

Life science vinnare i budgeten

När det gäller life science tillstyrkte förbundet det utökade FoU-avdraget när det var ute på remiss tidigare i år. Detta, samt den utökade expertskatten från tre till fem år, kommer ha positiva effekter på forskningsintensiva branscher som till exempel life science.

-          Sverige rankar alltid högt i EU:s innovationsindex, vilket är positivt. Men för att vi ska fortsätta hålla den positionen krävs att regeringen hela tiden ligger i framkant och genomför de förslag som bransch- och arbetsmarknadens parter identifierar som bäst lämpade att genomföra.

Risk att digitalisering av vården stannar av

Naturvetarna saknar däremot en satsning för att kunna tillvarata den digitalisering av vården som påbörjats under coronapandemin.

-          Även om medel nu tillskjuts till hälso- och sjukvården hade det varit ett bra tillfälle att understödja den process som redan har påbörjats i att ställa om vården i vissa aspekter. En fara nu är att denna process stannar av, trots att en sådan utveckling har alla möjligheter att öka patientnyttan på kort och lång sikt.

Nyckelord

Kontakter

Om

Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Vi coachar, företräder och stöttar naturvetare på hela arbetsmarknaden, från studietiden och genom hela arbetslivet.

Vi har cirka 33 500 medlemmar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Som expert på naturvetares kompetens och arbetsmarknad erbjuder vi specialiserad service och rådgivning kring karriär, lön och arbetsvillkor. Tillsammans med andra fackliga organisationer förhandlar vi kollektivavtal som reglerar villkoren på svensk arbetsmarknad.

Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, vars förbund organiserar medlemmar efter utbildningsområde.

Följ Naturvetarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturvetarna

Ett lyft som kan få mer forskning att flyga16.10.2020 13:09:13 CESTPressmeddelande

Med de förslag som läggs fram till regeringen i dag, i utredningen om ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor (U 2019:02), ökar möjligheterna att forskning och andra kunskaper som tas fram på Sveriges högskolor kommer samhället till nytta som nya produkter, processer och tjänster. Naturvetarna har under lång tid drivit opinion i dessa frågor och varit aktiva under utredningen. När förslagen nu läggs fram, är förbundet positivt till det som presenteras.

Naturvetarnas kommentar kring regeringens satsningar på utbildning och arbetsmarknad i budgeten: ”Ta chansen och ställ om mot ett grönare samhälle”22.9.2020 17:15:41 CESTPressmeddelande

Bra att regeringen tillsätter medel i budgeten för fler studieplatser på högskolan, och satsar på företagande som håller Sverige rullande. Men se samtidigt till att dessa insatser viktas så naturvetare får ta del av dem – det är nämligen de som bygger morgondagens gröna samhälle, menar Per Klingbjer, förbundsdirektör på Naturvetarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum