Mobility SwedenMobility Sweden

Lansering av ny uppdaterad hemsida för BRT

Dela

Idag lanseras officiellt den nya uppdaterade webbsidan brtisverige.nu, Bus Rapid Transit. BRT-systemen finns runt om världen och så även i Sverige. Det blir allt trängre i våra städer. BRT är ett utmärkt transportmedel för att avlasta trängseln. Syftet med hemsidan är att lyfta fram de positiva fördelarna med BRT, fakta, goda exempel och utländska satsningar på kapacitetsstark busstrafik. Webbplatsen ger stöd, inspiration och kunskap om hur system för kapacitetsstark busstrafik, Bus Rapid Transit system (BRT) kan och har utvecklats världen över. Här finns också exempel från Sverige, även om de i nuläget är få. Något som BIL Sweden, branschorganisation för tillverkare och importörer av bilar, lastbilar och bussar samt bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Bussföretag vill ändra på.

-Med brtisverige.nu vill vi vitalisera debatten om vad kapacitetsstark busstrafik är och kan vara. Pandemin har drabbat bussbranschen och hela kollektivtrafiken hårt. Nu behöver vi vinna tillbaka våra resenärer och locka nya att ta bussen. Då behöver vi investera för framtiden, samtidigt som vi måste se till att varje satsat krona ger maximal utdelning i form av kapacitetsstark, resurseffektiv, klimatvänlig och attraktiv kollektivtrafik. Här kommer BRT in. Genom att exempelvis köra elektrifierade bussar i separat körfält och låta kollektivtrafiken ta plats kan våra resenärer uppleva hur de kommer fram snabbare, tystare och tryggare. BRT-system tar också jämfört med andra kollektivtrafiksystem kortare tid att bygga och kräver lägre investeringar. Viktigt när vi nu behöver återstarta kollektivtrafiken snabbt för klimatet och tillgänglighetens skull, kommenterar Anna Grönlund, branschchef och vice VD Sveriges Bussföretag.

-Sverige har flera duktiga fordonsleverantörer som idag levererar system för BRT i hela världen. Fram tills nu har vi i Sverige några linjer i Stockholm, Skåne och Värmland som helt eller delvis kan betecknas som BRT. Nu vill vi tillsammans visa många fler regioner vad vi kan åstadkomma med satsningar på kapacitetsstarka buss-system. Vi har därför inlett en serie samtal på ämnet med regionala politiker samt uppdaterat webbplatsen brtisverige.nu Det ger oss underlag och perspektiv för att kunna gå vidare med frågan i en svensk kontext, kommenterar Victoria Elmgren, utredare på BIL Sweden.

På brtisverige.nu möts besökaren av fakta och goda exempel med ett bussystem för effektiv och hållbar kollektivtrafik med täta turer och hög medelhastighet. Här finns utförliga förklaringar av vad BRT är och vad som karakteriserar buss-system som kan klassas som BRT. Här finns beskrivningar över fullskaliga system från världens alla hörn och exempel på linjer i Sverige som planeras och drivs utifrån dessa principer.

För mer information, kontakta Anna Grönlund, branschchef och vice VD Sveriges Bussföretag på 070-6127174

Eller; Victoria Elmgren, utredare BIL Sweden på 076- 392 7477

Om

Mobility Sweden
Mobility Sweden
Storgatan 19
100 41 Stockholm

08-700 41 00

BIL Sweden är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. Medlemsföretagen svarar tillsammans för runt 97 procent av nybilsförsäljningen i Sverige. För BIL Sweden är fordon en självklar del av det hållbara samhället där klimat, miljö, säkerhet, mobilitet, utveckling och tillväxt står i centrum.

Sveriges Bussföretag är ett förbund inom Transportföretagen och Svenskt Näringsliv. Sveriges Bussföretag är ett gemensamt förbund för busstrafikföretag och bussrese­arrangörer som bedriver alla former av yrkes­mässig busstrafik och anordnar bussresor inom och utanför landets gränser. Inom Sveriges Bussföretag ryms såväl arbetsgivarfrågor som branschfrågor.

Följ Mobility Sweden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Mobility Sweden

Nedjusterad prognos till följd av fortsatta störningar i leverantörskedjorna1.6.2022 10:28:32 CEST | Pressmeddelande

- Under maj i år registrerades 26 413 nya personbilar, vilket är en ökning med nära 9 procent jämfört med i fjol. Årets maj månad har ett relativt svagt utfall baserat på att snittet för maj de senaste fem åren ligger på 29 000. Hittills i år har personbilsregistreringarna minskat med ca 14 procent, jämfört med samma period förra året. Under maj var andelen bensinbilar ovanligt hög för innevarande år och blev den främsta drivlinan bland nyregistreringarna, vilket vi härleder till den skärpta malusen 1 juni men också till de långa leveranstiderna på laddbara bilar. Utbudsproblemen fortsätter att påverka marknaden, med en total efterfrågan i konsumentledet som fortfarande är större än utbudet av fordon. Den utdragna komponentbristen är ett stort problem för fordonsindustrin till följd av kriget i Ukraina och Kinas nedstängningar på grund av pandemin - som medför att leveranstiderna blir ännu längre och kostnaderna ökar, säger Mattias Bergman, VD Mobility Sweden, fd BIL Sweden.

Oförändrade personbilsregistreringar i april, nedgång med 19% hittills i år2.5.2022 09:00:02 CEST | Pressmeddelande

- Under april i år registrerades 21 942 nya personbilar, vilket är en marginell ökning med 0,3 procent och 71 fler jämfört med i fjol. Det är första gången sedan juni 2021 som registreringarna inte minskar, men en bidragande förklaring är att marknaden bromsade in i april förra året efter mars månads rekordregistreringar inför Bonus-malus systemets förändringar den 1 april.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum