Länsstyrelsen Östergötland

Länsstyrelsen bjuder in till konferens i Tinnerö

Dela

Friluftsliv bidrar till bättre folkhälsa och utveckling av länet. Nu samlas flera aktörer för att dela kunskap och skapa goda förutsättningar för östgötarna att vistas i naturen.

Den 31 augusti arrangerar Länsstyrelsen Östergötland en regional friluftskonferens i samarbete med bland andra Region Östergötland, Nationellt centrum för utomhuspedagogik och Linköpings kommun. Konferensen kommer att hålla till i och runt Tinnerö rundloge, i det vackra eklandskapet några kilometer utanför Linköpings tätort.

– Det finns ett stort engagemang och det händer mycket inom friluftslivet i Östergötland. Nu tar vi ett steg till och samlar flera aktörer för att dela kunskap och goda exempel, säger landshövding Elisabeth Nilsson och tillägger att det är extra passande att konferensen äger rum i ett så  omtyckt och välbesökt strövområde som Tinnerö eklandskap där hon tycker om att vandra på stigarna.

Konferensens tema, ”Friluftsliv för alla – Hur lockar vi nya grupper till fysisk aktivitet och naturupplevelser?”, knyter an till Region Östergötlands strategi ”Sätt Östergötland i rörelse.nu” samt riktar ett fokus mot prioriterade grupper som har störst nytta av ökade friluftsmöjligheter, i stad och på landet. Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av utvecklingen av friluftslivet, grönytor i tätorter, naturturism, folkhälsa, och utomhuspedagogik.

– Vi vill visa på vikten och bredden av friluftsliv och utveckla samverkan i länet. Att skapa goda förutsättningar för alla att vistas i natur- och kulturmiljöer bidrar till bättre folkhälsa och hållbar regional utveckling, säger Hanna Höglund, friluftsstrateg på Länsstyrelsen Östergötland.

– Vi hoppas på en blandning av deltagare, med allt från politiker, naturturismföretagare och markägare till representanter från föreningar, kommuner och andra myndigheter, fortsätter Hanna Höglund.

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Länsstyrelsen Östergötland
Länsstyrelsen Östergötland
Östgötagatan 3
581 86 Linköping

010-223 50 00http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/Pages/default.aspx

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Följ Länsstyrelsen Östergötland

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Länsstyrelsen Östergötland