Länsstyrelsen Östergötland

Lantbrukare får dispens från krav på grön mark

Dela

Länsstyrelsen Östergötland medger undantag från kravet på höst- eller vinterbevuxen åkermark. Detta på grund av besvärliga väderförhållanden under sommaren och hösten.

Enligt lag är den som har mer än fem hektar åkermark skyldig att ha minst 50 procent av marken bevuxen under hösten och vintern, så kallad grön mark. I år har dock många lantbrukare i länet haft svårt att leva upp till kraven på grund av att sommaren var fattig på nederbörd och att det under hösten har regnat ovanligt mycket. Med anledning av detta ansökte LRF Östergötland om generellt undantag från kravet på höst- eller vinterbevuxen åkermark.

Länsstyrelsen Östergötland konstaterar att det har varit besvärliga väderleksförhållanden och har därför beslutat ett generellt undantag från dessa krav för de lantbrukare som inte kunnat höstså i planerad omfattning. Undantaget gäller till våren 2018.

Kontakter

Länkar

Om

Länsstyrelsen Östergötland
Länsstyrelsen Östergötland
Östgötagatan 3
581 86 Linköping

010-223 50 00http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/Pages/default.aspx

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Följ Länsstyrelsen Östergötland

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Länsstyrelsen Östergötland