Studentlitteratur AB

Lärarstudenternas frågor blir handbok i läraryrket

Dela

Vilka funderingar har lärarstudenter om läraryrket inför steget ut i verkligheten? Genom kontakt med studenter på sociala medier tog Katja Hvenmark-Nilsson reda på just detta. Nu blir lärarstudenternas egna frågor om yrkeslivet en handbok med praktiska tips och inspiration till att hantera klassrummets utmaningar och möjligheter.

Hur motiverar jag mina elever på bästa sätt? Hur planerar jag en lektion och hur lägger jag upp ett föräldramöte? Efter att ha släppt sin första bok om livet som nyutexaminerad lärare, började frågorna till Katja Hvenmark-Nilsson att trilla in från andra blivande lärare.

– Jag märkte att det fanns ett stort sug efter inspiration och handfasta råd. Jag blev praktiskt taget ombedd att skriva boken, men jag behövde veta mer. Via sociala medier sträckte jag mig ut till lärarstudenter och jag gick igenom lärarutbildningarnas utvärderingar för att bättre förstå vad de saknade. Resultatet blev boken Välkommen in i mitt klassrum, som baserat på min egen och kollegors erfarenhet och relaterat till den forskning studenterna möter på utbildningen, svarar på de vanligaste frågorna lärarstudenterna har, berättar Katja Hvenmark-Nilsson.

En bro mellan teori och verklighet
– När man möter eleverna för första gången kan man uppleva att det finns ett stort glapp mellan den teori man lärt sig och den verklighet man möter. Att jobba med människor och gruppdynamik medför alltid en viss grad av osäkerhet. Hur gör jag till exempel en tisdag eftermiddag när alla sitter trötta i sina skolbänkar och inte orkar hänga med? Boken bygger på verkliga scenarier och fungerar som en bro mellan teori och verklighet, säger Katja Hvenmark-Nilsson.

Vägledning och praktiska råd
Läsaren får följa olika klasser under två veckor, där varje dag har ett tema. Utifrån beskrivningar från verkligheten får läsaren vägledning och praktiska råd bland annat om hur man:

  • Strukturerar lektioner för att få rutin på snabb planering
  • Skapar arbetsro i klassrummet
  • Använder digitala hjälpmedel i skolan

– Jag ville skriva en positiv och praktisk bok om läraryrket och visa på yrkets fantastiska möjligheter genom att beskriva dess utmaningar. Det ska samtidigt vara kul läsning. Jag har försökt slå ut väggarna i klassrummet där även eleverna får höras med sina röster, säger Katja Hvenmark-Nilsson.

Välkommen in i mitt klassrum – vägledning för nya lärare är utgiven av Studentlitteratur. Boken riktar sig främst till blivande lärare men kan också användas till kollegialt lärande för erfarna lärare som vill, men aldrig hinner besöka andra lärares klassrum.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB
Åkersgränden 1
226 60 Lund

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 344 miljoner kronor och har 130 anställda.

Följ Studentlitteratur AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Studentlitteratur AB

Kurslitteraturprisets hederspris till bok som ger nycklar till grammatisk förståelse14.6.2018 10:32Pressmeddelande

Genom sina pedagogiska resonemang som på djupet förklarar grammatiska moment som många studenter snubblar på, tilldelas Nycklar till grammatik ett av Kurslitteraturprisets hederspriser 2018. – Grammatiken är erkänt svår för många: Hur ska man tänka, var ska man börja och varför ska man göra på ett visst sätt? Med vår bok vill vi ge nycklar till en ökad förståelse för hur språket fungerar, säger bokens författare.

Årets Kurslitteraturpris till modern grundbok i ortopedi14.6.2018 10:28Pressmeddelande

Den kommande boken Ortopedi – patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna belönas med Kurslitteraturpriset 2018 för att på ett heltäckande och välskrivet sätt ge en aktuell introduktion till ett föränderligt fält. – Vår förhoppning är att läroboken fyller ett behov där det tidigare saknats evidensbaserad information och råd anpassade till svensk sjukvård och svensk behandlingstradition, säger bokens redaktörer.

Fortsatt uppåt när Studentlitteratur publicerar årsbokslut5.6.2018 11:15Pressmeddelande

Studentlitteraturs goda utveckling fortsätter. När koncernens årsbokslut nu blir offentlig redovisas en omsättning på 359 miljoner kronor, vilket är en ökning på 4,4 procent mot föregående år. – Trots en något stagnerande marknad fortsätter vi att växa och ta marknadsandelar, vilket ger oss möjligheter att ytterligare förstärka vårt erbjudande, säger Stefan Persson, Studentlitteraturs VD.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum