Studentlitteratur AB

Lärarstudenternas frågor blir handbok i läraryrket

Dela

Vilka funderingar har lärarstudenter om läraryrket inför steget ut i verkligheten? Genom kontakt med studenter på sociala medier tog Katja Hvenmark-Nilsson reda på just detta. Nu blir lärarstudenternas egna frågor om yrkeslivet en handbok med praktiska tips och inspiration till att hantera klassrummets utmaningar och möjligheter.

Hur motiverar jag mina elever på bästa sätt? Hur planerar jag en lektion och hur lägger jag upp ett föräldramöte? Efter att ha släppt sin första bok om livet som nyutexaminerad lärare, började frågorna till Katja Hvenmark-Nilsson att trilla in från andra blivande lärare.

– Jag märkte att det fanns ett stort sug efter inspiration och handfasta råd. Jag blev praktiskt taget ombedd att skriva boken, men jag behövde veta mer. Via sociala medier sträckte jag mig ut till lärarstudenter och jag gick igenom lärarutbildningarnas utvärderingar för att bättre förstå vad de saknade. Resultatet blev boken Välkommen in i mitt klassrum, som baserat på min egen och kollegors erfarenhet och relaterat till den forskning studenterna möter på utbildningen, svarar på de vanligaste frågorna lärarstudenterna har, berättar Katja Hvenmark-Nilsson.

En bro mellan teori och verklighet
– När man möter eleverna för första gången kan man uppleva att det finns ett stort glapp mellan den teori man lärt sig och den verklighet man möter. Att jobba med människor och gruppdynamik medför alltid en viss grad av osäkerhet. Hur gör jag till exempel en tisdag eftermiddag när alla sitter trötta i sina skolbänkar och inte orkar hänga med? Boken bygger på verkliga scenarier och fungerar som en bro mellan teori och verklighet, säger Katja Hvenmark-Nilsson.

Vägledning och praktiska råd
Läsaren får följa olika klasser under två veckor, där varje dag har ett tema. Utifrån beskrivningar från verkligheten får läsaren vägledning och praktiska råd bland annat om hur man:

  • Strukturerar lektioner för att få rutin på snabb planering
  • Skapar arbetsro i klassrummet
  • Använder digitala hjälpmedel i skolan

– Jag ville skriva en positiv och praktisk bok om läraryrket och visa på yrkets fantastiska möjligheter genom att beskriva dess utmaningar. Det ska samtidigt vara kul läsning. Jag har försökt slå ut väggarna i klassrummet där även eleverna får höras med sina röster, säger Katja Hvenmark-Nilsson.

Välkommen in i mitt klassrum – vägledning för nya lärare är utgiven av Studentlitteratur. Boken riktar sig främst till blivande lärare men kan också användas till kollegialt lärande för erfarna lärare som vill, men aldrig hinner besöka andra lärares klassrum.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB
Åkersgränden 1
226 60 Lund

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 344 miljoner kronor och har 130 anställda.

Följ Studentlitteratur AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Studentlitteratur AB

Kurslitteraturpriset firar 10 år – nu startar 2018 års tävling10.1.2018 08:00Pressmeddelande

Nu startar den tionde omgången av Kurslitteraturpriset, Sveriges finaste utmärkelse till författare av ny kurslitteratur. Priset är instiftat av Studentlitteratur och syftar till att visa på kurslitteraturens betydelse för den högre utbildningen i Sverige. Priset är också ett sätt att uppmärksamma och belöna författarnas värdefulla arbete. För mer information, se www.studentlitteratur.se/kurslitteraturpriset.

Har ni en informationssäker kultur på jobbet?31.10.2017 10:55Pressmeddelande

Vi hör ofta i nyheterna om informationsläckor och känsliga uppgifter som har kommit på villovägar. Säkra tekniska lösningar är naturligtvis väsentliga – men det räcker inte. Den nyutkomna boken Informationssäkerhet och organisationskultur lyfter fram vikten av att skapa en säkerhetsmedveten kultur inom organisationen. – Det här är den första boken i ämnet informationssäkerhet med fokus på kultur. Oftast fokuserar man på tekniska lösningar, och det är jätteviktigt, men vi vill lyfta fram de sociala aspekterna inom informationssäkerhet, säger Jonas Hallberg, teknisk doktor och verksam vid FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). Boken är ett led i ett forskningsprogram med just detta syfte, som har finansierats av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Programmet har pågått i fem år och har genererat ett flertal vetenskapliga publikationer. Medverkande i programmet, och författare till boken, är ett stort antal forskare från flera svenska universitet och FOI. Det innebär att

Minusräntor förklaras i fjortonde upplagan av Vår ekonomi13.9.2017 15:00Pressmeddelande

Vår ekonomi är den mest sålda läroboken i Sverige. 30 år efter att boken först publicerades kommer nu den fjortonde upplagan, uppdaterad med den senaste utvecklingen för svensk och internationell ekonomi. – Med den senaste finanskrisen, minusräntor och en intensiv migrationsdebatt har verkligheten sprungit ifrån många gamla läroböcker. Den nya upplagan av Vår ekonomi är modern, uppdaterad och anknyter till dagens debatt, säger SEB:s seniorekonom Klas Eklund, bokens författare.

Årets Kurslitteraturpris till bok om modern industriell ekonomi16.6.2017 09:36Pressmeddelande

Genom att den banar väg för en modern syn på ämnet industriell ekonomi och ger en förståelse för ekonomi i teknikintensiva verksamheter, belönas den kommande boken Modern industriell ekonomi med årets Kurslitteraturpris. – Vår förhoppning är att boken ska tydliggöra vad ämnet industriell ekonomi står för idag och därmed också kan ladda begreppet "industriell" med nya värden, säger författarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum