Linköpings kommun – Politik

Läromedelssatsning inom grundskolan

Dela

För budgetåret 2019 finns 20 mnkr som tidigare varit märkta för insatser som Barn- och ungdomsnämnden antingen inte har gått vidare med eller som istället har finansierats av statsbidrag. Allians för Linköping vill nu att dessa betalas ut som en engångssatsning på bland annat läromedel inom grundskolan.

Pengarna härrör sig från outnyttjade resurs- och utvecklingsmedel, då kompetensutvecklingsinsatser har finansierats med statsbidrag, samt medel som avsatts av den förra poliska majoriteten som inte planeras att användas. Medlen finns budgeterade inom grundskolan och beslut om hanteringen av pengarna kommer att tas på Barn- och ungdomsnämnden sammanträde den 16 oktober.

Utbildningskontoret föreslår att dessa medel fördelas ut per elev till fristående och kommunala grundskolor som resursmedel under oktober-december 2019. Medlen får användas till posterna: Läromedel, kompensatoriska hjälpmedel, kompetensutvecklingsinsatser, andra tillfälliga insatser av engångskaraktär som inte får bäring på budget 2020.

– Det här är ett beslut som kommer sig av att det sedan maktskiftet har legat pengar i budgeten till förslag från det gamla styret som det inte finns förutsättningar att gå vidare med samtidigt som statsbidrag täckt en del av våra kostnader. Det är pengar som varit avsedda att användas inom grundskolan. Därför betalar vi ut dem i en engångssatsning till skolorna nu under hösten, säger Erik Östman (M), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Kontakter

Om

Linköpings kommun – Politik
Linköpings kommun – Politik
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se

Allians för Linköpings vision för Linköping grundar sig i tre grundläggande principer. Vi tror först och främst på varje människas rätt att utforma sina egna liv efter sina egna önskemål. Människan måste alltid sättas framför systemen. Vi tror på ett fritt näringsliv där entreprenörer och företagare fritt får skapa, uppfinna och utbyta nya idéer. Sist men kanske viktigast tror vi på en kommun som levererar sina grundläggande kärnuppgifter. Att vi erbjuder en kvalitativ skolgång, omsorg och ett skyddsnät för dem som verkligen behöver det. I Allians för Linköpings kommun får alla plats.

Följ Linköpings kommun – Politik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun – Politik

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum