Fackförbundet ST

LAS – Staten är inget familjeföretag

Dela

Fackförbundet ST beklagar att förhandlingarna om arbetsrätten i den privata sektorn inte ledde till ett nytt huvudavtal, och ser gärna att förhandlingarna återupptas om parterna bedömer att det kan leda till en uppgörelse. Om frågan om en ny lagstiftning för anställningsskyddet ändå hamnar hos de politiska beslutsfattarna kräver ST att man tar hänsyn till att de olika sektorerna på arbetsmarknaden har olika behov. Staten är inte som ett familjeföretag.

Den av regeringen tillsatta LAS-utredningen gjorde inga undantag för sina förslag om en ny arbetsrättslagstiftning, utan förespråkade en enhetlig lagstiftning för hela arbetsmarknaden, även när det gällde anställningstryggheten.

 - Anställningsskyddet inom statlig sektor har inte varit föremål för några specifika politiska överenskommelser eller ens beskrivits som ett problem i den politiska debatten. Därför menar vi att de förslag som LAS-utredningen lade fram och som nu kan bli verklighet, inte bör omfatta den statliga arbetsmarknaden, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST.

I LAS-utredningens förslag ville man bland annat göra det lättare för arbetsgivaren att själv välja vilka anställda som ska sägas upp vid varsel, och för mindre företag skulle möjligheten att ogiltigförklara uppsägningar helt tas bort.

 - Förslagen härstammar ju från önskemål från småföretag. Men det vore helt orimligt att staten ska styras som om det vore ett familjeföretag, Så ser inte uppdraget för en statstjänsteman ut, och så bör heller inte anställningsskyddet utformas, säger Britta Lejon.

Fackförbundet ST tecknar för sina medlemmar i statlig tjänst via samverkansorganet OFR/S,P,O kollektivavtal med Statens Arbetsgivarverk. För närvarande finns ett avtal (TurAS) som reglerar turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist i statliga myndigheter, som ett komplement till Lagen om anställningsskydd.

 -  Vi vill värna vårt avtal, och utveckla det. Arbetsgivarverket har som uppdrag att skapa en statsförvaltning i världsklass, då behöver vi mer anställningstrygghet i staten, inte mindre, säger Britta Lejon.

Trots att ST inte var en part i de förhandlingar som nu misslyckades, beklagar förbundet att man inte lyckades komma fram till ett avtal. Men det finns fortfarande möjlighet för parterna på arbetsmarknadens olika sektorer att själva avgöra vilka regler som ska gälla.

 -  Helt grundläggande är att utredningens förslag inte får bli verklighet rakt av. Det skulle inte bara innebära att partsmodellen försvagas, utan att alla anställdas rättssäkerhet försvagas, säger Britta Lejon

Nyckelord

Kontakter

Om

Fackförbundet ST
Fackförbundet ST
Sturegatan 15
Box 5308 102 47 Stockholm

0771-555 444https://st.org/

ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med över 95000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser. ST är fackförbundet för alla som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. Vårt motto är "En arbetsplats - en fackförening". Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger inflytande, styrka och ökar gemenskapen.

Följ Fackförbundet ST

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fackförbundet ST

STs remissvar om LAS-utredningen: Värst för statsanställda22.10.2020 09:22:04 CESTPressmeddelande

LAS-utredningens förslag till en ny arbetsrätt urholkar anställningstryggheten mer för statligt anställda än för privatanställda. Att genomföra förslagen skulle försvåra att upprätthålla en professionell statstjänstmannakår präglad av objektivitet, saklighet och integritet. Det skriver Fackförbundet ST i sitt remissvar till regeringen angående utredningen ”En moderniserad arbetsrätt”.

Jobba hemifrån – är distansarbete här för att stanna?20.10.2020 06:00:00 CESTPressmeddelande

Under pandemin har en majoritet av Fackförbundet STs medlemmar jobbat på distans en stor del av tiden. Fler än åtta av tio upplever att det har fungerat bra och inneburit att stressen har minskat, och arbetet har blivit mer effektivt. Hela 73 procent vill fortsätta att jobba mer på distans än förut, även när pandemin är över. Det visar en undersökning som ST låtit göra, där mer än 13 000 medlemmar har svarat.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum