Tidningsutgivarna

Läsarintäkterna sjunker trots fortsatt digital tillväxt

Dela

Förra året minskade morgonpressens konsumentintäkter från webben, appar och tryckta tidningar med 2 procent, jämfört med 2020. Det visar ny statistik från branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU).

Trots en tillväxt på 13 procent för de digitala läsarintäkterna, sjönk morgontidningarnas totala intäkter från hushållen med 2 procent till knappa 5,9 miljarder kronor 2021.

”Vi ser med oro på att läsarintäkterna som helhet sjunker. De blir allt viktigare när annonsörerna gradvis flyttar sina medieinvesteringar från traditionella medier till olika digitala alternativ. Samtidigt pressas printaffären av varannandagsutdelningen. Hittills har den främst berört områden där storstadstidningar ges ut, men nu införs den i resten av landet” säger Johan Taubert, vd Tidningsutgivarna.

De samlade läsarintäkternas minskning härrörde till stor del från den fortsatta kräftgången som merparten av de tryckta tidningarna upplevde 2021. Konsumenternas utgifter för morgontidningar i tryckt form sjönk med 5 procent under 2021, jämfört med året dessförinnan. Tack vare att de digitala annonsintäkterna steg, men även en tillväxt av intäkter från digitala prenumerationer, landade morgonpressens samlade intäkter under 2021 på samma nivå som föregående år. Det faktum att de totala annons- och läsarintäkterna var oförändrade under 2021 jämfört med 2020 bör ses mot bakgrund av att 2020 innebar kraftigt sänkta annonsintäkter för morgontidningarna.

”Morgonpressens digitala affär utvecklas positivt, både på läsar- och annonssidan. Det, i kombination med svenskarnas nyhetstörst, skapar goda förutsättningar för morgonpressen att fortsätta innovations- och utvecklingsarbetet i strävan efter att stärka intäkterna från befintliga och nya produkter” säger Johan Taubert.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Tidningsutgivarna
Tidningsutgivarna
Kungsgatan 62
111 22 Stockholm

08-692 46 00https://tu.se/

Följ oss gärna på Twitter och på Facebook!

Tidningsutgivarna (TU) är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Läs mer om mediehusens branschorganisation.

Swedish Media Publishers' Association, Box 22500, SE-104 22 Stockholm.

Besöksadress: Kungsgatan 62, 3 tr. Tel: +46 8 692 46 00.

info@tu.se, www.tu.se, www.dagspress.se
 

Information om hur vi samlar in och använder personuppgifter i vår verksamhet finns i vår dataskyddspolicy >>

Följ Tidningsutgivarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tidningsutgivarna

Lägesrapport, Johan Taubert20.5.2022 06:55:00 CEST | Pressmeddelande

Redan samma vecka som ryska trupper inledde sitt anfall mot Ukraina tog Tidningsutgivarna beslut om att donera en miljon kronor till stöd för ukrainska journalister och lokala publicister. Nu i veckan beslutade en enig TU-styrelse att skjuta till ytterligare 60 000 euro. Pengarna går till Ukrainian Media Fund, som Tidningsutgivarna varit med och startat tillsammans med våra nordiska systerorganisationer, Bonnier News och Gazeta Wyborcza Foundation. Med hjälp av bland annat Ukrainas motsvarighet till Tidningsutgivarna och landets journalistförbund förser fonden ukrainska journalister med arbets- och skyddsutrustning samt bidrar till att de varje månad kan kvittera ut en lön. Jag har tidigare informerat om de pluggannonser vi tagit fram (använd gärna dem!) och som berättar om dagspressbranschens engagemang i fonden. Veckans beslut av TU:s styrelse är ytterligare ett kvitto på hur branschen genom TU sluter upp och i verklig handling visar solidaritet med kollegorna i Ukraina. Regeringen h

TU tillstyrker förslag om ett starkare straffrättsligt skydd för journalister som hotas16.5.2022 08:59:09 CEST | Pressmeddelande

TU har yttrat sig över den statliga utredningen om hot mot bl a journalister. TU tillstyrker utredningens förslag om att införa en särskild straffskärpningsgrund enligt vilken det vid bestämmande av straff ska anses försvårande om den brottsliga gärningen begåtts mot en person på grund av att denne eller någon närstående yrkesmässigt bedrivit nyhetsförmedling eller annan journalistik. Läs hela remissyttrandet här >>

Tillväxt i läsar- och annonsaffären13.5.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

– Information exklusiv för TU:s medlemmar – Morgonpressens samlade intäkter från annonsörer och läsare ökade med 3 procent under 2022 års första kvartal, jämfört med samma period förra året. Det visar ny statistik från branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU). Under 2022 års första kvartal ökade annonsintäkterna, jämfört med motsvarande period förra året då pandemin orsakade en fortsatt kräftgång på annonssidan. Det de två förstakvartalen har gemensamt är att konsumenternas vilja att betala för digitala abonnemang ökade, om än mindre kraftigt under 2022 års första kvartal. Morgonpressens annons- och läsarintäkter, kvartal 1 2022 Morgonpress Annonsintäkter Läsarintäkter Totalt Mnkr Utv., % Mnkr Utv., % Mnkr Utv., % Landsortspress (103 st) 359,4 4 849,3 2 1 208,7 3 Storstadspress (6 st) 285,2 6 710,9 2 996,1 2 Totalt (109 st) 644,6 5 1 560,2 2 2 204,8 3 Miljoner kronor netto, förändringen i procent avser jämförbara titlar relativt samma period föregående år. TU:s läsarstatistik görs

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum