Almega

Låt fristående företag sköta arbetsförmedlandet

Dela

Arbetsmarknadsutredningen verkar lägga två olika förslag för framtidens Arbetsförmedling. Almega välkomnar förslaget att en ny arbetsmarknadsmyndighet, istället för nuvarande Arbetsförmedling, blir en ren beställare av tjänster från privata företag.

- Matchning och utbildning är de arbetsmarknadsinsatser som bäst leder till att arbetslösa får jobb. De privata företagen har både tätare kontakter med de arbetssökande och betydligt bättre relation med arbetsgivarna. Därför är det önskvärt att privata leverantörer får ta över Arbetsförmedlingens uppdrag att matcha arbetslösa till arbete, säger Andreas Åström, chef näringspolitik och kommunikation på Almega.

I en ny myndighetsstruktur bör upphandling och kvalitetsuppföljning separeras från själva utförandet av förmedlingstjänster. Idag är dessa funktioner sammanblandade på ett olyckligt sätt.

- Upphandling och valfrihetssystem behöver utvecklas för att skapa förutsebarhet och kvalitetsdrivande villkor för de externa utförarna i arbetet att hjälpa de arbetssökande ut i jobb, säger Andreas Åström.

Arbetsmarknadsutredningen tycks också föreslå att kommunerna får ta över ansvaret för sociala insatser, till exempel arbetsträning. Almega avvisar förslag om ytterligare kommunalisering av arbetsmarknadspolitiken.

- Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och arbetsmarknadsutbildningarna ska även fortsättningsvis vara ett statligt ansvar. Om arbetsmarknadspolitiken ytterligare kommunaliseras försvinner den nationella likvärdigheten. Bostadsadressen ska inte avgöra vilken hjälp en arbetssökande får, säger Andreas Åström.

Almega anser att den arbetsmarknadspolitiska bedömningen behöver utvecklas och professionaliseras, så att anvisningen av deltagare blir mer logisk och konsekvent.

- En ny arbetsmarknadsmyndighet ska fokusera på myndighetsutövning, själva arbetsförmedlandet utförs bäst av fristående matchningsföretag, avslutar Andreas Åström.

Nyckelord

Kontakter

Almegas pressjour

Är du journalist och vill komma i kontakt med någon inom Almega - ring gärna vår pressjour på tel: 08-7627040

08-7627040

Om

Almega
Almega
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

+4687626900https://www.almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 550 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv och förhandlar allra flest kollektivavtal i Sverige. Mer information finns på www.almega.se (http://www.almega.se)

Följ Almega

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Almega

Tjänstesektorns produktivitet står stark12.11.2018 09:00Pressmeddelande

Den svenska tjänstesektorn växer och blir en allt viktigare del av Sveriges ekonomi. Därmed blir produktiviteten i tjänsteproduktionen avgörande för BNP-utvecklingen och de offentliga finanserna. Almegas nya rapport visar att den svenska tjänsteproduktionen står stark i internationell jämförelse, mycket tack vare de kunskapsintensiva företagstjänsterna. Men nu hejdas tillväxten i dessa företag av de stora svårigheterna att hitta kvalificerad personal.

Kommentar till AF:s månadsstatistik: Almega kräver stopp för nya extratjänster12.10.2018 12:01Pressmeddelande

Arbetsförmedlingens månadsstatik för september 2018 visar att antalet deltagare i stöd och matchning och arbetsmarknadsutbildning fortsätter att minska. Antalet deltagare i stöd och matchning och arbetsmarknadsutbildning är 12212 respektive 6406. - Stöd- och matchning och arbetsmarknadsutbildningar är effektiva insatser som ofta leder till jobb. Men insatserna har aldrig tidigare haft så få deltagare. Personalbristen är ett av företagens största tillväxthinder. Därför måste arbetslösa tvärtom matchas och utbildas mycket mera aktivt än vad som sker idag, säger Andreas Åström chef för Påverkan och Kommunikation på Almega För ett år sedan var antalet arbetssökande som gick på dessa insatser 20635 respektive 7733. Arbetsförmedlingens månadsstatistik samtidigt visar på stark efterfrågan på arbetskraft och många lediga jobb. Personalbristen är fortsatt ett av företagens största tillväxthinder. - Ytterligare minst 15000 arbetslösa bör matchas eller påbörja arbetsmarknadsutbildning redan under

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum