Almega

Låt fristående företag sköta arbetsförmedlandet

Dela

Arbetsmarknadsutredningen verkar lägga två olika förslag för framtidens Arbetsförmedling. Almega välkomnar förslaget att en ny arbetsmarknadsmyndighet, istället för nuvarande Arbetsförmedling, blir en ren beställare av tjänster från privata företag.

- Matchning och utbildning är de arbetsmarknadsinsatser som bäst leder till att arbetslösa får jobb. De privata företagen har både tätare kontakter med de arbetssökande och betydligt bättre relation med arbetsgivarna. Därför är det önskvärt att privata leverantörer får ta över Arbetsförmedlingens uppdrag att matcha arbetslösa till arbete, säger Andreas Åström, chef näringspolitik och kommunikation på Almega.

I en ny myndighetsstruktur bör upphandling och kvalitetsuppföljning separeras från själva utförandet av förmedlingstjänster. Idag är dessa funktioner sammanblandade på ett olyckligt sätt.

- Upphandling och valfrihetssystem behöver utvecklas för att skapa förutsebarhet och kvalitetsdrivande villkor för de externa utförarna i arbetet att hjälpa de arbetssökande ut i jobb, säger Andreas Åström.

Arbetsmarknadsutredningen tycks också föreslå att kommunerna får ta över ansvaret för sociala insatser, till exempel arbetsträning. Almega avvisar förslag om ytterligare kommunalisering av arbetsmarknadspolitiken.

- Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och arbetsmarknadsutbildningarna ska även fortsättningsvis vara ett statligt ansvar. Om arbetsmarknadspolitiken ytterligare kommunaliseras försvinner den nationella likvärdigheten. Bostadsadressen ska inte avgöra vilken hjälp en arbetssökande får, säger Andreas Åström.

Almega anser att den arbetsmarknadspolitiska bedömningen behöver utvecklas och professionaliseras, så att anvisningen av deltagare blir mer logisk och konsekvent.

- En ny arbetsmarknadsmyndighet ska fokusera på myndighetsutövning, själva arbetsförmedlandet utförs bäst av fristående matchningsföretag, avslutar Andreas Åström.

Nyckelord

Kontakter

Almegas pressjour

Är du journalist och vill komma i kontakt med någon inom Almega - ring gärna vår pressjour på tel: 08-7627040

08-7627040

Om

Almega
Almega
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

+4687626900https://www.almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 550 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv och förhandlar allra flest kollektivavtal i Sverige. Mer information finns på www.almega.se (http://www.almega.se)

Följ Almega

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Almega

Almega kommenterar överenskommelsen mellan S, C, L & Mp11.1.2019 16:19Pressmeddelande

Almegas kommentarer kring den överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet som idag presenterats. Överenskommelsen innehåller många områden som vi välkomnar som till exempel en breddning av Rut, att kompetensföretag även ska ingå i etableringsanställningar, att man ser över ett antal skatter samt att slopa förslag som vinstförbud för privata aktörer inom välfärden.

Patrick Joyce ny chefekonom på Almega11.1.2019 11:34Pressmeddelande

Patrick Joyce blir ny chefekonom på Almega. Patrick Joyce är fil. lic. i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Han har lång erfarenhet som expert och utredare av ekonomisk politik, skattefrågor, näringspolitik och arbetsmarknadsfrågor vid Regeringskansliet och riksdagen. Patrick kommer senast från en tjänst som forskare om kompetensförsörjning, arbetsmarknad och integration vid Ratio – näringslivets forskningsinstitut.

Höga arbetskraftskostnader hotar tjänsteföretagens tillväxt19.12.2018 07:21Pressmeddelande

Återigen visar Almegas Tjänsteindikator att efterfrågan på kunskapsintensiva företags tjänster fortfarande ligger på toppnivåer. Trots det är utvecklingen oroande. I rapporten konstateras också att Sverige är ett av de dyraste länderna att anställa i, något som i slutändan riskerar att snabba på den redan pågående trenden att företag flyttar ut avancerade tjänstejobb och produktion till utlandet.

Kompetenskris i tjänsternas Europa11.12.2018 09:35Pressmeddelande

Den inre marknaden är grunden i EU-samarbetet och helt avgörande för om svenska företag ska kunna attrahera de talanger som krävs för att konkurrera på en internationell marknad även i framtiden. Tyvärr pekar delar av EU-politiken i motsatt riktning med mer detaljreglering av sociala frågor, begränsad rörlighet och regleringar. Ofta handlar det om ren protektionism. Fokus måste ligga på effektivitet och att riva hinder för fri rörlighet, särskilt för tjänster. Det menar Almega när man på tisdagen presenterade sina prioriterade frågor inför EU-valet i maj.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum