Almega

Låt fristående företag sköta arbetsförmedlandet

Dela

Arbetsmarknadsutredningen verkar lägga två olika förslag för framtidens Arbetsförmedling. Almega välkomnar förslaget att en ny arbetsmarknadsmyndighet, istället för nuvarande Arbetsförmedling, blir en ren beställare av tjänster från privata företag.

- Matchning och utbildning är de arbetsmarknadsinsatser som bäst leder till att arbetslösa får jobb. De privata företagen har både tätare kontakter med de arbetssökande och betydligt bättre relation med arbetsgivarna. Därför är det önskvärt att privata leverantörer får ta över Arbetsförmedlingens uppdrag att matcha arbetslösa till arbete, säger Andreas Åström, chef näringspolitik och kommunikation på Almega.

I en ny myndighetsstruktur bör upphandling och kvalitetsuppföljning separeras från själva utförandet av förmedlingstjänster. Idag är dessa funktioner sammanblandade på ett olyckligt sätt.

- Upphandling och valfrihetssystem behöver utvecklas för att skapa förutsebarhet och kvalitetsdrivande villkor för de externa utförarna i arbetet att hjälpa de arbetssökande ut i jobb, säger Andreas Åström.

Arbetsmarknadsutredningen tycks också föreslå att kommunerna får ta över ansvaret för sociala insatser, till exempel arbetsträning. Almega avvisar förslag om ytterligare kommunalisering av arbetsmarknadspolitiken.

- Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och arbetsmarknadsutbildningarna ska även fortsättningsvis vara ett statligt ansvar. Om arbetsmarknadspolitiken ytterligare kommunaliseras försvinner den nationella likvärdigheten. Bostadsadressen ska inte avgöra vilken hjälp en arbetssökande får, säger Andreas Åström.

Almega anser att den arbetsmarknadspolitiska bedömningen behöver utvecklas och professionaliseras, så att anvisningen av deltagare blir mer logisk och konsekvent.

- En ny arbetsmarknadsmyndighet ska fokusera på myndighetsutövning, själva arbetsförmedlandet utförs bäst av fristående matchningsföretag, avslutar Andreas Åström.

Nyckelord

Kontakter

Almegas pressjour

Är du journalist och vill komma i kontakt med någon inom Almega - ring gärna vår pressjour på tel: 08-7627040

08-7627040

Om

Almega
Almega
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

+4687626900https://www.almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 550 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv och förhandlar allra flest kollektivavtal i Sverige. Mer information finns på www.almega.se (http://www.almega.se)

Följ Almega

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Almega

Osund offentlig konkurrens hämmar tjänstesektorn28.2.2019 08:26:16 CETPressmeddelande

Många företag, inte minst inom tjänstesektorn, drabbas av osund konkurrens när kommuner, landsting och stat säljer varor och tjänster på den öppna marknaden. För att undersöka saken närmare har Almega genomfört en undersökning bland 323 medlemsföretag i olika branscher inom tjänstesektorn. Resultatet visar att två av tre (66,7 %) av de tjänsteföretag som medverkat i undersökningen upplever eller har upplevt osund konkurrens från det offentliga. Nära 85 procent av de tjänsteföretag som upplever osund konkurrens menar att deras intäkter har minskat på grund av den offentliga aktörens agerande.

Arbetsmarknadsutredningen en viktig pusselbit för reformeringen av Arbetsförmedlingen29.1.2019 22:00:02 CETPressmeddelande

Arbetsmarknadsutredningen är ett viktigt bidrag till arbetet med att reformera Arbetsförmedlingen. Reformen är nödvändig och Almega välkomnar därför att den överenskommelsen som slutits mellan regeringen, Liberalerna och Centerpartiet, och som ligger till grund för regeringsbildningen, även omfattar en reformering av Arbetsförmedlingen. En samsyn i Sveriges riksdag om vikten av förändring ökar förutsättningarna för att en renodlad myndighetsroll för Arbetsförmedlingen, medan privata aktörer ansvarar för att förmedla jobb och utbilda arbetssökande, blir verklighet.

Stora delar av Arbetsförmedlingen kan konkurrensutsättas22.1.2019 06:00:00 CETPressmeddelande

En Arbetsförmedling som trots ökade resurser, tillgång till arbetslösa som söker arbetstillfällen och företag som just nu skriker efter arbetskraft, inte lyckas förbättra utan tvärtom försämrar jobbchansen för de som är arbetslösa måste reformeras i grunden. I Almegas rapport ”Reformerad Arbetsförmedling – Almegas slutbetänkande för stärkt kompetensförsörjning” beskrivs hur Arbetsförmedlingen måste reformeras för att både myndigheten och den förda politiken ska leverera goda resultat, ha hög kostnadseffektivitet och kunna hjälpa såväl arbetslösa som arbetsgivare med de utmaningar de står inför.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum