Vision

Låt inte barn och unga hamna #mellanstolarna, Lena Hallengren

Dela

I ett öppet brev som i dag skickas till socialminister Lena Hallengren belyser flera organisationer de tusentals barn och unga med psykisk ohälsa som hamnar mellan stolarna. De slussas mellan olika myndigheter och kontaktpersoner och går igenom långa utredningar.

Initiativtagarna till brevet, Vision, BRIS, Hjärnkoll, Suicide Zero och Ångestpodden, samlar in berättelser och lösningar för att stötta och hjälpa individer med psykisk ohälsa. Nu vill vi dela dessa berättelser med ansvariga politiker såsom socialminister Lena Hallengren.

- Varje dag går Visions medlemmar till jobbet för att kämpa för att barn och unga med psykisk ohälsa ska få tillgång till rätt vård i tid. Men de har inte rätt förutsättningar. Vi kräver nu att konkreta åtgärder tas fram som kan hindra att fler hamnar mellan stolarna, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision.

 - I vårt fyra års långa arbete med Ångestpodden får vi ofta ta del av historier som dressa. Man blir mörkrädd när man förstår att det är en fara att bli sjuk idag, speciellt i psykisk ohälsa. Vi vill genom våra röster förmedla våra lyssnares erfarenheter, säger Sofie Hallberg, medgrundare av Ångestpodden.

 

Utdrag ur det öppna brevet:

 ”Någon som också vet hur det är att hamna mellan stolarna är Matilda som levt med psykisk ohälsa sen hon var 13 år. När hon mådde som värst ringde hon vårdcentralen, de hänvisade till psykiatrin, som i sin tur hänvisade till ungdomshälsan. Ungdomshälsan ville ha underlag från vårdcentralen och Matilda fick till slut en remiss till psykiatrin. Efter ett möte med psykiatrin blev hon friskförklarad och hemskickad.

I december förra året försökte hon ta sitt liv.”

Vi välkomnar löftet i regeringsförklaringen om att en ny vårdform för att personer med lättare psykisk ohälsa ska utredas, liksom målet om att minska köerna till BUP. Men det får inte stanna där. Många av förslagen är dessutom utredningar, som måste få ta tid, men våra barn och unga som mår dåligt kan inte heller vänta.

Vi behöver åtgärder som gör skillnad här och nu, därför föreslår vi följande:  

  • Primärvården, första linjens psykiatri och tidiga insatser från socialtjänsten måste närmare barn och unga. Flytta ut resurser för att få in dessa verksamheter i elevhälsan i tillgängliga team som arbetar runt barnet/den unga och föräldrarna.
  • En samordnare ska utses för varje person som har flera vårdkontakter. Vården och socialtjänsten måste hålla reda på sig själva. Det ska inte den som har psykisk ohälsa behöva göra. Alla som arbetar inom psykiatrin, socialtjänsten, elevhälsan m.m. gör var och en sitt bästa inom sitt ansvarsområde. Men det kräver ett utpekat samordningsansvar, så ingen hamnar mellan stolarna.
  • Kommuner och regioner ska samordna sin information till barn, unga och föräldrar var en vänder sig med frågor kring psykisk ohälsa och ”en ingång” för hjälp och stöd ska upprättas. Förslagsvis med utgångspunkt från elevhälsan.

    Läs det öppna brevet med fler åtgärdsförslag här: www.vision.se/mellanstolarna

    För mer information, vänligen kontakta: Hediye Güzel, presschef Vision, 076 141 73 21.

Kontakter

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 197 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Hur når vi jämställda löner?8.3.2019 06:00:00 CETPressmeddelande

Vision har jämfört lönerna för tre yrkesgrupper som arbetar i en sektor där de flesta är kvinnor respektive i en sektor där de flesta är män. Beräkningarna har gjorts utifrån Statistiska centralbyråns lönestatistik för yrkena Informatör/kommunikatör, IT- tekniker och HR-chef. Det visar sig att det skiljer tusentals kronor i lön varje månad mellan en informatör eller en IT- tekniker som jobbar i den kvinnodominerade välfärden, jämfört med samma yrkesgrupper i den mansdominerade privata sektorn.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum