RF/SISU

Låt inte barnen betala priset

Dela

Barn och ungdomar måste få fortsatt möjlighet att träna under vintern. Det är helt avgörande för ungas fysiska och psykiska hälsa. Därför måste det klargöras att den normerande delen om åtta personer inte gäller barns och ungdomars träning.

Riksidrottsförbundet har idag lämnat in sitt svar på regeringens remiss om förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Idrottsrörelsen har under coronapandemin tagit ett stort ansvar för att bidra till att hindra smittspridningen och vill fortsätta att göra så även framåt.

- Vi har anpassat vår verksamhet utifrån lagar och allmänna råd. Bekämpning av pandemin går först. Men regeringen måste skapa möjlighet för barns och ungdomars träning. Den är avgörande för hundratusentals ungas fysiska och psykiska hälsa, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsförbundet har förståelse för den begränsning som föreslås men betonar särskilt vikten av att dessa mycket ingripande inskränkningar inte ska gälla längre än absolut nödvändigt. En begränsning av antal deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar innebär en betydande begränsning för sådana idrottstävlingar som genomförs utanför de tydligt avgränsade idrottsanläggningarna och där idrottsutövarna utgör deltagare i Ordningslagens mening.

- Längdskidor, segling, orientering och många fler tävlar på stora ytor utan att träffa andra människor. De är inte rimligt att dessa endast ska få ha åtta personer på sina tävlingar. Regeringen måste omgående skapa ett undantag för dessa idrotter, säger Björn Eriksson.

RF menar vidare att det finns träningsverksamhet som idag ställs in men som med ett ansvarsfullt genomförande skulle kunna hålla igång utan betydande risk för smittspridning. Här avses träningsverksamhet utomhus, med få deltagare och stora avstånd mellan deltagarna. En förfrågan om ett sådant undantag har ställts till Folkhälsomyndigheten och RF menar att den förfrågan omgående bör kunna prövas av myndigheten.

Idrottsrörelsen kommer vara i kraftigt behov av ytterligare resurser för att parera konsekvenserna av de åtgärder som vidtas och som kommer att påverka idrottsrörelsen under hela 2021.

- Vi ska göra vårt för att motverka smittspridningen, men då behöver ytterligare stöd. Just nu står det noll i den kolumnen i regeringens budget för 2021. Jag bedömer att vi behöver minst två miljarder kronor för att hjälpligt hantera konsekvenserna under 2021, säger Björn Eriksson.

Här kan du läsa Riksidrottsförbundets remissvar.

För mer information

Björn Eriksson, ordförande

070-626 40 46

Om

RF/SISU
RF/SISURiksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stödja och företräda våra 72 medlemsförbund (specialidrottsförbund) och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund som erbjuder folkbildning till idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.
RF-SISU:s 19 regionala organisationer, RF-SISU distrikt ger idrottsföreningar stöd i idrottsfrågor och med folkbildning. Idrottsrörelsen består av cirka 20 000 idrottsföreningar och drygt tre miljoner medlemmar.

Följ RF/SISU

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från RF/SISU

Utbildningsinsatser och styrelserepresentation - fokus för jämställdhetsarbete8.3.2021 08:53:58 CETPressmeddelande

Riksidrottsförbundet har de senaste åren trappat upp arbetet för en mer jämställd idrottsrörelse. Arbetet innefattar bland annat fokus på representation i idrottens styrelser och utbildningsinsatser. I juni 2021 träder en ändring av Riksidrottsförbundets stadgar i kraft som innebär att inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent i specialidrottsförbundens styrelser och valberedningar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum