Uppror Ideell Förening

Låt inte bilmotståndarna bestämma Sveriges bilpolitik!

Dela

Fredagen den 20 september samlas Bensinupproret för en massdemonstration i Stockholm. Vi gör det för att skicka ett tydligt budskap till Sveriges regering och riksdag, det har blivit orimligt dyrt att tanka bilen, nu har vi fått nog. Vi kommer att samlas vid Sergels torg och sedan gå mot riksdagen för att överlämna våra krav att skatten på drivmedel ska sänkas med 30%.

Fredag 20 september på Sergels Torg kl 13.00
Fredag 20 september på Sergels Torg kl 13.00

Fredagen den 20 september samlas Bensinupproret för en massdemonstration i Stockholm. Vi gör det för att skicka ett tydligt budskap till Sveriges regering och riksdag, det har blivit orimligt dyrt att tanka bilen, nu har vi fått nog.  Vi kommer att samlas vid Sergels torg och sedan gå mot riksdagen för att överlämna våra krav att skatten på drivmedel ska sänkas med 30%.

Bensinupproret samlar idag över 635 000 personer vilket gör upproret till det enskilt största upproret i Sverige. Det dröjer visserligen tre år till nästa val men vi kommer inte att glömma hur politikerna bemöter vår organisation, våra medlemmar och våra krav.

Stödet för sänkt drivmedelsskatt är dessutom än större än de 635 000 människor som ställt upp på vårt upprop på Facebook. I en opinionsundersökning som Novus genomförde i våras så anser mer än varannan (55%) svensk att bensinskatten bör sänkas.  Det går naturligtvis att raljera över sådan undersökning och säga att alla alltid vill ha sänkta skatter men om man gör det har man inte förstått att bensinskatten är en skatt som upplevs som särskilt orättvis och att de höga bensinpriserna gör att klyftorna i Sverige ökar. 

För höginkomsttagare i tätorter är höga drivmedelspriser kanske bara ett irritationsmoment, för låginkomsttagare i glesbygd kan det vara avgörande för hur de ska bo och arbeta.  Det är också därför som stödet för sänkt skatt är större bland dem som bor utanför storstäderna och bland de med lägre inkomster. I mindre städer är det 62 procent som vill sänka skatten, i storstadsregionerna är motsvarande siffra 51 procent.

Att vi på kort tid har blivit Sveriges största Facebookupprop beror på att bilen är en förutsättning för att livspusslet ska gå ihop för de allra flesta som bor i vårt avlånga land. Våra medlemmar vittnar i över fyra miljoner Facebook inlägg och kommentarer om sin vardag, sina liv och hur de tycker att de har fått nog. Beskattningen av drivmedel begränsar möjligheterna för att transportera sig och sina familjer till och från arbeten, skolor, dagis, resor för att handla, göra vårdbesök eller för att få tillgång till en innehållsrik fritid. Och som om överbeskattningen av drivmedel inte vore nog överväger regeringen att låta konsekvenserna av den nya körcykeln WLTP få fullt genomslag direkt vid årsskiftet. Förslaget har kallats en ”skattebomb” och kommer att innebära en skatteökning på flera tusen kronor per år för de populäraste bilmodellerna. Andra länder i Europa som har infört den nya körcykeln har kompenserat bilägarna för detta, men några sådana signaler får vi inte få den svenska regeringen.   

Under senare tid har regeringen visat ett nytt intresse för glesbygdsfrågor. Det verkar som man lite yrvaket har insett att det finns väljare,både i och utanför Mälardalen. Det är välkommet och om det också leder till konkreta politiska beslut som verkligen underlättar för människor att leva sitt liv utan tillgång till tunnelbana och pendeltåg är det ännu bättre.  En ny glesbygdspolitik som verkligen skulle betyda något för vanligt folk måste därför börja med att skatten på drivmedel sänks. Riktiga, verkningsfulla, åtgärder för landsbygd görs inte genom att ge bidrag till kommuner och regioner, utan att sänka kostnaden för dem som bor där.

Bilhatare gör sitt bästa för att framställa Bensinupproret 2.0 och de som ingår i vårt upprop som klimatförnekare. Men det är naturligtvis inte sant. Vi vill också att Sverige ska föra en ansvarsfull klimatpolitik  grundad på fakta och erfarenhet. En bärande del i denna måste vara att underlätta övergången till elbilar/hybrider och att bensin och diesel fasas ut och ersättas med drivmedel som huvudsakligen baseras på bioråvara. Givetvis skall bränsleskatten anpassas efter blandningen med förnybara medel som tillsätts. Ju mera förnybart man tillsätter under denna perioden, lika mycket skall skatten sänkas då förnybart är skattefritt!  Fakta är att vi har stöd från EU-kommissionen i vårt krav. EU publicerade den 10 juni i år en analys av vilken koldioxidskatt som enligt forskningen krävs för att Parisavtalets klimatmål ska klaras. Det anges idag vara ca en krona per kilo CO2. Idag är koldioxidpriset totalt 2,84 kr/kg för bensin i Sverige (koldioxidskatt+energiskatt). Om skatten skulle sänkas till en nivå som EU-kommissionen menar är vetenskapligt motiverad utifrån miljömålen skulle bensinpriset i Sverige bli cirka 12 kr, precis det krav som vi driver.

Vi i Bensinupproret 2.0 vill se en sänkning av drivmedelsskatten med 30 % (10 % om året under 3 år) för alla. Utöver detta så vill vi att skatten ska sänkas i takt med att reduktionsplikten skärps. 

En myt som bilmotståndare odlar är att vi bilister bara betalar för de kostnader som vi orsakar samhället. Det är inte heller sant. Skatten som vi bilister betalar när vi tankar är koldioxidskatt, energiskatt och moms. I dagligt tal kallar vi detta för bensinskatt och utgör cirka 60 procent av priset. Momsen på bensin som infördes i mars 1990 betalas på hela priset inklusive koldioxid- och energiskatt vilket betyder att vi bilister i praktiken betalar skatt på skatten.

Flera studier visar att personbilstrafiken överbeskattas idag. Myndigheten Trafikanalys presenterar varje år en analys som handlar om hur höga de skatter är som betalas jämfört med de samhällsekonomiska kostnader som trafiken orsakar. De samhällsekonomiska kostnaderna beräknas bland annat på olyckor och vägslitage men också på buller, koldioxidutsläpp och andra hälsofarliga utsläpp. Det rimliga är att skatterna ska vara lika stora som de samhällsekonomiska kostnaderna. Studien visar att nästa alla transporter och resor är för lågt beskattade utom personbilstrafiken som är kraftigt överbeskattad. Inte minst på landsbygden där staten tar in 83 procent för hög skatt av bilisterna när man ställer intäkten mot samhällskostnaderna.

Trafikanalys har också i en rapport (Rapport 2018:15) redovisat statens kostnader och intäkter från trafiken och i den konstateras att vägtrafiken kostar cirka 38 miljarder kronor per år men betalar in 93 miljarder kronor i olika skatter. Jämför vi med järnvägen som kostar 35 miljarder kronor varje år så betalar den enbart in 2 miljarder kronor. 

När vi den 20 september marscherar mot riksdagen så har vi stöd av det största folkliga uppropet i modern tid.  Vårt krav är att inget drivmedel ska kosta mer än 12 kronor litern. Många försöker att framställa oss som en svag och okunnig röst i den politiska debatten. Men låt oss då påminna om att våra röster är lika starka som alla andras när vi nästa gång står vid valurnan. Det är ett misstag att låta bilmotståndarna bestämma Sveriges bilpolitik.

 

Peder

Billackerarare och talesperson för Bensinupproret 2.0

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Fredag 20 september på Sergels Torg kl 13.00
Fredag 20 september på Sergels Torg kl 13.00
Ladda ned bild

Länkar

Om

Uppror Ideell Förening
Uppror Ideell Förening
Tängsättersvägen 20
71594 Odensbacken

0767-041424http://www.bransleupproret.se

Vårt krav är att inget drivmedel kostar mer än 12 kr litern och att Sverige är världsledande i utveckling av fossilfria bränslen. Att vi i Sverige är självförsörjande på bio-drivmedel och att dessa drivmedel (bio-bensin och bio-diesel) ska kunna användas i vanliga bensin- och dieselbilar utan konvertering. För att det ska kunna bli verklighet så måste vi redan nu lägga om drivmedelsbeskattningen.

Detta för att staten inte ska vara beroende av dessa inkomster och för att sända en tydlig signal till branschen att vi satsar på förbränningsmotorn och bio-drivmedel. På detta sätt kan vi också vara med och påverka användningen av fossila drivmedel även globalt då vi i så fall har färdiga lösningar och produkter som vi kan exportera till de länder som idag använder väldigt stora mängder fossilt bränsle.

Följ Uppror Ideell Förening

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppror Ideell Förening