Einar Mattsson

Läxhjälpen ökar gymnasiebehörigheten med stöd av Einar Mattsson

Dela

På Hjulsta grundskola lyfts både kunskaper och självförtroenden. Sedan höstterminens start har 30 elever stöttats via Läxhjälpen. Läxhjälpen arrangerar systematisk läxläsning flera gånger i veckan med läxhjälpare. Läxhjälparna har ibland själva fått stöd via läxhjälpen och vet vilken stor roll stödet haft.

Foto: ACNE Studios/Läxhjälpen
Foto: ACNE Studios/Läxhjälpen

Tack vare Einar Mattsson och andra företag och organisationer kan elever lättare följa sina drömmar. Under många år har fastighetskoncernen stöttat elever i Hjulsta, och utökat antalet platser under åren. Det brukar vara kö till de eftertraktade platserna som fördelas med hjälp av skolan 

Varför investerar områdets fastighetsägare i den här typen av verksamhet, fastighetschef Martin Fors? 
– Utbildning och kunskap ger oss alla en stabil grund att stå på. Med extra läxhjälp hoppas vi även kunna bidra till att förbättra barnens självbild och inte minst att bli förebilder för andra. Eftersom eleven och läxhjälparen ses sex timmar i veckan under minst ett år, så lär de känna varandra väl och samtalar även om livet som pågår och framtiden. En verklig bonus utöver att eleven får praktisk hjälp med sina läxor, planering och skoluppgifter. 

Stiftelsen Läxhjälpen berättar ur sin synvinkel:

– Vi på Läxhjälpsprogrammet ser att vi bidrar till mer motiverade elever och ökade resultat på Hjulsta grundskola. Läxhjälparna identifierar eleverna sig med och bygger relationer med. Läxhjälparen har en icke-bedömande funktion och fungerar som någon som ser, stöttar och inspirerar, vilket har en positiv effekt på eleverna. Vi är glada över att kunna erbjuda ett strukturerat, långsiktigt och kvalitativt stöd för de eleverna som behöver det som mest. Detta tack vare Einar Mattsson och ett mycket bra samarbete med Hjulsta grundskola, säger Erica Hagström, regionchef, Läxhjälpen Region Öst 


Fler satsningar 
 Hjulsta och Järvaområdet
 
Närvaro och dialog med de boende de områden vi förvaltar är viktigt för Einar Mattsson. Men det finns mycket att göra och många goda initiativ att stötta. Utöver satsningen på dessa läxplatser på Hjulsta grundskola, så stöttar Einar Mattsson simundervisningJärva Filmfestival, Hjulstadagen och är även en av grundarna och finansiärerna till Stiftelsen the Global VillageFlera samarbeten finns också med andra fastighetsägare, stadsdelsförvaltningen, Polisen, Brottsförebyggande rådet med flera.  

Nyckelord

Bilder

Foto: ACNE Studios/Läxhjälpen
Foto: ACNE Studios/Läxhjälpen
Ladda ned bild

Om

Om Einar Mattsson AB 
Einar Mattsson AB är moderbolag i en familjeägd bolagsgrupp som varit verksam på Storstockholms fastighets- och byggmarknad sedan 1935. Idag är Einar Mattsson Stockholms största privata ägare av hyresbostadsfastigheter och bland de mest aktiva projektutvecklarna av nya bostäder i regionen. Den kommande tioårsperioden kommer Einar Mattsson att uppföra 4 000 nyproducerade bostäder i egen regi. Koncernens förvaltningsbolag förvaltar cirka 15 000 bostäder åt en bred kundkrets av etablerade fastighetsägareBolagsgruppen omfattar även en verksamhet som arbetar med investeringar utanför kärninnehaven. 

 Läs mer om oss på www.einarmattsson.se och Facebook 

Följ Einar Mattsson

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Einar Mattsson

Batterier för industri på plats för storskaligt fastighetsenergi-projekt11.8.2022 06:06:00 CEST | Nyheter

På KTH Live-In Lab är det full fart. Ankomsten av de stora batterierna från Northvolt-projektet håller som bäst på att installeras. Att få in de olika delarna, vars tyngd är betydande, var allt annat än en enkel uppgift. Med bara en centimeter tillgodo på höjden och bredden och med hjälp av kapade underreden, precisionskörning med teleskoplift och vanlig grönsåpa, är skåpen med batterierna på plats. Batterierna väger sammanlagt närmare sex ton.

Fortsatt arbete med Hovings Malmgård och kvarteret Sommaren 107.7.2022 07:04:00 CEST | Blogginlägg

Einar Mattssons ambition är att för Judiska Hemmets räkning tillföra vård- och trygghetsboenden för äldre i kvarteret Sommaren 10. Platsens kvaliteter gör den lämplig för ett trivsamt boende med en verksamhet som kan ta hand om malmgården. Nyproduktionen är också en förutsättning för finansieringen av en varsam renovering och upprustning av Hovings Malmgård som är tänkt att spela huvudrollen i området. Gestaltningen av de nya byggnaderna kommer att anpassas till Hovings Malmgård. VI vill också iordningställa parkytorna som fler stockholmare och besökare kan glädjas åt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum