Boinstitutet

Ledarsidorna dominerar bostadsdebatten

Dela

Tidningarnas ledarsidor, med Svenska Dagbladet i toppen, dominerar svensk bostadsdebatt. Det visar en ny rapport från Boinstitutet som har analyserat opinionstexter om bostadsfrågan i traditionella medier under ett års tid.

-Det vi läser formar vår bild av verkligheten och i slutändan politiken. Därför är det relevant att studera, och problematisera vem som sätter dagordningen och tonen i debatten. Det menar Moa Andersson, verksamhetsledare för Boinstitutet. 

Undersökningen, som är framtagen av Tyréns, visar att tidningarnas egna opinionstexter står för nära hälften (45 %) av alla artiklar, samt att en övervägande majoritet av dessa opinionstexter (71 %) består av ledare. Inom den opinionsbildande journalistiken anses Svenska Dagbladet ha betydande inflytande över samtalet. Mest förekommande avsändaren bland riksdagspartier är Vänsterpartiet, tätt följt av Socialdemokraterna och Moderaterna. Bland intresseorganisationer utmärker sig Hyresgästföreningen som den mest förekommande avsändaren, följt av Svenska Bankföreningen.

Bostadsbristen bland unga i fokus

Ungas ekonomiska villkor och de hinder gruppen möts av, när de önskar hyra eller köpa en bostad, är den fråga det skrivits mest om under året, följt av bristen på hyresrätter och reaktioner på det införda amorteringskravet. En problemställning som har varit genomgående under hela perioden är hushållens skuldsättning och införda kreditrestriktioners påverkan på bostadsmarknaden.

-Det är glädjande att ungas villkor ligger högt på agendan, samtidigt beklagligt att det inte tycks hjälpa. Än så länge har vi sett väldigt lite av konkreta krafttag för underlätta för unga på bostadsmarknaden. I någon mån tror jag unga, liksom andra utsatta grupper används som slagträ i debatten, grupper som själva sällan kommer till tals, säger Moa Andersson.

Ideologiskt vinklad debatt om upplåtelseformerna

Undersökningen visar att det saknas en gemensam problembild för upplåtelseformerna i debatten, trots att de existerar i en gemensam kontext, påverkar varandra och delar utmaningar. Analysen pekar också på en tydlig ideologisk vinkling, där majoriteten av opinionstexterna på ett eller annat sätt positionerar sig gentemot hyresrätten som upplåtelseform.

Vidare pekar undersökningen på att bostadsrätt och ägt boende i debatten anses vara en boendeform för normalinkomsttagare, medan hyresrätten omnämns som en boendeform för låginkomsttagare. Hyresrätten, till skillnad från bostadsrätt och ägt boende, anses också i hög grad vara ett politiskt verktyg i första hand. Hyresrätten förväntas kunna lösa utmaningar kopplade till samhällsfrågor såsom segregation och etablering av nyanlända.

-Det är anmärkningsvärt att det är så få opinionstexter som lyfter förbättringsförslag som gynnar alla bostadsformer. Ska vi få en långsiktigt hållbar bostadspolitik behöver vi se till helheten och arbeta för en mix av bostäder som ger alla människor möjlighet till ett tryggt hem, säger Moa Andersson.

Här kan du läsa och ladda ned rapporten

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Boinstitutet
Boinstitutet
Norrlandsgatan 7
11143 Stockholm

+46 76 125 11 01http://boinstitutet.se

Om oss

Boinstitutet ska vara det sammanhang och den scen där framtidsfrågorna om ett socialt hållbart boende, bostadsmarknad i balans och en bostadspolitik för alla diskuteras, där ny kunskap och nya idéer formuleras samt där människor från ett brett politiskt och idémässigt spektrum kan mötas. Boinstitutet ska bidra till att samtalet om det framtida boendet bygger på kunskap, har en bred förankring i samhället och är bortom partipolitik och särintressen. Boinstitutet ska bidra till ett helhetsperspektiv på boendet samt koppla boendefrågorna till samhällsutvecklingen och tillväxten i den svenska ekonomin.Boinstitutet startades 2017 och är ett initiativ från Hyresgästföreningens Riksförbund

 

 

Följ Boinstitutet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Boinstitutet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum