Svenska kraftnät

Ledning­sgruppen på Svenska kraftnät komplett med tre nya divisionschefer på plats

Dela

Rekryteringen av Svenska kraftnäts tre divisionschefer - Lowina Lundström, Per Eckemark och Ulrika Hesslow - är nu klar. Tillsättningen täcker in hela affärsverkets verksamhet genom divisionerna System, Nät och Gemensamma funktioner. – Det känns mycket bra att vi har våra tre divisionschefer på plats. Jag ser fram emot att fortsätta arbetet tillsammans med ledningsgruppen för att realisera vår vision att vara ledande för en säker och hållbar elförsörjning, säger Ulla Sandborgh, generaldirektör för Svenska kraftnät.

Lowina Lundström, divisionschef System
Lowina Lundström, divisionschef System

Lowina Lundström är sedan i måndags ny chef för divisionen System, som ansvarar för att säkerställa att stamnätets funktion, kapacitet och utformning tillgodoser samhällets behov. Lowina Lundström kommer senast från nätföretaget Ellevio och hon ser digitaliseringen som ett viktigt verktyg för att möta utmaningarna.

— Svenska kraftnät spelar redan i dag en central roll för omställningen, men kommer framöver att vara ännu mer drivande i den och det ställer ännu högre krav på vår samarbetsförmåga med andra spelare i kraftsystemet - både i Sverige och utomlands. Vi visar vägen för branschen och ett sätt att klara vårt uppdrag är att öka digitaliseringsgraden, säger Lowina Lundström.

Divisionen Nät leds sedan i september av Per Eckemark, som närmast kommer från ABB. Divisionen ansvarar för att bygga och förvalta ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem.

— Vi både underhåller och utvecklar stamnätet för att klara av Sveriges energiomställning med mer förnybar väderberoende kraft och den framtida utfasningen av kärnkraften. Dessutom ändras konsumtionsmönstren med ett större elberoende genom exempelvis elbilar samt att vi ser nya och större laster i form av till exempel växande storstadsregioner och fler datahallar. För att klara av utmaningarna måste stora investeringar göras i det svenska stamnätet. Vi står inför en väldigt spännande framtid, säger Per Eckemark.

Ulrika Hesslow började på Svenska kraftnät 2014 och har sedan januari i år lett divisionen Gemensamma funktioner, som arbetar med övergripande styrningsfrågor och ger stöd till Svenska kraftnäts hela verksamhet.

— Svenska kraftnät är inne i ett intensivt förbättringsarbete. Vår omvärld är i en kraftig och snabb förändring och det finns flera utmaningar i kraftsystemet där vi förväntas ta täten. Effektivare styrning, tydlig strategisk riktning, nya IT-lösningar och ett gott samarbete – det är förutsättningar för att ta en ledande roll i energiomställningen. En ny organisation med tre divisioner är ett steg på vägen, säger Ulrika Hesslow.

12 oktober 2018

Bilder

Lowina Lundström, divisionschef System
Lowina Lundström, divisionschef System
Ladda ned bild
Per Eckemark, divisionschef Nät
Per Eckemark, divisionschef Nät
Ladda ned bild
Ulrika Hesslow, divisionschef Gemensamma funktioner
Ulrika Hesslow, divisionschef Gemensamma funktioner
Ladda ned bild

Om

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

010-475 80 10https://www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar ca 15 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden, bl a att transportera el på stamnätet för el. Elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Svenska kraftnät förvaltar och utvecklar stamnätet för att möta samhällets behov av en säker, hållbar och ekonomisk elförsörjning.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 600 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

En ökad investeringstakt i transmissionsnätet för att möta nya behov3.3.2020 12:00:00 CETPressmeddelande

Svenska kraftnäts investeringar under de kommande tre åren beräknas uppgå till 17,2 miljarder kronor, det är en ökning med drygt fyra miljarder kronor från föregående års treårsplanering. Den ökade investeringstakten beror på att vi ska möta behovet av ett robust stamnät med god överföringskapacitet. Det framgår i den Verksamhetsplan inkl. investerings- och finansieringsplan för 2021–2023 som Svenska kraftnät nu har lämnat till regeringen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum