Umeå kommun

Legionella påträffat i Umeåfastighet

Dela

Miljö-och hälsoskyddsnämnden har gett en samfällighetsförening i Umeå kommun föreläggande om att omgående sanera sitt vattenledningssystem. Höga halter av legionellabakterier har uppmätts i en av föreningens fastigheter.

– För att inte riskera människors hälsa måste en sanering av ledningssystemet ske omgående. Det är skälet till att vi har gett samfällighetsföreningen ett förläggande, säger Kristina Hägglund, miljöinspektör vid Umeå kommun.

Smittskyddsenheten vid Region Västerbotten larmade Miljö-och hälsoskydd om att en person, som uppehållit sig i en av samfällighetens fastigheter, insjuknat på grund av exponering för legionellabakterier. En analys av vattenprover i fastigheten visade mycket höga halter av bakterien, över 5000 cfu/100 ml.

Undvik att duscha

Med anledning av fyndet ska vattenledningssystemet i hela samfälligheten saneras. Parallellt kommer orsaken till förekomst av Legionella och de höga halterna av bakterien att undersökas närmare. Efter sanering ska returvarmvattnet i cirkulationsledningarna hålla minst 50 ° C. Till dess att åtgärderna har gett effekt uppmanas de boende i samfällighetsföreningen att inte duscha och handdiska. 

Fakta Legionella

Legionellabakterier kan orsaka två typer av sjukdomar; legionärssjuka och Pontiac feber. Legionärssjuka yttrar sig i regel som en kraftig lunginflammation och kan om den drabbar någon med nedsatt immunförsvar vara mycket svår. Risk för smitta förekommer vid inandning av vattenaerosoler (vattendimma) som innehåller legionellabakterier. Smittrisken är störst från duschar, bubbelpooler och liknande anläggningar där det finns risk för bildning av vattenaerosoler.

Legionellabakterier finns naturligt i sjöar, vattendrag och grundvatten. Där utgör bakterien ingen fara för människor. Men i olämpligt utformade tappvattensystem kan bakterien föröka sig och bli ett problem. Legionella trivs bäst i stillastående, syrerikt vatten vid temperaturer kring 40 grader. Då kan bakterien föröka sig till sjukdomsframkallande halter. Kall- och varmvattensystem behöver utformas och skötas så att tillväxt av legionellabakterien hindras. Förenklat handlar det om att hålla systemen rena och att kallvatten ska vara kallt och att varmvatten ska vara hett (minst 50 ° C vid tappstället).

Mer information:

Kristina Hägglund                                              
Miljöinspektör                                                                             
Miljöskydd                                
090-16 16 92                                                      
kristina.hagglund@umea.se 

Sara Norqvist
Enhetschef
Miljöskydd
090-16 16 68
sara.norqvist@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum