Lejonfastigheter AB

Lejonfastigheter bygger gruppboende i Sturefors

Dela

Människorna som vistas i våra hus, och deras upplevelser av kvalitet, trivsel och trygghet, är grunden för hela vår verksamhet. Vi är stolta över att tillgodose Linköpings kommuns behov av omsorgsfastigheter.

Vi uppför nu en gruppbostad i Sturefors med sex lägenheter för personer med psykisk funktionsnedsättning. Förutom de egna lägenheterna, om cirka 48 kvadratmeter, kommer det att finnas gemensamhetsytor, personalytor och ett gemensamt kök. Rätt lokal för varje behov är av största vikt för oss. 

Utformningen och uppförandet av omsorgsfastigheter sker i nära kontakt med Linköpings kommun. Vårt koncept med gruppbostäder bygger på ändamålsenliga lokaler där vi, till viss del, förutsätter behoven men också ligger i teknisk och miljömässig framkant, och skapar kreativa och trygga miljöer – där människor ska leva och växa. 
- Vi är glada att vi har hittat ett vinnande koncept och ser fram emot invigningen av boendet, säger Anders Loinder, Fastighetschef på Lejonfastigheter. 

Hållbart samarbete
Byggstarten skedde i våras. Och bygget går enligt tidplan så till våren 2016 räknas gruppbostaden stå klar. Fastighetsägare tillika byggherren Lejonfastigheter höll nyligen den traditionsenliga taklagslunchen.  Enligt sägnen är taklagsfesten sprungen ur att man tog hjälp av grannar för att bygga sitt hus. Och man tackade för hjälpen genom att hålla en stor fest när takstolarna rests och takåsen lagts. En utebliven taklagsfest symboliserades med att en docka, ställföreträdande för byggherren, hängdes upp på byggnaden. 

Lejonfastigheter bjöd entreprenörerna på sedvanlig smörgåstårta och vår hållbarhetschef Maria Widfeldt, lyfte fram vikten av ett gott samarbete med Bygg om, som också byggt vår bostad på Tunngatan och snart drar i gång byggandet av en gruppbostad i Linghem. 
- Att lära sig från ett bygge och ta med den erfarenheten in i nästa projekt är viktigt. Jag är jätteglad över att vår fastighet klarade det högt uppsatta täthetskravet, 0,2, med marginal.  Provtrycksresultatet på 0,11 visar att ni gör ett kanonbra jobb med att bygga ett energieffektivt hus, säger Maria Widfeldt, Hållbarhetschef på Lejonfastigheter. 

För ytterligare information, välkommen att kontakta: Ola Hedberg, Projektledare Lejonfastigheter, på telefon 013-20 52 35 eller via e-post till ola.hedberg@lejonfastigheter.se 

Kontakter

Om

Lejonfastigheter AB
Lejonfastigheter AB
Box 1943, Södra Stånggatan 1
581 18 Linköping

013-20 52 20http://www.lejonfastigheter.se

Lejonfastigheter äger, förvaltar och utvecklar miljöer för offentlig verksamhet i Linköping. Totalt ansvarar vi för 280 fastigheter som rymmer utbildning, omsorg, kultur och sport.

Vår drivkraft och vision är att skapa Sveriges bästa offentliga miljöer som kännetecknas av kvalitet, trivsel och trygghet.

Lejonfastigheter är ett kommunägt bolag som omsätter runt 660 miljoner kronor.

Vi har ett 70-tal medarbetare som tillsammans bygger framtidens Linköping för stadens medborgare.