Lejonfastigheter AB

Lejonfastigheter byter till LED-lampor i 1 300 ljusstolpar

Dela

Genom att byta ut 1 300 lampor till LED i stolpbelysningen, räknar Lejonfastigheter med en energiförbrukning som är fyra gånger mindre än idag. Det innebär också lägre kostnader för drift och underhåll eftersom LED-lamporna har längre livslängd och inte behöver bytas ut lika ofta.

Redan förra året bytte Lejonfastigheter till LED-lampor i över 500 ljusstolpar som står i Utsikts nät. Nu tas nästa steg då man byter till LED även i ljusstolparna i sitt eget nät. Förutom 1 276 ljusstolpar handlar det om 230 fasadmonterade ljuskällor som nu ska bytas ut.

– Vi räknar med att vara klara i december. I samband med detta inventerar vi samtliga fasadarmaturer inför framtida modernisering och utbyte till LED-belysning även där, säger Christian Modin, underhållschef på Lejonfastigheter. 

Lång livslängd
Största fördelen med bytet är den stora energibesparingen som görs. En annan fördel är den långa livslängden. En traditionell ljuskälla brinner i genomsnitt 18 000 timmar medan en LED-lampa brinner i 80 000 timmar. Vanliga lampor kräver dessutom ett mer omfattande underhållsarbete jämfört med LED vilket innebär stora kostnader. Dessutom kan man justera ljuset i LED-lamporna över dygnet och därmed minska energianvändningen ytterligare nattetid men med samma ljuseffekt. 

– Detta är en stor investering för oss som kommer att löna sig i längden och är en viktig del i vårt långsiktiga hållbarhetsarbete. Det ger en minskad miljöbelastning, minskad koldioxidbelastning och är ett av våra sätt att bidra till kommunens mål om att vara koldioxidneutral år 2025, säger Maria Widfeldt, hållbarhetschef på Lejonfastigheter. För ytterligare information, välkommen att kontakta: 

Kontakter

Om

Lejonfastigheter AB
Lejonfastigheter AB
Box 1943, Södra Stånggatan 1
581 18 Linköping

013-20 52 20http://www.lejonfastigheter.se

Lejonfastigheter äger, förvaltar och utvecklar miljöer för offentlig verksamhet i Linköping. Totalt ansvarar vi för 280 fastigheter som rymmer utbildning, omsorg, kultur och sport.

Vår drivkraft och vision är att skapa Sveriges bästa offentliga miljöer som kännetecknas av kvalitet, trivsel och trygghet.

Lejonfastigheter är ett kommunägt bolag som omsätter runt 660 miljoner kronor.

Vi har ett 70-tal medarbetare som tillsammans bygger framtidens Linköping för stadens medborgare.